Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

констпекты лекций / 3109_20Upravl_nnya_20malim_20b_znesom

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
948.32 Кб
Скачать

31

2)копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

3)два примірники установчих документів;

4)документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційний збір становить 10 н.м.д.г. (170 грн.).

У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

У разі державної реєстрації господарського товариства, для якого законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду), додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (акт прийманняпередачі майна засновником товариству та/чи довідка банку, якщо вклади вносилися грошовими коштами на тимчасовий банківський рахунок).

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи оформляється та видається

(надсилається рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

3.4. Включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Будь-яке новостворене підприємство повинно бути включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридична особа повинна звернутися до територіального органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства.

Для включення до ЄДРПОУ подаються такі документи:

32

1)заповнена облікова картка встановленого зразка;

2)документ, що засвідчує внесення плати за включення до ЄДРПОУ.

Облікову картку отримують в територіальному органі державної статистики.

Орган державної статистики, крім зазначених документів, може вимагати копії статуту або

інших установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію. Тому для уникнення зайвих суперечок варто взяти ці документи із собою.

Довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України територіальний орган державної статистики видасть за запитом протягом п'яти днів. Термін отримання довідки з ЄДРПОУ залежить від розміру плати за послуги, який у різних регіонах є неоднаковим.

У територіальному органі державної статистики видається довідка про включення до ЄДРПОУ, у якій, крім ідентифікаційного коду, вказуються коди видів економічної діяльності, якими планує займатись підприємство.

3.5. Реєстрація в органі Пенсійного фонду України

Оскільки всі підприємства в Україні є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, юридична особа зобов'язана зареєструвати новостворене підприємство в міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцезнаходженням підприємства.

Це необхідно зробити протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну

реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Для реєстрації подаються такі документи:

1)заява встановленого зразка, бланк якої видається в органі Пенсійного фонду;

2)копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

3)копія довідки про включення до ЄДРПОУ, присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики.

Після того як підприємство зареєстрували, орган Пенсійного фонду України повинен видати Повідомлення, у якому зазначається реєстраційний номер платника збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, присвоєний підприємству, ставка та терміни перерахування збору. Копію цього Повідомлення необхідно подати до установи банку під час відкриття рахунку.

3.6. Реєстрація як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Власники підприємств або уповноважені ними органи, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, підприємство повинно утримувати та фактично сплачувати до Фонду страхові внески із заробітної платні найманих працівників.

Тому власник підприємства або уповноважений ним орган зобов'язаний у 10-денний термін

від дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

зареєструвати новостворене підприємство платником страхових внесків до Фонду в центрі зайнятості за місцезнаходженням підприємства (центри зайнятості виконують функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду).

Для реєстрації в центрі зайнятості Вам необхідно подати:

1) заяву за встановленою формою, бланк якої можна отримати в центрі зайнятості;

а також засвідчені відповідальною особою центру зайнятості копії:

33

2)свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

3)довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Після реєстрації центр зайнятості має видати Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків.

3.7. Реєстрація як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Усі підприємства, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Новостворене підприємство зобов'язане зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до законодавства для реєстрації подаються такі документи:

1) заява встановленої форми;

а також засвідчені відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

2)свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

3)довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду.

Документи для реєстрації може подати особисто власник (засновник) підприємства або уповноважена ним відповідальна особа, за наявності документу, що засвідчує її повноваження.

Заповнюючи заяву про реєстрацію, необхідно вказати галузь економіки, у якій працює підприємство та вид його діяльності. На підставі цих даних з заяви працівники Фонду визначать клас професійного ризику виробництва, а відтак – розмір страхового тарифу.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду за наявності відповідних документів повинен зареєструвати новостворене підприємство як платника страхових внесків протягом 10 робочих днів після надходження заяви.

Факт реєстрації підприємства Фондом засвідчується Страховим свідоцтвом.

Крім того, протягом 10 днів після прийняття заяви про реєстрацію робочий орган виконавчої дирекції Фонду має видати Повідомлення про віднесення підприємства до класу ризику виробництва, якому відповідає його основна діяльність, розмір страхового тарифу, розрахунок розміру страхового внеску, а також реквізити банківського рахунку, на який необхідно перераховувати страхові внески.

3.8. Реєстрація як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Якщо підприємство є роботодавцем (використовує працю найманих працівників), а отже, є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Тому підприємство має зареєструватися як платник страхових внесків до Фонду у виконавчій дирекції відділення Фонду протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності незалежно від того, провадить це підприємство господарську діяльність і розрахунки з оплати праці чи ні.

