Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom (Управління персоналом і економіка праці).docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
383.61 Кб
Скачать

3.4. Економічна та соціальна ефективність державного регулювання ринку праці

Запропоновані шляхи удосконалення державного регулювання якості та попиту та пропозиції на робочу силу, дозволять отримати певну економічну та соціальну ефективність, яка буде досягнута за умови впровадження даних заходів.

При розрахунку економічної ефективності від запропонованих заходів для сільського господарства до уваги взяті обсяги виробництва 1990 року, так як в цей період дана галузь досягла максимального розвитку, за рахунок використання наявних ресурсів, а при здійсненні прогнозів на 2015 рік враховано зміну врожайності (табл. 3.1):

Таблиця 3.1

Прогнозні посівні площі та їх урожайність

№ з/п

Вид продукції

Показники 1990 року

Прогноз по програмі розвитку агропромислового комплексу на 2015 рік

Прогноз за результатами досліджень на 2015 рік

Площа, тис. га

Урожайність,

ц/га

Площа

тис. га

Урожайність

ц/га

Площа

тис. га

Урожайність

ц/га

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Льон-довгунець

38,8

5,5

15,0

5,5

30,0

5,5

2

Цукровий буряк

50,1

259,7

35,0

300,0

50,0

300,0

3

Овочі

109,6

149,6

10,3

246,7

100,0

246,7

4

Плоди

27,9

18,5

0,5

32

25,0

32,0

Як видно з таблиці 3.1 прогнозні показники за результатими досліджень значно вищі, ніж по програмі розвитку агропроилсового комплексу. Так, посівні площі льону-довгунцю можуть бути збільшені за нашими прогнозами в 2 рази у порівнянні з програмою, цукрового буряку – в 1,4 рази, овочів – майже у 10 разів, а фруктових насаджень – у 50 разів. Тобто, в області можуть бути засіяти значно більші площі, однак ресурси не використовуються у повному обсязі. Прогнозні показники продукції тваринництва розглянемо в таблиці 3.2:

Таблиця 3.2

Прогнозна кількість продукції тваринництва

№ п\п

Вид продукції

Показники 1990 року

Прогноз по програмі розвитку агропромислового комплексу на 2015 рік

Прогноз за результатами досліджень на 2015 рік

1

Велика рогата худоба, тис.голів

1154,6

96,1

1100,0

2

Свині, тис.голів

542,0

300,4

500,0

3

Птиця, тис.голів

5520,2

8000

5500,015,0

4

Молоко, тис.т

1123,9

672,2

1100,0

5

Яйця (млн. шт.)

384,7

380,0

Що ж стосується продукції тваринництва, то в області також можна значно збільшити кількість поголів’я худоби та виробництво яєць і молока, однак, як вже зазначалося раніше, дана галузь є нерентабельною. За умови продуманої політики держави, а саме пільгового кредитування та надання коштів на розвиток технічної бази, можна буде знову ж таки підвищити ефективність виробництва твринницької продукції та досягти зазначених показників.

На основі даних таблиці 3.1 ми можемо розрахувати кількість робочих місць, яка буде створена за рахунок збільшення посівних площ і врожайності та збільшення кількості поголів’я худоби, розрахунки представлені у таблиці 3.3:

Таблиця 3.3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]