Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова (ГЕФ).docx
Скачиваний:
86
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
537.6 Кб
Скачать

Розділ 7. Розрахунок мінімальної ширини робочої площадки

Мінімальна допустима ширина робочих площадок уступу залежить від розмірів виймального обладнання, виду кар’єрного транспорту, схеми руху транспортних засобів, висоти уступу, міцності порід. Мінімальна ширина Шр.п. робочої площадки при розробці скельних порід з використанням мехлопат і колісного транспорту складається з ширини розвалу зірваних порід, безпечної відстані від нижньої бровки розвалу до транспортної смуги, ширини транспортної смуги, ширини площадки для допоміжного обладнання і ширини берм безпеки. При розробці м’яких порід замість ширини розвалу приймається ширина заходки екскаватора. Ширина розвалу залежить від властивостей порід, методів підривання, величини і типів зарядів, розміщення зарядів на уступі, висоти уступу, порядку підривання свердловин.

В рихлих і м’яких породах для забезпечення необхідної надійності проведення гірничих робіт ширина робочої площадки визначається за формулою:

В скельних породах для забезпечення необхідної надійності при проведення гірничих та вибухових робіт ширина робочої площадки визначається за формулою:

ширина розвалу підірваної роботи

ширина екскаваторної заходки

безпечна відстань від нижньої бровки розвалу породи до транспортної смуги

ширина транпортної смуги

ширина обочини з врахуванням влаштування лотка та огородження

ширина призми можливого обрушення

Розділ 8. Відвалоутворення

Відкриті розробки родовищ корисних копалин пов’язані з необхідністю виймання значних об’ємів розкривних порід. Переміщувані об’єми розкривних порід розміщуються на спеціально відведених для цього ділянках. Насип, який утворюється в результаті складування розкривних порід, називається відвалом.

В залежності від місяця розміщення розрізняють внутрішні – відвали, які розміщуються у виробленому просторі кар’єра і зовнішні відвали – розміщені за межами кар’єрного поля.

Якщо частина об’ємів відсипається виробленому просторі, а частина за межами кар’єрного поля, то такий спосіб називається комбінованим.

Внутрішнє відвалоутворення використовується при розробці горизонтальних покладів на всю потужність пласта.

При розробці крутих покладів використовується зовнішнє відвалоутворення.

Комбінований спосіб відвалоутворення використовується при розробці розкривних порід великої потужності і доробці нижнього уступу по без транспортні схемі, або транспортній схемі відвалоутворення.

При виборі місця розміщення зовнішніх відвалів в першу чергу використовують ту частину території, яка розміщена найближче до кар’єру з розрахунку розміщення необхідного об’єму розкривних порід і придання шляхам на відвал з кар’єра необхідного ухилу.

Відвал розкривних порід має форму неправильної піраміди він характеризується наступними параметрами: висотою і числом ярусів, кутом відкосу уступів приймальною можливістю, довжиною і способом переміщення відвального фронту.

Висота відвального уступу залежить від фізико-технічних властивостей порід, від механізації відвальних робіт.

Збільшення висоти відвального уступу і відвала взагалі веде до зменшення значних площ під відвал, об’єму робіт по будівництву і обслуговуванню транспортних комунікацій і збільшенні продуктивності відвального обладнання. Число відвальних уступів визначається в залежності площі відведеної під відвал, і загального об’єму розкривних порід.

Кут відкосу відвалів уступів звичайно рівний куте відкосу порід. Він залежить від фізико-механічних властивостей порід, їх ступеню розрихлення і вологості і змінюється в межах 30-40°.

Необхідна площа під відвал визначається по формулі :

де - об’єм розкривних порід що планується розмістити в відвалі

- залишковий коефіцієнт розрихлення порід у відвалі

=(1,1-1,2)

- коефіцієнт, що враховує використання площі відвалу

=0,8

- висота відвалу

Кількість автосамоскидів, що розвантажуються розраховується за формулою:

- годинна продуктивність по розкривним породам

- коефіцієнт нерівномірності роботи кар’єру

= 1,25-1,5

- тривалість розвантаження і маневрів =1,5-2 хв.

- об’єм розкривних порід, що перевозиться за рейс

Довжина фронту розвантаження:

де - число автомобілів, що одночасно розвантажуються

- ширина смуги по фронту, що займає автосамоскид

=18-20 метрів

Довжина відвального фронту:

Бульдозерний відвал зазвичай складається з трьох ділянок рівної довжини. На першому ведеться розвантаження, на другому – планувальні роботи, третій – резервний. По мірі розвитку гірничих робіт призначення ділянок змінюється

Робочий парок бульдозерів:

годинна продуктивність по розкривним породам

- час зміни

- коефіцієнт завантаження відвалу породою.

=(0,5-0,7)

- змінна продуктивність бульдозера

Для даного відвалу вибираємо бульдозер марки Д-271 =395 м3/зм

Інвентарний парк бульдозерів

- коефіцієнт інвентарного парка бульдозерів

=1.2