34

Для реєстрації необхідно подати заяву встановленої форми.

Після реєстрації виконавча дирекція відділення Фонду повинна видати Повідомлення про реєстрацію платника, у якому зазначаються реєстраційний номер, присвоєний новоствореному підприємству, ставка та терміни перерахування страхових внесків, а також реквізити банківського рахунку, на який перераховуються страхові внески.

3.9. Взяття на облік в органі державної податкової служби

Наступним кроком у реєстрації новоствореного підприємства є візит до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства для взяття його на облік платників податків. Це необхідно зробити протягом 20 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Всі документи для взяття на облік платників податків повинен подавати або особисто власник (власники), або засновник (засновники) чи уповноважена ним (ними) особа (заявник), або призначений керівник, або головний бухгалтер підприємства.

Відповідно до законодавства слід подати такі документи:

1)заява за формою № 1-ОПП, бланк якої можна придбати в органі державної податкової служби. Заява за формою № 1-ОПП підписується власником, засновником або призначеним керівником чи головним бухгалтером підприємства. Заяву за формою № 1-ОПП необхідно подати до відділу обліку платників податків, потім вона реєструється в загальному відділі (канцелярії);

2)копії статуту (якщо це потрібно для створюваної організаційної форми підприємства),

установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

3)копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

4)копію довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду.

Однак перелік необхідних документів цим не обмежується, оскільки особа, яка подає документи, повинна пред'явити свій паспорт та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО власникам, засновникам (якщо власники та засновники підприємства – фізичні особи), а також директорові та головному бухгалтерові підприємства.

У разі подання всіх необхідних документів, податкова інспекція становить новостворене підприємство на податковий облік протягом двох робочих днів після надходження заяви за формою

1-ОПП.

Після взяття підприємства на податковий облік податкова інспекція видає Довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, яка підтверджує взяття підприємства на податковий облік, а також ставить на примірнику статуту підприємства відмітку (штамп) за підписом відповідальної особи податкової інспекції про взяття на податковий облік.

Крім того, належить подбати про те, щоб у податковій інспекції видали копії довідки за формою № 4-ОПП, які потрібно пред'являти в тих установах банків, де підприємство будете відкривати поточні рахунки, а також в інших органах державної влади.

Нарешті підприємство взято на податковий облік. Однак візити до податкової інспекції на цьому не закінчуються, оскільки для підприємства треба обрати відразу систему оподаткування, обліку та звітності.

3.10. Одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів

Обов'язковим атрибутом діяльності суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

35

є печатка, а в разі необхідності – штампи.

Виготовленням печаток і штампів займаються штемпельно-граверні майстерні. Однак для того, щоб у такій майстерні прийняли замовлення на виготовлення печатки (штампу), потрібно одержати дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток та штампів в органі внутрішніх справ.

Для одержання цього дозволу необхідно звернутися до міського або районного органу внутрішніх справ за місцем державної реєстрації.

Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів подаються такі документи:

1)заява довільної форми, підписана керівником підприємства, у якій, зокрема,

вказується:

а) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити; б) вперше чи ні виготовляються печатки та штампи для підприємства (під час виготовлення

печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення); в) місцезнаходження підприємства;

г) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані особи, відповідальної за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів;

д) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані керівника підприємства або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ;

2)копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально;

3)два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, затверджені керівником (власником) підприємства;

4)документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Таким документом є платіжне доручення або квитанція про внесення коштів у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 грн.).

Документи для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів може подати керівник підприємства або уповноважена ним особа. Уповноважена особа при цьому має подати оформлене відповідно до вимог законодавства доручення, видане їй, на право подання документів (клопотання).

Протягом 5 (п'яти) робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів або дати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Під час одержання дозволу до органу внутрішніх справ подається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. На зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію проставляється штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів, який засвідчується підписом працівника дозвільної системи органу внутрішніх справ і скріплюється печаткою з відтиском «Дозвільна система». Відтак оригінал свідоцтва про державну реєстрацію повертається його власнику.

На кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів в органі внутрішніх справ ставляться штампи, які засвідчуються підписом працівника дозвільної системи й скріплюються печаткою з відбитком «Дозвільна система». Крім того, орган внутрішніх справ повинен проставити на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів штамп про те, що печатки та штампи виготовляються вперше.

