Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
посібник Ін і КТ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
8.11 Mб
Скачать

Методичні вказівки.

 1. Зробити активною чарунку Е14.

 2. Визвати майстер функцій , зліва у вікні вибрати категорію Статистичні праворуч вибрати функціюСЧЕТЕСЛИ.

 3. Клацнути на кнопці звернути , виділити діапазонЕ3:Е10.

 4. Розвернути вікно майстра функцій клацнувши на кнопці .

 5. У полі Условие ввести >0

 6. Клацнути на кнопці ОК.

Контрольні питання за темою “Табличний процесор ms Exсel”

 1. Табличний процесор MS Excel. Основні поняття.

 2. Що таке адреса чарунки? Де відображається адреса активної чарунки?

 3. Маркер заповнення. Створення автосписків. Автозаповнення.

 4. Робота з листами. Переміщення по листу.

 5. Поняття діапазону. Види діапазонів? Виділення діапазонів. Виділення несуміжних діапазонів.

 6. Типи даних у чарунках. Як вирівнюються різні типи даних у чарунках?

 7. Форматування чарунок. Редагування вмісту чарунок.

 8. Робота з формулами. Діагностика помилок у формулах. Типи посилань у формулах. Як вивести таблицю у режимі формул?

 9. Діаграми. Створення діаграм.

 10. Форматування діаграм. Як додати легенду до створеної діаграми? Як змінити вид діаграми?

 11. Що таке зведена таблиця? Для чого потрібні зведені таблиці? Створення зведених таблиць. Як вибрати математичну операцію для поля, що обчислюється? Як відновити дані в зведеній таблиці?

 12. Як побудувати діаграму по зведеній таблиці? Як змінити вид діаграми?

 13. Функція. Види функцій. Формати логічних функцій.

 14. Знайдіть у формулі помилки =ЕСЛИ((В3 “долар;S4*5,05;S4*6,2

 15. Друк таблиць. Зміна орієнтації таблиці. Як центрувати таблицю для друку. Як додати колонтитули.

Література

 1. Додж М., Стинсон К., Эффективная работа с Excel 2000 - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1056 с.

 2. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2000 – 335 с.

 3. ЭЙТКЕН П. Microsoft Word 2000 : Пер. с англ.. - М., СПб., Киев: Вильямс, 2000. - (Освой самостоятельно!). - 208 с.

 4. ВЕЙССКОПФ ДЖ. Excel 2000 : Базовый курс/Пер. с англ.. - Киев, М., СПб. : Век, Энтроп, Корона- Принт, 2000. - 400 с.

Варіант 1

ПІБ__________________________________ Група__________________

Завдання/питання

Відповіді

Записати рівняння, використовуючи символи арифметичних операцій:

Намалювати блок – схему рішення наступного математичного виразу:

y =

Які додаткові пристрої ви знаєте?

Маєте ви власний комп’ютер?

Так

Ні

Конфігурація вашого ПК?

Скільки годин ви приділяєте роботі на ПК?

Чим ви займаєтесь на ПК?

Вивчали в ЗОШ предмет “Інформатика” ?

Так

Ні

Вивчали язики програмування?

Які програми ви вивчали самостійно?

Користуєтесь Інтернет?

Так

Ні

Маєте дома Інтернет?

Так

Ні

Які програми вивчали в ЗОШ?

Ви оцінюєте свої навички роботи з ПК:

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Вам сподобається працювати на ПК?

Так

Ні

Маєте дома принтер?

Так

Ні

Маєте дома сканер?

Так

Ні

Варіант 2

ПІБ__________________________________ Група__________________

Завдання/питання

Відповіді

Записати рівняння, використовуючи символи арифметичних операцій:

Намалювати блок – схему рішення наступного математичного виразу:

ax + x2 , якщо х ³ 3

y = y = ах3 , якщо х = 1,2,3…n

bx3, якщо х < 3

З яких частин складається базовий комплект персонального комп'ютера.

