Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ семінари.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Тема 4: Механізми формування суб'єктивного відношення до природи по перцептивному каналу.

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті(3 бали)

План

1.Механізми формування суб'єктивного відношення до природи по перцептивному каналу:

 • роль психологічних релізерів у формуванні суб'єктивного відношення до природи;

 • позитивні і негативні психологічні релізери;

 • відмінності між власне релізерами і психологічними релізерами.

 • Природні психологічні релізери перцептивного каналу .

2.Механізми обробки психологічних релізерів перцептивного каналу:

 • емоційний тон відчуттів;

 • порівняння з людиною і емоційна оцінка.

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначення(5 балів)

Головні поняття: власне релізери; психологічні релізери; візуальні, аудійні, тактильні, запахо-смакові, поведінкові (вітальні) психологічні релізери; «паралелізм» з людиною.

Дайте усні відповіді на запитання :

 1. Які головні відмінності між поняттями « власне релізер» і «психологічний релізер»?

 2. Наведіть приклад використання психологічного релізера в рекламі.

 3. Назвіть рослин і тварин від яких одночасно надходять і позитивні, і негативні психологічні релізери.

 4. Проаналізуйте комплекс природних психологічних релізерів, які впливають на людину при сприйнятті кішки, собаки, пацюка, павука, жаби, кропиви, мати-мачухи, росинки, мімози, троянди.

 5. В чому проявляється специфіка впливу поведінкових (вітальних) релізерів?

 6. Спробуйте навести приклади вітальних релізерів у рослин.

 7. Яка роль психологічних релізерів в регуляції формування суб'єктивного відношення людини до природних об'єктів?

Головна і додаткова література:

 1. « Екологічний вісник»//Науково - популярне періодичне видання. - К. : « ВЕЛ». -№№ за 2002- 2012рр.

 2. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.1.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 3. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.2.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 4. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Издательство « Феникс». - 1997.- 480с.

 5. Крисаченко В. С, Хилько М. І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: « Знання України».- 2002.- 598с.

 6. Льовочкіна А.М. Екологічна психологія у постчорнобильську епоху: Навч.посібник. – К., 2003.- 175с.

 7. Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. – М. : Логос, 2001. – 376 с.

 8. Скребец В. А. Экологическая психология : Уч. пособие. - К.: МАУП. - 1998. - 144с.

 9. Толстоухов А. В., Хилько М. І. Екобезпечний розвиток : пошук стратегем.- К.: « Знання України». - 2001. - 333с.

 10. Шмалєй С. В. Екологічна особистість. Монографія. - К.: Бібліотека офіційних документів. - 1999. - 232с.

Семінар № 2

Тема 5: Механізми формування суб'єктивного відношення до природи по когнітивному каналу.

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті(3 бали)

План

1.Соціальні психологічні релізери когнітивного каналу:

 • Сутність соціальних психологічних релізерів;

 • Етнопсихологічне і архетипічне походження соціальних релізерів.

2. Екологічні факти як психологічні релізери когнітивного каналу:

 • Фактори лабілізації системи уявлень особистості про світ природи;

 • Типи екологічних фактів (надогранізмові, організмові, внутріорганізмові, молекулярно-клітинні).

3. Механізми обробки психологічних релізерів когнітивного каналу:

 • Емоційна реакція, лабілізація, емоційна оцінка;

 • Інтелектуалізація емоцій;

 • Результат дії механізмів когнітивного каналу (інтерес особистості до природних об'єктів).

Створіть тестові завдання до теми(25варіатів питань і 4-5 варіантів відповідей)(15 балів)

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначення (5 балів)

Головні поняття; соціальні психологічні релізери, специфічні вербальні стимули, екологічні факти, специфічна вербальна інформація, архетипічні і етнопсихологічні соціальні релізери,, емоційна реакція, лабілізація, емоційна оцінка, інтелектуалізація емоцій, варіанти дії механізму інтелектуалізації ( дисонанс, консонанс)

Дайте усні відповіді на запитання:

 1. В чому полягає різниця між природними та соціальними психологічними релізерами?

 2. Наведіть приклади соціальних психологічних релізерів архетипічного і етнопсихологічного походження.

 3. Проаналізуйте, екологічні факти якого рівня вплинули найбільше на формування Вашого суб'єктивного відношення до щуки і до кропиви, до змії і дельфіна.

 4. Наведіть приклади соціальних психологічних релізерів естетичного і етичного характеру.

 5. Які екологічні факти можна навести, щоб стимулювати процес інтелектуалізації емоцій стосовно павуків.

 6. Наведіть приклади екологічних фактів, які чинять великий лабілізуючий вплив на систему екологічних уявлень.

 7. Проаналізуйте роль відповідних природних і соціальних психологічних релізерів , а також екологічних фактів різного рівня у формуванні Вашого суб'єктивного відношення до метеликів і пацюків

Семінар № 2