Суб’єкти підприємницької діяльності - юридичні особи можуть мати тільки по одному

36

примірнику основної каучукової або металевої печатки.

На всіх печатках і штампах має зазначатися ідентифікаційний код підприємства, а напис на них повинен відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію підприємства.

Печатки з емблемами, товарними знаками, тощо з відповідним описом можуть бути виготовлені тільки в тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку або передбачені в статуті чи положенні підприємства.

Штемпельно-граверні майстерні приймають від суб'єктів підприємницької діяльності замовлення на виготовлення печаток і штампів за умови подання разом з листами та заявами самих зразків (ескізів) печаток та штампів і дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення.

3.11. Відкриття поточного банківського рахунку

Підприємству можуть відкрити поточні, депозитні, карткові та інші рахунки. При цьому відкрити рахунки можна в будь-яких банках України за власним вибором та за згодою цих банків. Обов'язковою є вимога щодо відкриття поточного рахунку в національній валюті, де зберігаються грошові кошти й здійснюються всі банківські операції під час провадження підприємницької діяльності.

Поточний рахунок відкривається після державної реєстрації підприємства, взяття його на податковий облік, реєстрації в Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування і виготовлення печатки підприємства.

Для відкриття поточного рахунку до банківської установи подаються такі документи:

1)заява на відкриття рахунку встановленого зразка, підписана керівником та головним бухгалтером підприємства;

2)копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

3)копія належним чином зареєстрованого статуту підприємства. Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту подають копію установчого договору;

4)копія довідки про взяття на облік платників податків за формою № 4-ОПП,

засвідчена органом державної податкової служби або уповноваженим працівником банку;

5)картка із зразками підписів осіб (яким відповідно до законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів) та із зразком відтиску печатки підприємства, засвідчена нотаріально;

6)копія повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

7)копія довідки про внесення підприємства до ЄДРПОУ;

8)документ, який підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків або його копія.

Якщо в штаті підприємства відсутня посада головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву на відкриття поточного рахунку підписує лише керівник підприємства. Треба звернути увагу також на те, що підписи керівника та головного бухгалтера підприємства на заяві про відкриття рахунку повинні бути розшифровані (з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів), а також мають збігатися з підписами в картці, де вміщено зразки підписів та відтиску печатки (якщо заяву та картку підписують одні й ті самі особи), оскільки це перевірятимуть працівники банку під час подання документів на відкриття рахунку.

37

Для заповнення картки із зразками підписів та відтиску печатки необхідно вирішити, кому надається право першого та другого підписів. Право першого підпису належить керівникові підприємства (зразок підпису керівника вносять у картку обов'язково) та відповідним службовим особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру підприємства, а якщо в штаті підприємства відсутня така посада, то це право має особа, що виконує функції головного бухгалтера, або службова особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також відповідні службові особи, уповноважені керівником. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису, і навпаки: право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки про реєстрацію підприємства в органі Пенсійного фонду України й повернути її підприємству для подання до органів Пенсійного фонду України.

Документи на відкриття поточного рахунку особи, які мають право першого та другого підписів, до установи банку подають особисто. Ці особи повинні мати при собі паспорти або документи, що його замінюють, та довідки про присвоєння цим особам ідентифікаційного коду.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі «Відмітки банку».

Банк має відкрити поточний рахунок підприємству протягом 10 календарних днів після отримання повного пакету документів на відкриття рахунку.

Підсумки теми

1.Після вибору виду підприємницької діяльності, визначення ефективної форми організації переходять до наступного етапу створення власної справи – підготовки засновницьких документів підприємства.

2.Установчими документами, що підтверджують статус юридичної особи і без яких неможливо заснувати фірму, є статут та установчий договір підприємства.

3.Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

4.Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться протягом трьох робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів, після чого видається свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

5.Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

Питання для самоперевірки

1.Які документи підтверджують статус юридичних осіб, з чого вони складаються?

2.Статутний фонд, особливості його створення.

3.Процедура створення фірми (підприємства).

4.Процедура постановки на облік у фондах соціального страхування.

38

ТЕМА 4. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Література:

1.Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI.

2.Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2011. –

644 с.

3. Інформаційно-аналітичний журнал «Вісник податкової служби України» - офіційне видання Державної податкової служби України. [Електронний ресурс] http://www.visnuk.com.ua/ua/o_zhurnale

4. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь // Державнийкомітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. – Київ, 2009. – 180 с.

Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності представляє собою один із найважливіших та найефективніших важелів державного регулювання ринкової економіки.

