Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom2_vysokomolek_tekhnologii.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
829.44 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра хімічної технології

високомолекулярних сполук

З в і т

з переддипломної практики

на _____________________

(підприємство)

Студент Данельська Я.П.

(прізвище, ім’я, по батькові)

Група 4-ТЖ-24

Цех ____________________________

Керівник практики від

підприємства ____________________________

Керівник практики від

університету ____________________________

Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2011

ЗМІСТ

Стр.

 1. Історія, структура й перспективи розвитку підприємства

 2. Характеристика сировини, матеріалів і готової продукції

2.1 Характеристика вихідної сировини 2.2 Характеристика готової продукції

 1. Опис технологічного процесу

 2. Норми технологічного процесу й контроль виробництва,

автоматизація виробництва

 1. Специфікація устаткування

 2. Характеристика будівлі та основних виробничих

приміщень

 1. Охорона праці, техніка безпеки й протипожежна техніка

7.1 Характеристика негативних факторів об’єкту

7.2 Заходи по забезпеченню безпечних та здорових

умов праці

7.3 Характеристика приміщення за пожежо- та

вибухонебезпекою

7.4 Протипожежні заходи

 1. Охорона навколишнього середовища

8.1 Охорона земельних ресурсів

8.2 Охорона атмосферного повітря

8.3 Охорона водного басейну

 1. Економіка, організація й планування виробництва

 2. Права та обов’язки технолога, майстра, начальника зміни

 3. Лекції, практичні заняття, екскурсії

1 Історія, структура й перспективи розвитку підприємства

Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями “Дніпропетровський олійноекстракційний завод” створене на базі олійнопресового заводу, який був уведений в експлуатацію в 1947 році, потужністю 100 тонн за добу насіння соняшнику.

У 1965 році, після корінної реконструкції, завод був переведений на екстракційний спосіб перероблення насіння соняшнику потужністю 600 тонн за добу.

У результаті упровадження заходів по технічному переобладнанню підприємства, в екстракційному цеху в 1975 р. замінили завантажувальні колони екстрактора НД-1250 на колони “Олье” і наростили екстракційні колони.

В 1982 році на елеваторі насіння упроваджене дистанційне управління механізмами (ДАУ), а також автоматизована система контролю температури в силосах елеватора насіння та елеватора шроту.

В результаті проведеної реконструкції продуктивність заводу досягла 850 тонн/добу по переробленню насіння соняшнику.

В 1987 році в пресовому цеху агрегати ФП та МПЖ-68 замінили на високопродуктивні типу РЗ-МОА. В шеретувально-віяльному та вальцьовому відділеннях проведена заміна обладнання на високопродуктивне (100-200 тонн за добу насіння соняшнику).

У 1989 р. була проведена реконструкція: оборотного бензосховища, водовідділювачів та вдосконалена система рекуперації пари розчинника.

В 1994 році упроваджена автоматична система управління технологічними процесами (АСУ ТП) з центральним пультом управління (ЦДП). Дільниця дистиляції місцели автоматизована.

В 2000-2001 роках замінили 9 бичових шеретувальних машин на шеретувальні машини DOSB BUHLER і чотири насіннєвіялки М2С-50 замінили на ВСХ.

Це підприємство повністю механізоване та частково автоматизоване.

У 2001 році замінили чотири конденсатори, до I-го та II-го ступенів дистиляції з поверхнею охолодження 150м2 кожний, на конденсатор з поверхнею охолодження 680 м2 і замінили конденсатори газоповітряної суміші на дільниці рекуперації на абсорбційну установку.

У 2004 році проведена реконструкція цехів добування олії (1-а черга):

- в екстракційному цеху на базі установки фірми «ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A» Італія: замінили два чанних випарника ЕХ 2200/10-12 на один більш потужний та замінили установку для дистиляції місцели на більш сучасну та потужну;

- у підготовчому відділенні на базі установки фірми „DOSB BUHLER” та фірми „Allocco”, Аргентіна проведена заміна:

 • шеретувальних машин МНР-70 на відцентрові шеретувальні машини „DOSB BUHLER”;

 • технологічних транспортних елементів;

 • насіннєвіялок МІС-50 на СВХ Хорольського машинобудівного заводу;

 • вальцьових верстатів ВС-5, та верстатів Б6-МВА на вальцьові верстати АС-600 фірми „Allocco”, Аргентіна, додатково установлені чотири зерноочисних сепаратори МТМА-15100ДS та циклони відділювачі лушпиння для контролю перевію.

В 2005 році проведені такі роботи по реконструкції:

 • в шеретувально-віяльному відділенні замінені три сепаратори TLF – 2000 “Comexol” для контролю лушпиння на п’ять сепараторів АС-40 „Allocco”;

 • в підготовчо-пресовому цеху замінені пресові агрегати Р3-МОА на агрегати АС-МАХ800 „Allocco”;

 • в екстракційному цеху замінені два екстрактора «Олье-НД1250» на екстрактор фірми «ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A».

Виробництво олії включає наступні стадії:

 • Прийом сировини.

 • Сировинне очищення та зберігання.

 • Виробниче очищення.

 • Шеретування насіння.

 • Відділення лушпиння та ядра.

 • Контроль ядра.

 • Контроль перевію.

 • Контроль лузги

 • Подрібнення ядра.

 • Пресування.

 • Екстракція.

 • Очищення олії.

 • Зберігання олії в ємкостях.

 • Гранулювання шроту.

 • Сушіння та охолодження шроту.

 • Зберігання шроту.

Технологічний регламент розроблений згідно з вимогами нормативної документації:

1. СОУ 15.4-37-215:2004 “Порядок розроблення, погодження, затвердження та реєстрації технологічних регламентів вибухонебезпечних хімікотехнологічних процесів олійно-жирового виробництва, вимоги до змісту та оформлення».

2. ОСТ 18-3.358 «Система технологической документации в пищевой 4. ДСТУ 3008 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення».

3. ДСТУ 3008 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення».

4. НАОП 1.8.10-1.10 “Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції”, затверджені Держгіртехнагляд України 25.11.92.

5. НАОП 1.3.00-1.01 “Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”, затверджені Держгіртехнагляд СРСР, 06.1988.

6. ДНАОП 1.8.10-1.06 “Правила безпеки для олійно-жирового виробництва”.

7. ДСТУ 2423 “Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення”.

8. ДСТУ 2576 “Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення”.

9. ВБН В.1.1-37-200 «Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон» .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]