Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лек.9.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
110.59 Кб
Скачать

4. Принципи та організаційна структура управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства

Ефективність матеріально-технічним забезпеченням підприємства багато у чому визначається системою управління цим видом його господарської діяльності. У складі зазначеної системи засадними елементами виступають принципи та організаційна структура управління.

Основні принципи управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства:

 • науковості;

 • раціональності;

 • гнучкості;

 • оперативності;

 • економічності.

Склад організаційної структури управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства, у першу чергу зумовлюється цілями й завданнями матеріально-технічного забезпечення як виду господарської діяльності, зокрема:

 • вивчення потреби підприємства у певних видах матеріально-технічних ресурсів;

 • формування заявок на певні види матеріально-технічних ресурсів;

 • укладання договорів на поставку певних видів матеріально-технічних ресурсів і контроль за їх виконанням;

 • здійснення контролю за станом зберігання на складах певних видів матеріально-технічних ресурсів;

 • здійснення контролю за раціональним використанням певних видів матеріально-технічних ресурсів у процесі виробництва продукції на підприємстві.

Окрім цілей та завдань на організаційну структуру управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства впливають ще два основні чинники:

 • розмір підприємства;

 • тип виробництва.

Якщо перші два чинники визначають функціональні аспекти побудови організаційної структури управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства, то два останні – організаційні типи її формування:

 • матеріальний;

 • функціональний.

Для підприємств середніх розмірів характерні вертикальні однорівневі організаційні структури, у межах яких приймаються управлінські рішення. Основним елементом таких систем є такий організаційний підрозділ як відділ. У свою чергу, зазначений управлінський підрозділ поділяється на дрібні функціонально спеціалізовані елементи – групи (сектори). Відділ матеріально-технічного забезпечення лінійно підпорядкований директору підприємства.

На великих підприємствах організаційні структури управління матеріально-технічним забезпеченням дворівневі:

 • управління;

 • відділи.

Крім того, зазначений вид діяльності функціонально обособлений, що знаходить відображення у підпорядкуванні відповідних управлінських підрозділів одному із заступників директора підприємства, як правило – з комерційних питань.

Організаційна структура управління матеріально-технічним забезпеченням матеріального типу характерна для великих підприємств, які споживають значну кількість однорідних матеріально-технічних ресурсів відносно обмеженої номенклатури. Відділи спеціалізуються за видами матеріально-технічних ресурсів.

Організаційна структура управління матеріально-технічним забезпеченням функціонального типу характерна для середніх підприємств, де у складі відповідного відділу виокремлюють такі організаційні елементи:

 • планову групу (виконуються розрахунки потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах, розробляються плани матеріально-технічного забезпечення, формуються заявки на поставку певних видів матеріально-технічних ресурсів, встановлюються ліміти на їх використання цехам підприємства, ведеться облікова звітність за усією номенклатурою матеріально-технічних ресурсів);

 • матеріальну групу (заготовка матеріально-технічних ресурсів та постачання на підприємство);

 • складську групу (приймання, зберігання, підготовка матеріально-технічних ресурсів для використання у виробничому процесі та постачання у основні, допоміжні та побічні цехи підприємства).

Складське господарство підприємства забезпечує його виробничі підрозділи матеріально-технічними ресурсами на основі встановлених лімітів, що знаходять відображення у лімітно-контрольних картках або інших видах лімітних відомостей.

Залежно від типу виробництва на підприємствах застосовуються наступні види забезпечення цехів матеріально-технічними ресурсами:

 • пасивна;

 • активна.

Пасивна система використовується на підприємства з одиничним та дрібносерійним типами виробництва. На основі разових вимог цехи отримують на складі необхідні для виконання виробничої програми матеріально-технічні ресурси й доставляють їх у цехові комори власними засобами.

Активна система використовується на підприємства з середньо-, великосерійним та масовим типами виробництва. Доставка матеріально-технічних ресурсів до цехів підприємства забезпечується засобами складського господарства на основі спеціальних планів (карт або графіків доставки).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]