Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова (ГЕФ).docx
Скачиваний:
86
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
537.6 Кб
Скачать

Розділ 6.Транспорті роботи на кар’єрах

Кар’єрний транспорт призначений для переміщення гірської маси від забоїв до пунктів розвантаження. Він являється зв’язком в технологічному процесі. Від чіткої роботи кар’єрного транспорту залежить ефективність розробки родовища. Трудомісткість процесу переміщення дуже висока, а затрати на транспорт і зв’язані з ним допоміжні роботи складають 45-50%, а в окремих випадках 65-70% загальних затрат на видобування. Специфіку гірських робіт обумовлюють наступні основні властивості роботи кар’єрного транспорту:

  • значний об’єм і скупченість переміщення кар’єрних вантажів при відносно невеликій відстані транспортування;

  • періодичне переміщення транспортних комунікацій в зв’язку з постійним зміненням положення пунктів завантаження і розвантаження гірської маси;

  • рух в відбувається як правило з подоланням значних підйомів.

  • підвищена міцність і потужність двигунів транспортного обладнання, що визначається великою щільністю, підвищеною міцністю, абразивністю, неоднорідною кусковатістю гірської маси.

Інтенсивність роботи кар’єрного транспорту характеризується вантажообігом кар’єру, який визначається кількістю вантажу, переміщуваного в одиницю часу. Масштаб гірських робіт на кар’єрі визначається величиною вантажообігу. Він складається з об’ємів перевозок розкривних порід і корисних копалин. Основний об’єм в вантажообігу звичайно складають розкривні породи.

На кар’єрах для переміщення гірської маси використовується різні види кар’єрного транспорту з яких основними являються залізничний, автомобільний і конвеєрний. Вибір раціонального виду транспорту для конкретних умов визначається з фізико-технічних і хімічних властивостей розроблюваних порід, умовами залягання корисної копалини, кліматом, вантажообігом і відстанню транспортування, типом і параметрами вантажного обладнання, терміном існування кар’єра.

Для специфічних умов роботи транспорту на кар’єрах найбільш характерними показниками його технічних властивостей є економічно вигідне максимальне подолання підйомів і мінімальний радіус кривих. Ці показники в деякій степені визначають об’єм гірничо-капітальних робіт і можливість розміщення транспортних комунікацій в межах границь кар’єрного поля. Раціональна область використання різних видів кар’єрного транспорту залежить від їх технічних і технологічних параметрів і умов залягання родовища.

Залізничний транспорт вигідно використовувати в кар’єрах з великим річним вантажообігом при значній довжині транспортування. До основних переваг залізничний транспорту слід віднести невеликій розхід електор енергії, можливість забезпечення практично будь якої величини вантажообігу при любій відстані перевезення.

Можливість використання автоматизованої системи управління, надійність роботи в різних кліматичних і гірничо-геологічних умовах і відносно невеликі затрати на 1км перевезення.

Автомобільний транспорт використовується головним чином на кар’єрах з невеликим річним вантажообігом при відстані транспортування 4-5 км. З виникненням автосамоскидів великої вантажопідйомності їх використання стало ефективним при річному вантажообігу 50-60 млн. тонн і більше.

Автотранспорт ефективно використовувати в період будівництва кар’єрів при інтенсивній розробці родовища з великою швидкістю проходження забоїв і високому темпі заглиблення гірських робіт.

До недоліків автомобільного транспорту відноситься різке зменшення продуктивності при збільшенні відстані транспортування, залежність від кліматичних умов, велика вартість великовантажних автосамоскидів і великі експлуатаційні затрати.

Кількість ковшів, що розміщуються в одному самоскиді:

- об’єм кузова

- коефіцієнт розрихлення

=1,3

- об’єм ковша

=10м3

Для корисної копалини вибираємо автосамоскид БелАЗ-549

вантажопідйомністю 75 тонн

Об’єм кузова

Для розкривних порід вибираємо автосамоскид БелАЗ-548 вантажопідйомністю 40 тонн.

Об’єм кузова

Перевіримо вантажопідйомність транспорту

Маса породи в кузові розраховується по формулі:

- кількість ковшів, які завантажуються в кузов

Е – об’єм ковша екскаватора

- густина породи

- коефіцієнт наповнення ковша для піску (0,95-1,1)

- коефіцієнт наповнення ковша для граніту (0,75-0,8)

Кр – коефіцієнт розрихлення

Ширина проїзної частини:

Кількість автосамоскидів, що можуть ефективно використовуватися з одним екскаватором:

де - тривалість завантаження автосамоскиду

- тривалість рейсу

Для корисної копалини:

- тривалість розвантаження(1,1хв)

- тривалість маневрів(1хв)

- тривалість руху

- час руху з вантажем

- час руху без вантажу

Для порід розкриву:

Інвентарний парк автосамоскидів розраховується по формулі:

- коефіцієнт технічної готовності парку =(0,7-0,8)

Пропускна здатність автодоріг

Пропускна здатність автодоріг – мінімально можливе число автосамоскидів, які можуть пройти через визначену ділянку за одиницю часу. Вона залежить в основному від швидкості руху і числа смуг руху. При одно смуговому русі автосамоскидів в одному напрямку пропускна здатність автодоріг визначається за формулою:

де середня швидкість руху автосамоскидів

=20 км/год.

S – інтервал руху автосамоскидів

- коефіцієнт нерівності руху (0,5÷0,8)

кількість смуг руху(одна або дві)

допустима відстань від авто при їх зупинці(2-4м)

довжина автосамоскиду

довжина гальмівного шляху(22-25м)

час реакції водія(0.5-1с)

Провізна здатність автошляхів визначається по формулі:

об’єм гірської маси який перевозиться одним транспортним засобом.