Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота (Сугоняк І.І.).doc
Скачиваний:
197
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
411.65 Кб
Скачать

Міністерство науки і освіти України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра програмного забезпечення обчислювальної техніки

Курсова робота

з дисципліни «Організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем»

на тему: Проектування та реалізація інформаційної системи з використанням систем хмарних обчислень

Студента (ки) VI курсу ЗПІК-11 групи

спеціальності 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»

Павлюка Олександра Володимировича

(прізвище та ініціали)

Керівник: доцент кафедри ПЗОТ, к.т.н. Сугоняк І.І.

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії:

______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Житомир 2015

ЗМІСТ

КУРСОВА РОБОТА 1

ВСТУП 4

Розділ 1.Характеристика та сервісні можливості хмарних обчислень 6

1.1. Поняття та характеристика технологій хмарних обчислень. Приватна та публічна хмара 6

1.2. Основні сервісні можливості хмарних обчислень, їх переваги та недоліки 11

1.3.Загальна класифікація платформ для хмарних обчислень 16

Розділ 2. Проектування документально-інформаційної системи 23

2.1. Структура СЕД 23

2.2. Алгоритми роботи документально-інформаційнї системи 26

Розділ 3. Реалізація документально-інформаційної системи з використанням хмарних обчислень 28

3.1. Реалізація СЕД та розгортання у хмарних середовищах 28

3.2. Використання СЕД за принципом споживання хмарної послуги 33

3.3. Показники ефективності СЕД з використанням хмарних обчислень 34

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Суть концепції хмарних обчислень полягає в наданні кінцевим користувачам віддаленого динамічного доступу до послуг, обчислювальним ресурсів і додатків (включаючи операційні системи та інфраструктуру) через інтернет. Розвиток сфери хостингу було обумовлено виниклою потребою в програмному забезпеченні і цифрових послугах, якими можна було б управляти зсередини, але які були б при цьому більш економічними і ефективними за рахунок економії на масштабі. Більшість сервіс-провайдерів пропонують хмарні обчислення у формі VPS-хостингу, віртуального хостингу, і ПО-як-послуга (SaaS). Хмарні послуги довгий час надавалися у формі SaaS, наприклад, Microsoft Hosted Exchange і SharePoint. Не можна не визнати, що технології хмарних обчислень мають величезний потенціал, тому що всі сучасні комп'ютерні продукти постійно збільшують свої вимоги до технічного оснащення комп'ютера користувача, що неминуче веде до значних витрат на апгрейд. Особливо вимогливою до системних ресурсів стає ігрова індустрія. Так що дана технологія дозволяє вирішити проблему надмірної вимогливості додатків до ресурсів кінцевого користувача. Складні бізнес-процеси Обчислювальні хмари складаються з тисяч серверів, розміщених в датацентрах, що забезпечують роботу десятків тисяч додатків, які одночасно використовують мільйони користувачів. Неодмінною умовою ефективного управління такою великомасштабної інфраструктурою є максимально повна автоматизація. Крім того, для забезпечення різних видів користувачів - хмарним операторам, сервіс-провайдерам, посередникам, ІТ-адміністраторам, користувачам додатків - захищеного доступу до обчислювальних ресурсів хмарна інфраструктура повинна передбачати можливість самоврядування та делегування повноважень. Концепція хмарних обчислень значно змінила традиційний підхід до доставки, управління та інтеграції додатків. У порівнянні з традиційним підходом, хмарні обчислення дозволяють управляти більшими інфраструктурами, обслуговувати різні групи користувачів у межах одного хмари, а також означають повну залежність від провайдера хмарних послуг. Однак дана залежність є такою лише в теорії, адже якщо компанія-провайдер допустить хоч один прецедент крадіжки інформації, це стане колосальним ударом по всій індустрії надання віддалених потужностей. 

Темою дослідження є «Проектування та реалізація інформаційної системи з використанням систем хмарних обчислень».

Метою дослідження є розгляд системи хмарних обчислень та проектування і реалізаці інформаційної системи з їх допомогою.

Обєктом дослідження є система хмарних обчислень в СЕД.

Предметом дослідження є реалізація інформаційної системи з використанням систем хмарних обчислень.

Основними завданнями в роботі є:

  • визначення та харарктеристика системи хмарних обчислень;

  • охарактеризувати платформи системи хмарних обчислень;

  • дослідити вплив хмарних технологій та СЕД.

Структурно робота складається з вступу, висновків, трьох основних розділів, списку використаної літератури.