Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalistika.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
214.53 Кб
Скачать

Тема 7. Криміналістичне документознавство: дослідження документів та їх реквізитів; почеркознавство і авторознавство

План заняття:

 1. Поняття та предмет техніко-криміналістичного дослідження доку­ментів і його об'єкти.

 2. Правила поводження з документами - речовими доказами.

 3. Слідчий огляд документів, його завдання, методи, фіксація ре­зультатів.

 4. Основні способи зміни змісту документу і методи їх встановлення.

 5. Питання, які вирішуються техніко - криміналістичною експертизою документів.

6. Поняття та наукове обґрунтування судового почеркознавства і авторознавства.

7. Ознаки письмової мови та почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

8. Підготовка матеріалів до судово-почеркознавчої експертизи. Види зразків, вимоги, що пред’являються до них.

9. Питання, які вирішуються судово-почеркознавчою та авторознавчою експертизою.

Хід практичного заняття 1

На занятті за допомогою зразків документів з технічними підробками вивчаються такі основні ознаки:

 • механічних підробок текстів (підчисток, дописок або додруковувань, витравлень, змиву записів);

 • технічної підробки підписів;

 • переклеювання фотокарток у документах;

 • підробки відбитків печаток і штампів, текстів, виконаних на сучасних технічних засобах (комп’ютерах, ксероксах і т.ін.).

При проведенні даного практичного заняття слід ознайомити студентів з мето­дами виявлення ознак неповної підробки документів при огляді неозброєним оком, з допомогою оптичних приборів та з допомогою джерел УФ- та ІЧ- освітлення. Студенти повинні засвоїти найбільш поширені методи зміни початкового змісту документів, навчитися розпізнавати ознаки підчистки, травлення, змиву, дописки, заміни частини документа, переклейки фотознімків.

Проведення даного практичного заняття виконується в кабінеті криміналістики з використанням техніки і колекції підроблених документів.

На занятті за допомогою наочних матеріалів (зразків документів з технічними підробками) і технічних засобів вивчаються основні ознаки:

а) механічної підробки текстів (підчисток, дописок або допечаток, виправлень, травлення і змиву записів);

б) технічної підробки підписів;

в) переклеювання фотокарток у документах;

г) підробки відбитків печаток і штампів, машинопис­них текстів.

Визначаються матеріали, які необхідно підготувати до техніко-криміналістичної експертизи документів, а також вивчаються основні методики техніко-криміналістичної екс­пертизи документів.

Наочне приладдя та обладнання: документи (об'єкти огляду); мікроскоп МБС-1; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; фотоапарат "Зеніт"; штатив; подовжуваль­ні кільця; тросик.

Порядок виконання:

 1. За допомогою технічних засобів оглянути документ і виявити в ньому підробки.

 2. Скласти протокол огляду документа.

 3. Сфотографувати загальний вигляд документа і виго­товити знімок розміром 9 х 12 см.

 4. Сфотографувати крупномасштабним способом сліди підчистки, виправлення та ін.; виготовити знімок 9х12 см.

 5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду до­кумента (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком)

Примітка:

 1. Документ для огляду видається студентам на почат­ку заняття, його повертають викладачеві разом з роботою після її закінчення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]