Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalistika.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
214.53 Кб
Скачать

Питання до заліку. 6 семестр

 1. Поняття і значення криміналістики.

 2. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань.

 3. Предмет і завдання криміналістики.

 4. Система криміналістики.

 5. Історія криміналістики і криміналістичних установ України.

 6. Криміналістика зарубіжних країн.

 7. Поняття та сутність криміналістичної методології.

 8. Класифікація методів криміналістики.

 9. Механізм учинення злочину та виникнення доказової інформації.

 10. Основи криміналістичного вчення про фіксацію доказової інформації.

 11. Криміналістична профілактики злочинів.

 12. Предмет і завдання криміналістичної техніки.

 13. Класифікація засобів криміналістичної техніки.

 14. Комплекти криміналістичної техніки.

 15. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації.

 16. Методи практичної криміналістики.

 17. Методи лабораторної криміналістики.

 18. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами.

 19. Форми використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації.

 20. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації.

 21. Поняття, наукові основи і значення ідентифікації, її види.

 22. Об’єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.

 23. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак.

 24. Значення встановлення групової належності у розслідуванні злочинів.

 25. Задачи криміналістичної діагностики.

 26. Сутність ідентифікаційної експертизи.

 27. Стадії ідентифікаційного експертного дослідження.

 28. Поняття і значення судової фотографії.

 29. Види судової фотографії.

 30. Методи судово-оперативної фотографії.

 31. Судово-оперативна фотозйомка.

 32. Судово-дослідницька фотографія.

 33. Процесуальне оформлення судової фотографії.

 34. Упізнавальна фотозйомка.

 35. Фотографування трупа на місці події.

 36. Фотозйомка окремих предметів та слідів.

 37. Криміналістична відеозапис.

 38. Поняття трасології та її значення. Поняття сліду в трасології.

 39. Класифікація слідів та види об’єктів, які пов’язані з механізмом слідоутворення.

 40. Трасологічні експертні дослідження.

 41. Сліди засобів учинення злочину.

 42. Сліди людини.

 43. Особливості шкіри на долонній поверхні рук. Папілярні узори, їх типи.

 44. Механізм утворення слідів рук. Види папілярних узорів.

 45. Види слідів рук та їх значення для розслідування злочинів.

 46. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук

 47. Види слідів ніг та їх значення для розслідування злочинів.

 48. Види слідів транспортних засобів та їх значення для розслідування злочинів.

 49. Способи фіксації і вилучення слідів ніг і транспортних засобів.

 50. Види слідів знарядь злому та інструментів, їх класифікація.

 51. Способи фіксації слідів знарядь злому.

 52. Трасологічна експертиза слідів знарядь злому та інструментів.

 53. Дослідження мікрооб’єктів.

 54. Криміналістична фоноскопія.

 55. Криміналістична одорологія.

 56. Поняття судової балістики та її значення в розкритті злочинів.

 57. Криміналістична класифікація вогнепальної зброї і боєприпасів до неї.

 58. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види.

 59. Механізм утворення слідів на кулях та гільзах, значення цих слідів для розслідування.

 60. Поводження зі зброєю на місці події.

 61. Способи виявлення та фіксації слідів дії вогнепальної зброї на місці події.

 62. Питання, які вирішує судово-балістична експертиза.

 63. Криміналістичне дослідження вибухових речовин і пристроїв.

 64. Дослідження частин вибухових пристроїв, вилучених з місця події.

 65. Поняття і види холодної зброї.

 66. Дослідження холодної зброї.

 67. Правила поводження з документами – речовими доказами.

 68. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

 69. Ознаки змін тексту і підробок реквізитів документів.

 70. Способи виявлення змін тексту і підробок реквізитів документа.

 71. Способи фіксації результатів огляду документів (навести схему протоколу).

 72. Криміналістичне почеркознавство.

 73. Загальні та індивідуальні ознаки почерку.

 74. Криміналістичне авторознавство.

 75. Задачи габітології.

 76. Система елементів і ознаков зовнішності особи.

 77. Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації.

 78. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів.

 79. Задачи і об'єкти криміналістичної реєстрації.

 80. Види обліків та їх значення.

 81. Нетрадиційні засоби одержання інформації, значимої для розслідування злочинів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]