Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова (ГЕФ).docx
Скачиваний:
86
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
537.6 Кб
Скачать

Розділ 5.Розкриття родовища та об’ єми гірничо- капітальних робіт

При розробці родовищ корисних копалин відкритим способом гірська маса переміщується від забоїв, розміщених на робочих уступах до пунктів прийому на поверхні, або в кар’єрі.

Пунктами прийому є внутрішні або зовнішні відвали для розкривних порід, збагачувальні фабрики для корисної копалини. Робочі горизонти в кар’єрі і пункти прийому гірської маси на поверхні в більшості випадків мають різні висотні відмітки. Таким чином, при проектуванні транспортних комунікацій в кар’єрі забезпечуючи надійну і економічну роботу кар’єрного транспорту, виникає задача оптимального їх розміщення не тільки в плані, але і в профілі. Ця задача віршується при проектуванні розкриття кар’єрного поля. Розкриття кар’єрного поля здійснюється гірськими виробками, які забезпечують транспортний доступ з земної поверхні до робочих горизонтів кар’єра з метою доставки розкривних порід на відвали, корисну копалину до пунктів їх прийому на поверхні. Розкривні гірничі виробки починаються з поверхні, або уже з розкритого горизонту і закінчується безпосередньо на робочі площадці, розрізняють спосіб, схему і систему розкриття. Спосіб розкриття характеризується типом розкривних виробок. В більшості випадків для розкриття робочих горизонтів кар’єра використовують відкриті гірничі розробки.

Рідше розкриття проводиться підземними гірським виробками, а також поєднанням відкритих і підземних виробок. В деяких випадках розкриття окремих горизонтів може виконуватися без гірничих виробок.

Схема розкриття – це поєднання всіх розкривних гірничих виробок, які забезпечують в подальший період вантажо-транспортну комунікацію робочих горизонтів кар’єра з горизонтами доставки гірської маси. Схема розкриття характеризується типом, числом, і просторовим положенням розкривних виробок.

Система розкриття – це послідовність змінення схем розкриття за період існування кар’єру. Система розкриття характеризується поєднанням способів і схем розкриву робочих горизонтів кар’єрного поля за період розробки родовища.

При здійсненні відкритих гірничих робіт використовуються два типа гірничих виробок – капітальні і розрізні траншеї.

Капітальні траншеї - відкриті похилі гірські виробки, призначені для розкриття робочих горизонтів. В залежності від рельєфу поверхні капітальна траншея може мати поперечний розріз у вигляді трапеції, або неправильного чотирикутника. Капітальні траншеї слугують довготривалий термін і використовуються для розміщення в них транспортних комунікацій.

Основними елементами капітальних траншей є ширина Вк.т. її по основі, глибина Нк.т., прокольний уклон ік.т., бровка αк.т., довжина в плані Lк.т. і будівельний об’єм Vк.т.

Ширина основи капітальної траншеї визначається або видом кар’єрного транспорту, або способом її проведення. Мінімальна ширина основи

капітальної траншеї повинна бути не менше суми поперечного розміру транспортних засобів, безпечних проміжків між ними, поперечного розміру площадок і других елементів транспортних комунікацій. Вона повинна забезпечувати можливість проведення траншеї в прийнятій технологічній схемі і використовуваного обладнання.

Глибина капітальної траншеї рівна різниці відміток устя капітальної траншеї і горизонту який розкривається. При розкритті одного уступу глибина капітальної траншеї дорівнює висоті розкритого уступу.

Прокольний уклон капітальної траншеї встановлюється від виду кар’єрного транспорту. В залежності від поздовжнього нахилу капітальні траншеї поділяються на наклонні і круті.

Кут відкосу бортів капітальної траншеї встановлюється в залежності від строку її служби, фізико-технічних властивостей порід, степені їх обводненості. Він повин6ен забезпечити стійке положення її бортів. При тривалому терміні служби капітальної траншеї, що проводиться в рихлих і напівскельних породах, кут відкосу її бортів повинен бути не більше кута природного відкосу порід. В скельних породах його значення приймається в межах 50-60°.

Розрізні траншеї - горизонтальні відкриті виробки призначені для підготовки горизонтів до розробки тобто для створення фронту робіт на уступах. Розробка уступу починається з розносу одного чи обох бортів розрізної траншеї. Ось чому розрізна траншея тимчасова гірнича виробка, яка існує до начала відробки уступу. Розрізна траншея являється продовженням капітальної траншеї, яка розкриває даний робочий горизонт, і проводиться в контурах кар’єра. При розробці круто падаючих покладів розрізні траншеї проводяться в напрямку паралельному простяганню покладу. Глибина і довжина розрізної траншеї як правило дорівнюють висоті і довжині розроблюваного блоку. Ширина основи розрізної траншеї визначається з умов нормального розміщення гірничого транспорту та обладнання. Кут відкосу бортів розрізної траншеї приймається рівний величині відкосу робочого уступу в відповідності з фізико – механічними властивостями порід.

Довжина траси капітальної траншеї:

де керуючий підйом в траншеї(для автомобільного транспорту приймається в межах 80-120)

Обєм гірських виробок:

  • для системи загальних капітальних траншей зовнішнього закладення

  • капітальної траншеї для порід розкриву

кут відкосу борта капітальної траншеї

ширина основи капітальної траншеї (18м)

  • розрізної траншеї, що створює першопочатковий фронт робіт уступу