Саме малі підприємства, що не потребують крупного стартового капіталу та забезпечують високу оборотність ресурсів, здатні швидко реагувати на зміни ринкового попиту та за рахунок цього забезпечувати рівновагу на споживчому ринку в умовах нестабільної економіки та обмеженості фінансових ресурсів.

Оподаткування підприємств малого бізнесу є головним фактором зовнішнього середовища, який має найбільш суттєвий вплив на їхню діяльність.

На існуючому рівні державою були зроблені кроки для стимулювання підприємницької діяльності за допомогою оподаткування.

Використовуючи ті чи інші засоби реалізації стимулюючої функції оподаткування, держава впливає на виробництво й реалізацію суспільного продукту, регулює зміни в структурі економіки, темпи накопичення і споживання, створює умови для технічного оновлення виробничого потенціалу, а також забезпечує регулювання інфляційних процесів та стабілізацію фінансового стану держави.

Одним із способів податкового стимулу для суб’єктів малого підприємництва стало введення в дію спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Законодавчу основу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності складає Податковий Кодекс України.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим Кодексом України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку (таблиця 4.1).

Не можуть бути платниками єдиного податку:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1)діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2)обмін іноземної валюти;

3)виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу

39

паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4)видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5)видобуток, реалізацію корисних копалин;

6)діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

7)діяльність з управління підприємствами;

8)діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9)діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10)діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

-фізичні особи - підприємці, які здійснюють:

-технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері

аудиту;

-діяльність із здавання в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

-страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

-суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

-представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не

єплатником єдиного податку;

-фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

-суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків до:

1) суми перевищення обсягу допустимого Податковим Кодексом доходу; 2) доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника

єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 3) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж готівковий та/або

безготівковий; 4) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати

спрощену систему оподаткування.

 

 

 

 

 

 

40

 

Критерії застосування строщеної системи оподаткування

 

Таблиця 4.1

 

 

 

 

 

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

Форма власності

фізична особа –

фізична особа – підприємець

фізична особа –

юридична

фізична особа –

юридична

 

підприємець

 

підприємець

особа

підприємець

особа

Можливість

 

 

 

 

 

 

використання

не можуть

не більше 10 осіб

не більше 20

не більше

не більше 20

не більше

найманих

використовувати

осіб

20 осіб

осіб

50 осіб

 

працівників

 

 

 

 

 

 

Граничний обсяг

150000 грн.

1000000 грн.

3000000 грн.

5000000 грн.

20000000 грн.

20000000

доходу

 

 

 

 

 

грн.

 

роздрібний продаж

надання послуг, у тому числі

 

 

 

 

 

товарів з торговельних

побутових, платникам єдиного

 

 

 

 

Види діяльності

місць на ринку та/або

податку та/або населенню,

будь які види, окрім заборонених для спрощеної системи

господарська діяльність

виробництво та/або продаж

 

оподаткування

 

 

 

 

 

з надання побутових

товарів, діяльність у сфері

 

 

 

 

 

послуг населенню

ресторанного господарства

 

 

 

 

Ставки єдиного

від 1 до 10% розміру

від 2 до 20% розміру

- 3% від доходу + ПДВ

- 7% від доходу + ПДВ

мінімальної заробітної

податку

мінімальної заробітної плати

- 5% від доходу без ПДВ

- 10% від доходу без ПДВ

 

плати

 

 

 

повинні зареєструватися у

Право на свідоцтво

 

 

повинні зареєструватися у

не мають право

не мають право

разі обрання ставки єдиного

разі обрання ставки єдиного

платника ПДВ

 

 

податку 3%

податку 7%

 

 

 

 

календарний рік (подан-

 

 

 

 

 

Податковий звітний

ня розрахунку – 60

 

 

 

 

 

період та строки

календарних днів,

календарний рік (подання декларації – 40 календарних днів, наступних за звітним періодом)

подання розрахунку

наступних за звітним

 

 

 

 

 

 

періодом)

 

 

 

 

 

Порядок сплати

авансові внески не пізніше 20 числа поточного місяця

протягом 10 календарних днів після граничного строку

подання податкової декларації за податковий (звітний)

єдиного податку

(можна сплатити авансом за весь рік)

 

квартал

 

 

 

 

 

 

Ведення обліку

книга обліку доходів

книга обліку доходів облік

книга обліку доходів

доходів та витрат з ПДВ

 

 

 

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.