Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
посібн для самостійного вивч дисципл ЕТ.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни економічна теорія

Автори:

Т.Л. Вальчук, с.П. Коверник

Рецензенти:

Г.А. Дмитренко, доктор економічних наук, професор

(зав. кафедри економіки та управління персоналом

Центрального інституту післядипломної освіти АПН України)

І.П. Миколайчук, кандидат економічних наук, доцент

(Київський економічний інститут менеджменту)

Рекомендовано вченою радою Навчально-наукового інституту

гуманітарних технологій (протокол №____ від ______________)

Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т.Л. Вальчук, С.П. Коверник. – К.: ДУІКТ, 2007. – 182 с.

У навчальному-методичному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу „економічна теорія”, вміщено типову програму курсу з навчально-методичним планом. Основна увага приділена навчально-методичному забезпеченню вивчення всіх тем курсу. По кожній темі послідовно подаються: вузлові питання, навчальні цілі, методичні поради до опанування теми, ілюстративний матеріал, контрольні запитання, навчальні завдання для самостійної роботи, проблемні питання для обговорення в групі, тести і рекомендована література.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за планами підготовки бакалаврів, спеціалістів зі спеціальності „Менеджмент організацій”.

ВСТУП

  1. Предмет, мета та завдання дисципліни „економічна теорія”

Зміни, що відбуваються в економіці нашої держави, потребують спеціальних знань в галузі економіки. При переході до ринкового господарського механізму виникає багато проблем, які доводиться вирішувати вперше, хоча в багатьох країнах діє ринковий механізм, який гнучко реагує на потреби часу.

Така дисципліна як економічна теорія сьогодні зазнає суттєвих змін. Для здійснення трансформаційних перетворень виникла необхідність звільнити цю науку від ідеологічних нишарувань минулого та скористатися кращими досягненнями світової економічної думки.

Предметом дисципліни “економічна теорія” в широкому розумінні є вивчення виробничих відносин, які складаються між людьми в процесі відтворення умов життєдіяльності.

Як фундаментальна теоретична дисципліна “економічна теорія” не може застосовувати такі методи пізнання як лабораторні дослідження або щось подібне.За визначенням відомого англійського економіста -лауреата Нобелівської премії Джона Мейнарда Кейнса, економічна теорія не дає готових рекомендацій як діяти. Вона є скоріше методом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагає тому, хто володіє нею приймати правильні рішення.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів-майбутніх фахівців, сучасних поглядів на функціонування ринкової економіки, усвідомлення об єктивності перебігу економічних подій і явищ та суті екdономічних законів, розуміння того, що суб єктивні господарські рішення посилюються об єктивними факторами.

Завданням вивчення дисципліни є формування наступних умінь:

    1. вірно розуміти предмет економічної теорії, її практичну спрямованість,бачити, що дії людей як членів суспільства обумовлені економічними потребами та інтересами, що визначальними відносинами у суспільстві є відносини власності, а також зрозуміти сутність грошей, їх роль та функції.

    2. Ознайомитися з діяльністю окремих господарюючих суб єктів: домогосподарств, фірм, підприємств, зрозуміти економічне підгрунтя їх раціональної поведінки.

    3. Зрозуміти основні положення макроекономіки, а саме: теорію економічного зростання, циклічні коливання економічного розвитку, причини виникнення бюджетного дефіциту та шляхи його подолання, роль держави в регулюванні ринкової економіки та зовнішньоекономічну діяльність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.