Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова (ГЕФ).docx
Скачиваний:
86
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
537.6 Кб
Скачать

Розділ 2. Розрахунок вихідних даних для виконання проекту

Поклад, або його частина яка буде розроблюватися одним кар’єром називається кар’єрним полем - геометричне тіло складної будови .

Зверху кар’єр обмежений земною поверхнею. Ступінчата поверхня, яка обмежується з боків називається бортом кар’єра , а поверхня обмежуюча кар’єр знизу - підошвою. Умовна поверхня, що проходить через верхній і нижній контури кар’єра називається відкосом борта кар’єра. Кут який утворюється бортом кар’єра та горизонтальною площиною, яка проходить через підошву називають кутом відкосу борта кар’єра.

Головними параметрами кар’єра є: об’єм гірської маси, кінцева глибина кар’єра, кути відкосів бортів кар’єру, запаси корисної копалини, об’єми розкривних порід та розміри на денній поверхні.

Об’єм гірської маси в контурах кар’єра характеризує масштаб гірничих робіт, визначається по формулі акад.. В.В.Ржевського

Для виконання подальших розрахунків необхідно визначити кінцеву глибину кар’єру:

-для горизонтальних покладів вона становитиме:

де – потужність розкривного шару,м ;

потужність покладу корисної копалини,м ;

Визначення обєму гірської маси в контурах карра

–об‘єм гірської маси в кар’єрі,

середній кут укосу бортів кар’єра

P,S – відповідно периметр та площа підошви кар’єра.

кут укосу бортів кар’єра розкриву

кут укосу бортів кар’єра розкриву корисної копалини.

8

Підрахунок об’ємів запасів корисної копалини та розкривних порід:

Об’єм покладу розкривних порід копалини визначається за виразом:

Об’єм покладу корисної копалини визначається за виразом:

З врахуванням 5% втрат корисної копалини при розробці родовища промислові запаси становитимуть:

Строк існування кар’єру становить:

де річна продуктивність кар’єру по корисній копалині, м 3 /рік;

Річний об’єм розкривних порід по кар’єру:

Середній промисловий коефіцієнт розкриття становить:

Приймається режим роботи підприємства:

-тривалість зміни

-кількість робочих змін на добу

-кількість робочих днів на рік для корисної копалини

-кількість робочих днів на рікднів для рокривних порід

Розділ 3. Розрахунок виймально-навантажувальних робіт

Розрахунок висоти уступів та підбір екскаваторів. Висота уступів в кар’єрі приймається при розробці м’яких порід меншою або рівною максимальній висоті черпання прямої механічної лопати ; при розробці скельних порід (при використанні БВР

В даному кар’єрі приймемо 1 уступ по розкривній породі висотою () 10м, та 3 уступи по корисній копалині висотою () 16,6м. Для нашого кар’єру приймемо для розкривних порід і для корисної копалини екскаватор ЕКГ – 5А з максимальною висотою черпання 11 м.

Рекомендується прийняти висоту уступів в межах від 8–15 м. Наприклад: потужність розкриву 30 м тоді можна прийняти 3 уступи по 10 м або 2 уступи по 15 м. Потужність корисної копалини 50 м можна прийняти 5 уступів по 10 м або 4 уступи по 12,5 м.

Ширина заходки

- механічної лопати при розробці скельних порід з розвантаженням в автомобільний транспорт:

де радіус черпання екскаватора, м;

Розрахунок продуктивності виймально-навантажувального обладнання.

Розрахунок продуктивності виймального обладнання ведеться для розкривних та видобувних порід. При однакових властивостях гірської породи (наприклад: вивітрілий граніт (розкрив) та свіжий граніт (корисна копалина)) та однаковій виймальній техніці на розкриві та корисній копалині дозволяється проводити один загальний розрахунок продуктивності виймальної техніки.

- годинна технічна продуктивність одноковшевих екскаваторів.

де Е – ємність ковша екскаватора;

коофіцієнт екскавації;

коофіцієнт вибою;

розрахункова тривалість робочого циклу екскаватора, що залежить від типу розроблюваних порід та кута повороту екскаватора до розвантаження;

- змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора:

де коофіцієнт використання екскаватора в часі.

- необхідна кількість екскаваторів визначається за формулою:

Кількість екскаваторів, яка заходиться в резерві приймається 20 % від основної кількості екскаваторів. Кількість екскаваторів, яка розміщуються на одному горизонті має бути не більше трьох штук. Кожен екскаватор має відпрацьовувати довжину блоку не менше 200 м.