Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kriminalistika.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

1. Поняття, природничо-наукові засади криміналістичної габітології, її значення для розкриття і розслідування злочинів

Для потреб боротьби зі злочинністю здавна використовують ознаки зовнішності людини. Наукові методи і засоби роботи з інформацією про зовнішній вигляд людини започатковані й стали надбанням практики у 80-х роках XIX ст. