Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Усі Тести до лекції.docx
Скачиваний:
226
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
70.41 Кб
Скачать

Тести до лекції №6

Тема: Визначальні умови й методи реалізації виховної роботи

 1. Що таке принципи виховання?

А) Основні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи школи;

Б) Керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу;

В) Способи взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки;

Г) Процеси засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

 1. Який із принципів передбачає спрямування виховної роботи на досягнення основної мети виховання – всебічно розвиненої особистості, підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності?

А) Виховання в праці;

Б) Зв’язок виховання з життям;

В) Виховання особистості у колективі;

Г) Цілеспрямованість виховання.

 1. До методів стимулювання діяльності й поведінки належать:

А) змагання, заохочення, покарання;

Б) педагогічна вимога, громадська думка, привчання, доручення;

В) моделювання виховних ситуацій;

Г) педагогічне спостереження, бесіда, опитування.

 1. Методи виховання поділяють на:

А) періодичні, довготривалі;

Б) індивідуальні та колективні;

В) загальні та часткові;

Г) внутрішні і зовнішні.

 1. Частина, елемент методу виховання, необхідний для ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації – це:

А) прийом виховання;

Б) метод виховання;

В) принципи виховання;

Г) прийом навчання.

 1. До якого із принципів виховання це стосується?- «Реалізується за умови усвідомлення учнями, що праця – єдине джерело задоволення матеріальних і духовних потреб, чинник усебічного розвитку особистості»

А) Комплексний підхід у вихованні;

Б) Єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості;

В) Зв’язок виховання з життям;

Г) Виховання в праці.

 1. Методи формування суспільної поведінки – це:

А) роз’яснення, бесіда, диспут;

Б) група методів виховання, яка передбачає організацію діяльності та формування досвіду суспільної поведінки;

В) група методів виконує функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки й діяльності вихованців;

Г) група методів виховання охоплює методи різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою формування в них поглядів і переконань.

 1. Виховання особистості у колективі дає змогу індивіду:

А) проявляти себе у активній діяльності;

Б) залучатися до громадської роботи;

В) стати особистістю завдяки спілкуванню і пов’язаному з ним відокремленню;

Г) систематично ознайомлюватися із суспільно-політичними подіями в країні.

 1. Що таке методи виховання?

А) систему послідовних взаємозв'язаних дій вчителя і учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти;

Б)група методів виховання охоплює методи різнобічного впливу на свідомість, почуття;

В) частина, елемент методу виховання, необхідний для ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації;

Г) способи взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.

 1. До методів контролю та аналізу ефективності виховання належать:

А) педагогічне спостереження, бесіда, опитування, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів;

Б) доручення, громадська думка, привчання;

В) розповідь, лекція, диспут;

Г) змагання, заохочення, покарання.

 1. Єдність свідомості та поведінки у виховання – це:

А) метод виховання;

Б) принцип виховання;

В) спосіб виховання;

Г) об’єкт виховання.

 1. Який із даних методів не є виховним?

А) формування свідомості;

Б) формування суспільної поведінки;

В) пояснювально-ілюстративний;

Г) стимулювання діяльності й поведінки.

 1. Єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. Повинна охоплювати:

А) всі сторони навчально-виховної роботи школи, усі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім’ї;

Б) тільки вчителя і учнів;

В) сім’ю та дітей;

Г) тільки педагогічний колектив.

 1. Виховна ефективність методів підвищується, якщо під час застосування методу використовують:

А) педагогічні ігри;

Б) педагогічні прийоми;

В) примус;

Г) психологічні тренінги.

 1. Де застосовують загальні методи виховання?

А) У деяких напрямах виховання;

Б) Тільки у педагогічному напрямку;

В) Тільки в одному напрямку виховання;

Г) У всіх напрямах виховання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.