Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9 сем. Эк.предприятия / Проектный анализ / Аналіз та планування проектів Н.Е. Ковшун.doc
Скачиваний:
115
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.82 Mб
Скачать

2.3. Зовнішнє середовище проекту.

2.4. Внутрішнє середовище проекту. Резюме.

Питання для обговорення.

2.1. Поняття проекту

Поняттям проекту ми користуємось досить часто. У повсякденному житті так називають велику або важливу діяльність, яка запланована передчасно. Проте в рамках наукового підходу таке визначення є надто спрощеним.

Наявні доробки пропонують різні визначення проекту, які несуттєво відрізняються за своїм змістом. Відзначимо, що у світовій практиці проект є комплексом взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів.

Вживання терміну „інвестиційний проект" передбачає здійснення реальних інвестицій. Саме такі проекти є найбільш розповсюдженими, традиційними. Більш того, в умовах ринку розробка інвестиційних проектів повинна стати законом для всіх форм і видів підприємництва. Інвестиційний проект - це форма планування та реалізації інвестицій, він є складовою інвестування.

Стосовно підприємницької діяльності інвестиційний проект -це документ, який містить систему взаємопов'язаних у часі й про­сторі та узгоджених з ресурсами заходів і дій, спрямованих на розвиток підприємства.

Рис. 2.1. Трикутник обмежень проекту


34


Існуючі визначення відображають широко відомий трикутник обмежень, грані якого вказують, що проект має здійснюватись з максимально можливою ефективністю вчасно, у рамках виділених ресурсів і відповідно до технічного завдання (рис 2.1).

Ці три моменти часто називають "потрійне обмеження". Саме вони завжди знаходяться в центрі уваги і зусиль керівника проекту.

Для того, щоб справитися з обмеженням у часі встановлюють крайні терміни виконання робіт. Найбільше ефективно використаовувати наданий час менеджеру проекту допомагають спеціальні інструменти складання та упорядкування графіків робіт ( у тому числі і автоматизовані).

Проблема грошових обмежень вирішується шляхом формування бюджету проекту, який постійно контролюється. На виділені з бюджету проекту гроші набуваються людські та матеріальні ресурси. Для ефективного керування ними також існують спеціальні засоби (схеми завантажень ресурсів, схеми ресурсів Gantt, лінійні схеми відповідальності).

Сутужніше усього справитися з обмеженнями технічного завдання. Проблема полягає в тому, що технічне завдання, яке визначає результат, що повинен бути отриманий після реалізації проекту, важко формулювати і контролювати.

Та часто буває так, що графік виконання робіт, бюджет витрат та якість не витримуються на належному рівні. Тому менеджери вимушені обирати основного завдання лише один або два параметри. Існує навіть дещо жартівливий вислів: "в трикутнику „якісно-швидко-дешево" зважай лише на дві сторони".

Внутрішній зміст проекту відрізняє його від програми чи плану за допомогою наступних чотирьох ознак:

  • спрямованість на досягнення мети;

  • координоване виконання взаємопов'язаних дій;

  • обмеженість у часі;

  • унікальність. Розглянемо їх детальніше.

Спрямованість на досягнення мети. Всі зусилля з плануванню і реалізації проекту здійснюються для того, щоб досягти поставленої мети, яка є його рушійною силою. Орієнтація на досягнення цілі має величезний внутрішній зміст для управління проектом, адже сам проект можна розглядати як досягнення кінцевого завдання через ряд проміжних. Протягом останніх десятиліть була розроблена окрема методологія

з*

35

формулювання і досягнення цілей, покликана полегшити життя керівнику проекту - управління за завдання.

Координоване виконання взаємопов'язаних дій. Проект складний за своїм змістом, адже містить у собі виконання множини дій, зв'язок між який не завжди явний. Деякі проміжні завдання не можуть бути реалізовані, поки не завершені їх попередники, інші повинні здійснюватися паралельно і так далі. Якщо порушується синхронізація виконання дій, весь проект може бути поставлений під загрозу зриву. Тому завжди треба відслідковувати просування проекту і координувати його залежно від змін, що сталися.

Обмеженість у часі. Проект виконується протягом обмеженого періоду часу. У нього є встановлені початок і кінець, зазвичай сформульовані у вигляді конкретних дат. Проект закінчується, коли досягнуті його основні цілі. Значна частина зусиль завжди спрямована на забезпечення завершення проекту у визначений час, що може бути дотримане за допомогою упорядкування графіків виконання вхідних у нього завдань.

Дана ознака характерна саме для проекту, на відміну від процесу випуску продукції, коли кінець залежить лише від розміру попиту.

Унікальність. Проект за своєю сутністю неповторний захід, із різноманітним ступенем унікальності. Не існує абсолютно ідентичних проектів, навіть якщо в їхній основі лежать однакові дії. Зведення будинку розглядається як унікальний проект і в тому випадку, якщо вже було побудовано чимало таких же споруд. Хоча модель та процес в основному одні й ті ж самі, завжди існує достатня кількість відмінностей, щоб визнати проект неповторним (місцезнаходження, грунти, матеріали, замовник тощо).

Таким чином, оперуючи поняттям проект, ми говоримо про комплекс взаємоузгоджених в часі та в просторі заходів, спрямованих на виконання висунутої мети в умовах існуючих обмежень. Завжди слід памятати про ознаки проекту: його неповторність, обмеженість у часі, спрямованість на досягнення певної цілі та необхідність координації запланованих дій. Здійснюючи проект увагу сконцентровуємо на трикутник

36

обмежень, щоб дотриматись необхідної якості, непорушити графік виконання та не перевищити обсяги виділених ресурсів.