Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
diplom_razdel_4_5.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
527.87 Кб
Скачать

4 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

4.1 Характеристика місця розташування, об’єкту який проектується

Завданням дипломного проекту є проектування колони.

При розміщенні підприємства враховується переважаючий напрямок вітру (“троянда вітрів”), яка будується за даними метеослужби. В даній місцевості на протязі року переважають вітри північно-західного напрямку. Підприємство розміщено з підвітряного боку по відношенню до найближчого житлового району міста, щоб шкідливі викиди відносились в протилежний бік. Для виключення чи зменшення заносу шкідливих викидів у житловий район між підприємством та районом передбачена санітарно-захисна зона, яка залежить від обсягу виробництва ,умов технологічного процесу та шкідливості викидів у повітря. Відповідно до [16] ВАТ “ Дніпропрес “ відноситься до шкідливих підприємств III класу. Ширина санітарно-захисної зони складає 300м. На території заводу передбачені санітарні та протипожежні розриви між обєктами не менш ніж 9м , що відповідає вимогам [18].

Вода поступає з міського водопроводу згідно [17]. Водопровідна система закольцована. Приблизно 80% води знаходиться в оборотному циклі.

На території підприємства передбачені тупікові автодороги шириною 4,5-6м – з площадками для розвороту транспорту 12х12 м, що відповідає вимогам [20].

4.2 Характеристика можливих небезпечних та шкідливих виробничих чинників

Шкідливі та небезпечні чинники встановлюємо у відповідності з вимогами [21].

До фізичних чинників належать:

– підвищений рівень шуму на робочому місці, який при довгій дії приводить до порушення діяльності серцево-судинної та нервової систем, органу травлення та кровотворних органів, розвивається професійна туговухість, прогресування якої може привести до повної втрати слуху;

– підвищений рівень вібрації, який впливає на центральну нервову систему, вестибулярний апарат, причиняє запаморочення, оніміння кінцівок, захворювання суглобів;

– недостатнє освітлення робочих місць, що негативно впливає на органи зору;

– машини та механізми, що рухаються, які можуть призвести до травмування з тяжкими наслідками (інвалідності та навіть смерті);

небезпечний рівень напруги в електричному ланцюгу, що може призвести до травмування різного характеру: термічні (опіки), біологічні (подразнення тканин органів кровообігу та дихання), електролітичні (розкладання та порушення фізико-хімічного складу крові),клінічної й біологічної смерті, шоку;

запильованість повітря робочої зони, що може призвести до хвороби дихальних шляхів (пневмококіозу та ін.)

4.3 Оцінка стану об’єкту, що проектується у надзвичайних ситуаціях

У реконструйованому цеху застосовуються пожежонебезпечна речовина (мінеральне мастило в гідросистемі пресу ). Температура спалаху льняного мастила Тсп =250оС, температура самозапалювання відсутня

Згідно з 30 це приміщення цеху по пожеженебезпечноності відноситься до категорії "В" виробництв, де використовують горючі рідини (мастила).

З індивідуального захисту передбачено тільки спецодяг.

Згідно з [31] цех відноситься по вибухо- і пожежонебезпеці до зони класу П-I.

Розрахуємо надлишковий тиск вибуху у виробничому приміщенні, в якому внаслідок руйнування апарата відбулося витікання 300 л ацетону.

Для визначення критеріїв вибухопожежної небезпеки слід розрахувати надлишковий тиск вибуху горючої речовини:

, (4.1)

де Р – максимальний тиск вибуху стехіометричної пароповітряної суміші, кПа:

, (4.2)

де Р0 – початковий тиск, 101 кПа;

Тв – температура вибуху, для більшості речовин близько 1500 К;

Т0 – початкова температура, 293 К;

х, у – кількість молей речовин до та після вибуху, визначити із рівняння повного окислення одного моля рідини;

m – розрахункова маса пари горючої рідини, яка може потрапити у повітря приміщення за рахунок випаровування, кг.

x=5, y=6

МПа.

, (4.3)

де W – інтенсивність випаровування рідини, кг· с–1· м–2 ;

t – тривалість випаровування рідини, прийняти 3600 с;

S – розрахункова площа випаровування рідини, яка потрапила у приміщення внаслідок аварії, м2:

кг.

кг.

, (4.4)

де K – коефіцієнт розтікання, для чистої рідини 1 м2· л–1;

Vp – об’єм рідини, що витекла з апарату, л;

, (4.5)

де М – молярна маса рідини, кг·кмоль–1;

Мпов – молярна маса повітря, 28,966 кг·кмоль–1;

rповгустина повітря, 1,2 кг· м–3;

Сст – стехіометрична концентрація пари горючої рідини, об.%;

Стехіометрична концентрація пари горючої рідини, об.%;

, (4.6)

де b – стехіометричний коефіцієнт кисню в реакції горіння:

, (4.7)

де nС , nН , nО , nГ – кількість атомів вуглецю, водню, кисню та галогенів у молекулі горючої речовини;

КН – коефіцієнт, який враховує негерметичність приміщення і неадиабатичність процесу горіння.

, (4.8)

кПа

При такому надлишковому тиску вибуху його дія становить більше порогу смертельного ураження. При дії вибуху на залізну монолітну будівлю – сильна ступінь руйнування. Відносні збитки при сильному руйнуванні будівлі становить 50% від вартості будівлі.

Для робітників цеху передбачено індивідуальний захист: спеціальний одяг (захисний комбінезон, респіратор (типу «пелюсток»), захисний головний убір (каска), при роботі зі сваркою захисні окуляри).

Побутові приміщення для зберігання одягу, душеві, санвузол, буфет та ін. розташовані в сусідньому будинку в 10 м від цеху.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]