Маєте ви власний комп’ютер?

Так

Ні

Конфігурація вашого ПК?

Скільки годин ви приділяєте роботі на ПК?

Чим ви займаєтесь на ПК?

Вивчали в ЗОШ предмет “Інформатика” ?

Так

Ні

Вивчали язики програмування?

Які програми ви вивчали самостійно?

Користуєтесь Інтернет?

Так

Ні

Маєте дома Інтернет?

Так

Ні

Які програми вивчали в ЗОШ?

Ви оцінюєте свої навички роботи з ПК:

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Вам сподобається працювати на ПК?

Так

Ні

Маєте дома принтер?

Маєте дома сканер?

№ п/ч

Щоб виділити

Виконайте дії

Слово

Двічі клацніть слово.

Рисунок

Клацніть рисунок.

Речення

Утримуючи натиснутою клавішу CTRL, клацніть на реченні.

Рядок тексту

Перемістіть покажчик на смугу виділення*** перед реченням і клацніть кнопкою миші.

Абзац

Перемістіть покажчик на смугу виділення*** перед абзацом, і двічі клацніть кнопкою миші.

Інший спосіб: тричі клацніть абзац.

Кілька абзаців

Перемістіть покажчик на смугу виділення*** перед абзацом, і двічі клацніть кнопкою миші, а потім перетягніть покажчик нагору чи вниз.

Невеликий фрагмент тексту

Використовуйте перетаскування. Установіть курсор у початок фрагмента, натисніть клавішу SHIFT і утримуючи її натискайте відповідні клавіші управління курсором 

Великий блок тексту

Клацніть початок фрагмента, прокрутіть документ так, щоб на екрані з'явився кінець фрагмента, а потім клацніть його, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT.

Інший спосіб. Встановіть курсор у початок фрагмента, натисніть клавішу SHIFT і утримуючи її натискайте відповідні клавіші управління курсором 

Весь документ

Перемістіть покажчик на смугу виділення*** перед текстом, після чого тричі клацніть кнопкою миші.

Колонтитули

У звичайному режимі виберітьВид - Колонтитули. У режимі розмітки двічі клацніть неяскравий текст колонтитула. Перемістіть покажчик на смугу виділення*** перед колонтитулом, після чого тричі клацніть кнопкою миші.

Вертикальний блок тексту (крім тексту усередині чарунки таблиці)

Утримуючи натиснутою клавішу ALT, перетягніть покажчик.

***Смуга виділення - ліве поле документа. На смузі виділення покажчик миші приймає вид білої стрілки, спрямованої вправо.

Реакцією на неправильне введення формул є повідомлення Excel про помилки, тобто значення в чарунках, що починаються зі знаку #. Щоб легше було знаходити й усувати помилки у формулах, у Excel передбачена найпростіша діагностика помилок, а саме: помилки розділяються по категоріях, і кожній категорії відповідає своє повідомлення. Список можливих значень помилок:

 • ##### – найбільш часте значення помилки в роботі в початківців, що з'являється, коли ширина чарунки недостатня для розміщення в ній числа, дати чи часу. Щоб усунути помилку, потрібно розширити комірку або змінити формат числа.

 • #ИМЯ? – неможливість розпізнати ім'я, яке використовується. Це значення помилки виникає, коли неправильно зазначене ім'я об'єкта або мається посилання на ім'я, що було вилучено; коли невірно записана функція; коли при записі адрес замість латині використані кирилиця і т.ін.

 • #ЗНАЧ! – спроба некоректного використання функції. Звичайною помилкою є невідповідність даних установленому формату, наприклад, замість числа або дати в аргументі записано текст. Це ж значення помилки буде з'являтися, коли для функції або оператора, що вимагають одного значення аргументу, записують декілька.

