Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник 10 кл.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

184

Т Е Х Н О Л О Г І Ї

10 Клас

Навчальний посібник

Зміст

Від авторів

Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

1. Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів.

2. Етапи та стадії виробничого та навчального проектування.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернет.

4. Технологія створення банку ідей

5. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту

6.Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. Загальні відомості про дизайн

8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності

9. Технологія створення дизайн проекту

10. Навчальний дизайн-проект

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

11.Економічне обґрунтування проекту

12 Маркетингові дослідження проекту

Від авторів

Вивчення технологій у 10-му класі спрямовано на підготовку молодої людини до вступу у доросле життя, що потребує не лише наявності знань з тих наук, які вивчались у продовж всього шкільного життя, але й вмінь та здатності використовувати такі знання на практиці, самостійно розв’язувати нестандартні життєві проблеми. Звісно, передбачити всі труднощі, які можуть стати перешкодою на шляху до омріяної професії виробничої або соціальної сфери неможливо. Проте з упевненістю можемо сказати, що для того, аби стати успішним професіоналом, і не лише знайти улюблену справу, а й мати можливість особистісного зростання упродовж всього життя, необхідно навчитись творчо підходити до розв'язання будь-якого завдання. Науковцями доведено, що людина може працювати творчо незалежно від обраної професії чи виду діяльності, і що саме головне, цьому можна навчитись. Можемо від себе лише додати, що у цій справі необхідно робити «скидку» на сучасні технології.

Мова йде в першу чергу про інформаційні технології, які дають змогу накопичувати і швидко аналізувати великі обсяги інформації.

Також важливо навчитись бачити проблему для тієї галузі, яка вас зацікавила, визначати завдання та планувати свою роботу з метою досягнення визначених цілей. Вказана діяльність потребує не лише знань, але й вмінь переважно критичного та творчого мислення. Таку діяльність людини називають проектною.

Проектна діяльність, в першу чергу, пронизує всі галузі сучасного виробництва починаючи від проектування технологічного процесу до створення власне цілого виробництва будь-яких технічних об'єктів.

Вона є необхідною умовою для ефективного функціонування не лише певного підприємства з випуску матеріальної продукції, але й фахівців сфери обслуговування (туризм, побут, бізнес, наука, мистецтво, політика тощо).

Вміння планувати власну діяльність, самостійно визначати завдання на основі аналізу одержаної інформації та реалізувати заплановане, одержуючи реальний практичний результат - такі вміння є передумовою не лише Вашого професійного успіху, а й особистісного зростання.

Тому основна ідея відбору змісту і побудови структури навчального посібника полягає у тому, що представлений тут теоретичний матеріал стосується проектної діяльності, і за логікою викладання, в загальних рисах відповідає процесу створення творчого проекту.

Технології проектування – основа для створення будь-якого виробу, – зазнають постійного вдосконалення. Разом з тим, треба відзначити, що врахувати і розкрити у цій книзі всі інновації, що стосуються проектних технологій практично неможливо. Авторами зроблено спробу розкрити уніфікований зміст проектної діяльності, адаптований до шкільної практики, орієнтований на особистість учня. Тому, зміст посібника ознайомить Вас більш повно із застосуванням інформаційних технологій у проектній діяльності, поведе у світ дизайну, розкриє особливості економічного та маркетингового обґрунтування проекту.

Будемо сподіватися, що знання, якими Ви оволодієте в процесі вивчення даного предмета, знадобляться у Вашій майбутній професійній діяльності.

Бажаємо Вам у цьому найкращих успіхів!

Ключові поняття

Домашнє завдання

Визначення, правила

Питання для самоперевірки, обговорення

Практичні завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.