Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по РЕ для практ.занятий.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
765.44 Кб
Скачать

Тема 2.3. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури. Експортний потенціал України та її геоекономічні переваги у міжнародному поділу праці.

Мета завдання: визначити місце України в системі міжнародному поділу праці, механізм і форми зовнішньоекономічної діяльності, економічна інтеграція країни.

План заняття

 1. Сутність міжнародного поділу праці і вплив його на формування міжнародних економічних зв’язків.

 2. Становлення в ринкових умовах зовнішньоекономічної діяльності України. Сутність та принципи її формування.

 3. Економічна інтеграція України.

 4. Форми зовнішньоекономічні зв’язки України; структура експорту.

Питання і завдання

 1. Розкрийте сутність зовнішньоекономічних зв’язків та назвіть їхні основні форми.

 2. Охарактеризуйте геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.

 3. Інтеграція України в ЄС – проблеми, пріоритети, шляхи.

 4. Охарактеризуйте транспортний потенціал України.

 5. Які особливості формування транспортних коридорів?

 6. Яке значення має формування транспортних коридорів для розвитку продуктивних сил України?

 7. Перелічіть передумови формування експортного потенціалу і Україні.

 8. Територіально-галузева спрямованість експорту України.

Питання для дискусії

 1. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.

 2. Транзитний потенціал та його використання.

 3. Іноземні інвестиції – важлива форма стимулювання розвитку економіки країни.

Література

 1. Білоус О.І., Лук’яненко Д.Г. Глобалізація і безпека розвитку. – К.: КНЕУ. – 2001. – с.429-431, 722-725.

 2. Григор’єв І.С. Концептуальний підхід до формування транспортно-географічних кластерів України // актуальні проблеми економіки, №4, 2005, с.60-68.

 3. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: / Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с. 37-49.

 4. Лишеленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: – К.: Центр навчальної літератури, 2006. с. 305-318.

 5. Медведєв В. Глобализация экономики: тенденции и противоречия//Мировая экономика и международные отношения, №2, 2004.

 6. Розміщення продуктивних сил України/ С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. –К.: КНЕУ, 2000 – с. 310-331.

 7. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підруч. / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлик, В.Ф.Семенова. – К.: Знання, 2005. – с.260-293.

 8. Сазонець І.Л., Джинджоян В.В., Чубар О.О. Розміщення продуктивних сил.– К.: Центр навчальної літератури. 2006. с. 245-274.

 9. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2002. – с. 228-307.

 10. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): Монографія. К.: КНЕУ. – 2000. – с.29-40.

 11. Щербіна Н.М., Попова І.В. Розміщення продуктивних сил. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2002. – с. 154-158.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.