Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Усі Тести до лекції.docx
Скачиваний:
226
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
70.41 Кб
Скачать

Тести до лекції № 1

Тема: Медіаосвіта та медіаграмотність особистості в сучасному інформаційному просторі

 1. Навчання теорії та практичним умінням для опанування сучасними мас-медіа – це:

А) медіаграмотнісить;

Б) медіаосвіта;

В) медіакультура;

Г) медіаімунітет.

 1. Форми медіаосвіти:

А) дошкільна, шкільна, позашкільна, у вищій школі, батьківська;

Б) фронтальна, групова, парна, індивідуальна;

В)колективна, парна, часткова, наочна, практична;

Г) операційна, загальна, комбінована, змішана.

 1. Хто із вчених вважає, що медіаграмотність допомагає спілкуватися з медіа під критичним кутом зору, з розумінням значущості медіа у житті?

А) Д. Консидайн;

Б) Дж. Браун;

В)Ю. Казаков;

Г) О.В. Федоров.

 1. Зміст медійної освіти складають дві логічно пов’язані між собою частини. Це:

А) наочна та відтворювальна;

Б) практична та відновлювана;

В) практична та відтворювальна;

Г) наочна та відновлювальна.

 1. Медіаосвіта в системі роботи учителя початкових класів включає такі напрями:

А) медіаосвіта учнів та вчителя;

Б) медіаосвіта учнів, медіаосвіта батьків, виховна робота, співпраця із шкільним бібліотекарем, співпраця із практичним психологом, медіаосвіта класного керівника;

В) медіаосвіта учнів та їх батьків;

Г) медіаосвіта педагогічного колективу школи.

 1. Формування медіаграмотності на матеріалах та за допомогою засобів масової інформації, кінцева мета якої критичне сприйняття медіаповідомлень – це:

А) медіаосвіта;

Б) медіавиховання;

В) медіапедагогіка;

Г) медіадидактика.

 1. Сукупність педагогічних концепцій, теорій, технологій і методик, які базуються на комплексному застосування медіа – це:

А) медіаосвіта;

Б) медіавиховання;

В) медіапедагогіка;

Г) медіадидактика.

 1. Частина педагогіки, що займається питаннями застосування медіа в навчальному процесі, розробкою інформаційно-освітніх технологій, особливостями дистанційного навчання, розробкою й апробацією нових дидактичних мультимедіа – це:

А) медіаосвіта;

Б) медіавиховання;

В) медіапедагогіка;

Г) медіадидактика.

 1. Формування світоглядних позицій, інтересів, потреб, ідеалів, мотивів, ціннісних орієнтацій, свідомості, переконань, суджень, а також конкретних рис характеру, моделі поведінки та культури поведінки засобами масової інформації – це:

А) медіаосвіта;

Б) медіавиховання;

В) медіапедагогіка;

Г) медіадидактика.

 1. Розуміння видів медіа та їх впливу людину і суспільство – це:

А) медіакомпетентність;

Б) медіакомпетенція;

В) медіаобізнаність;

Г) медіаімунітет.

 1. Вміння користуватися різними медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити правильний вибір її та створювати медіапродукти – це:

А) медіакомпетентність;

Б) медіакомпетенція;

В) медіаобізнаність;

Г) медіаімунітет.

 1. Рівень медіакультури, який передбачає засвоєння особистістю системи знань про засоби масової комунікації, їх історію та особливості функціонування, користь і шкоду для людини, уміння убезпечити себе від негативних інформаційних впливів і вільно орієнтуватись у світі інформації – це:

А) медіакомпетентність;

Б) медіакомпетенція;

В) медіаобізнаність;

Г) медіаімунітет.

 1. Здатність людини чинити опір агресивному медіа середовищу – це:

А) медіакомпетентність;

Б) медіакомпетенція;

В) медіаобізнаність;

Г) медіаімунітет.

 1. Компетентне і здорове самовираження особистості та реалізація її життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах – це:

А) медіарозвиток;

Б) медіатворчість:

В) медіаобізнаність;

Г) медіаздібності.

 1. Учителі, викладачі, вихователі всіх ланок системи освіти, керівники медіастудій різного профілю в структурі центрів роботи з молоддю та інших організацій, які мають відповідну педагогічну і медіапсихологічну компетентність та впроваджують медіаосвіту – це:

А) медіановатори;

Б) медіапсихологи;

В) медіавчені;

Г) медіапедагоги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.