 • #ЧИСЛО! – значення помилки, що означає проблему, зв'язану з представленням або з використанням чисел. Не виключено, що у функції з числовим аргументом використовується аргумент нечислового формату. Можливо також, що в чарунку уведена формула, що повертає занадто велике значення по модулю (понад 1037).

 • #ССЫЛКА! – означає наявність проблеми з інтерпретацією посилань, що маються у формулі. Можливо, що формула містить посилання на чарунку, що уже вилучена, чи посилання на чарунку, у яку скопійований вміст інших чарунок.

 • #ДЕЛ/0! – спроба ділення на нуль. Така ситуація частіше виникає не через те, що в чарунку записано явне ділення на нуль (оператор /0), а як наслідок використання посилання на порожню чарунку або чарунку, що містить нульове значення.

 • #ПУСТО! – значення помилки, що з'являється у випадку завдання в посиланні порожньої безлічі чарунок.

 • #Н/Д – скорочення від терміна «невизначені дані». Це значення помилки звичайно спеціально вводиться в чарунки, щоб запобігти обчислення, що не можуть бути зроблені через відсутність даних.

Клавіші

Переміщення

<Home>

У початок поточного рядка

<Ctrl+Home>

У клітинку A1

<Ctrl+End>

В останню заповнену клітинку таблиці

<­>

На одну клітинку вверх

<>

На одну клітинку вниз

<>

На одну клітинку вправо

<>

На одну клітинку вліво

<Ctrl+­>

Вверх до першої заповненої клітинки

<Ctrl+>

Вниз до першої заповненої клітинки

<Ctrl+>

Вправо до першої заповненої клітинки

<Ctrl+>

Вліво до першої заповненої клітинки

<Page Up>

Вверх на один екран

<Page Down>

Вниз на один екран

<Alt+Page Up>

Вліво на один екран

<Alt+Page Down>

Вправо на один екран

<Ctrl+Page Up>

До попереднього листа робочої книги

<Ctrl+Page Down>

До наступного листа робочої книги

Вміст чарунки на будь-якому етапі можна змінити, замінивши його іншим значенням або підправивши лише частину вмісту.

 • Якщо при уведенні значення підтвердження кінця уведення ще не було дано (тобто значення поки ще не стало вмістом клітинки), редагуйте значення, що відображається у рядку формул, звичайним способом.

 • Для заміни вмісту чарунки виберіть потрібну чарунку та введіть нове значення.

 • Для часткової зміни вмісту чарунки можна, обравши її, натиснути клавішу <F2>, або клацнути мишею у рядку формул, або двічі клацнути безпосередньо на чарунці.

В Excel розрізняють два типи адресації: абсолютну та відносну. Обидва типи можна застосовувати в одному посиланні та створити, таким чином, змішане посилання. Тип адресації аргументу, що застосовується у формулі, грає істотну роль при копіюванні або переміщенні формули.

Відносні посилання використовуються в Excel за умовчанням при завданні посилання на клітинку або діапазон методом вказування. Відносне посилання сприймається програмою як вказівка маршруту (напрямки руху та відстані) до адресованої клітинки від клітинки, що містить формулу.

Абсолютне посилання задає абсолютні координати клітинки у робочому листі (щодо лівого верхнього кута таблиці). Можна наказати Excel інтерпретувати номери рядка та (або ) стовпчика як абсолютні шляхом введення символу долара ($) перед іменами рядка та (або) стовпчика. Наприклад, $A$7. При переміщенні або копіюванні формули абсолютне посилання на клітинку (або діапазон клітинок) змінене не буде, і на новому місці скопійована формула буде посилатися на ту ж саме клітинку (діапазон клітинок).

Натискання <F4>

Адреса

Посилання

Один раз

$A$7

Абсолютне посилання

Два рази

A$7

Абсолютне посилання на рядок

Тричі

$A7

Абсолютне посилання на стовпчик

Чотири рази

A7

Відносне посилання

Навчальне видання

Спіцина Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

Шабельник Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.