Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по РЕ для практ.занятий.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
765.44 Кб
Скачать

Питання для дискусії

 1. Проблеми і перспективи економічного районування регіонів.

 2. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України.

 3. Поняття, цілі та завдання регіональної економічної політики.

 4. Сутність та основні ознаки трансформаційного періоду в національній економіці.

 5. Структурно-динамічні проблеми розвитку регіональної економіки в трансформаційний період.

Література

 1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Розділ 6.

 2. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: / Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с. 71-81; с. 304-318; с. 550-600; с.613-636.

 3. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М.Економічна і соціальна географія України з основами теорії. –К.: Знання, 1998. – 416с.

 4. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наукова думка, 1993 – 218с.

 5. Поповкін В.А., Калитенко А.П., Розинка В.О.Рівні соціально-економічного розвитку регіонів України/Наукові доповіді НІСД. Вип.24. – К.:1994. – 77с.

 6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / За ред.. В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. – К.: Знання, 2005. – с.293-331.

 7. Розміщення продуктивних сил України/С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. –К.: КНЕУ, 2000 – с. 31-60.

 8. Сазонець І.Л., Джинджоян В.В., Чубар О.О. Розміщення продуктивних сил. Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. с. 274-308.

 9. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил/С.І.Дорогунцов, Б.М.Даниліщин, Л.І.Чернюк та ін. – К.: РПС України НАН України, 1998. – т.1,2. – 193с; - 117с.

 10. Щербіна Н.М., Александрова Г.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Друга частина – „Регіональна економіка”: Навч.-метод. посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004. – 94с.

Тема 1.5. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення (промислові комплекси).

Мета заняття: визначити сучасну структуру виробничих комплексів України – паливно-енергетичного (ПЕК), металургійного, машинобудівельного, хіміко-лісового, будівельного. Розглянути трансформаційні процеси в комплексах та регіональні особливості їх розвитку і територіальної організації.

План заняття (загальних до кожного комплексу)

1.Роль і значення комплексу в економіці України; структура комплексу.

 1. Сировинна база комплексу.

 2. Фактори розміщення.

 3. Регіональні особливості розвитку і розміщення комплексу.

 4. Трансформаційні принципи комплексу в ринкових умовах.

Питання і завдання

  1. Дайте характеристику паливно-енергетичного балансу і його структури.

  2. Охарактеризуйте основні проблеми вугільної галузі в Україні.

  3. Охарактеризуйте основні райони нафтовидобутку України.

  4. Якими галузями представлена газова промисловість в Україні.

  5. Охарактеризуйте основні види електроенергетики.

  6. Дайте основні характеристики металургійного комплексу.

  7. Охарактеризуйте структуру металургійного комплексу.

  8. Охарактеризуйте принципи розташування баз чорної металургії.

  9. Дайте характеристику основним регіонам чорної металургії України.

  10. Опишіть основні проблеми металургійного комплексу України.

  11. Дайте характеристику основних факторів розміщення підприємств металургії .

  12. Під вплив яких основних факторів розміщення продуктивних сил підпадають підприємства машинобудування.

  13. Які групи машинобудівних підприємств можна виділити за тенденціями у розміщенні.

  14. Назвіть і охарактеризуйте держави залежно від спрямованості машинобудівельних підприємств.

  15. Дайте характеристику спеціалізації в машинобудуванні.

  16. Охарактеризуйте основні регіони світового машинобудування.

  17. Наведіть структуру хіміко-лісового промислового комплексу.

  18. Охарактеризуйте основні чинники розміщення підприємств хімічної галузі.

  19. Які основні тенденції існують в розміщенні підприємств хімічної галузі.

  20. Дайте характеристику основним чинникам розміщення і групам підприємств фармацевтичної галузі.

  21. Дайте характеристику будівництву як галузі і основним його структурним елементам.

  22. Поясніть, яким чином пов’язані економічні цикли і стан будівельної галузі.

  23. Дайте характеристику видам будівництва залежно від регіонів України.

Таблиця 1.

Добування палива в Україні за 1940-2005рр.

Роки

Вугілля, млн.т.

Нафта, млн.т.

Природний газ, млрд.куб.м.

Торф, млн.т.

1

2

3

4

5

1940

83,3

0,4

0,5

3,6

1960

172,1

2,2

14,3

4,6

1970

207,1

13,9

60,9

4,1

1980

197,1

7,5

56,7

1,6

1990

164,8

5,3

28,1

1,6

1995

83,6

4,1

18,3

-

1997

76,9

4,1

18,2

-

1999

81,7

3,8

18,1

1,2

2000

81,0

3,7

17,9

0,4

2001

83,9

3,7

18,4

0,3

2002

50,7

3,7

18,7

0,5

2003

80,3

4,0

19,2

0,6

2004

80,1

4,0

18,1

0,6

2005

82,0

4,1

19,0

0,7

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (відсотків)

Роки

Показники

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Вугіллі (вкл.вуг.брик)

25,3

30,1

22,4

22,9

22,6

22,3

23,0

23,1

Природний газ

28,2

37,8

44,6

40,0

37,9

39,2

40,7

41,0

Нафта (вкл.газ.конденсат)

21,4

9,0

7,6

12,8

15,7

15,5

15,5

15,7

Автомобільний бензин

3,0

2,5

2,5

2,6

2,7

2,5

3,0

3,1

Дизельне пальне

3,5

5,0

4,0

3,8

3,7

3,5

3,6

3,5

Топковий мазут

5,9

4,0

1,0

0,9

0,8

0,5

0,6

0,5

Гас

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Паливо пічне побутове

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Торф

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Дрова для опалення

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.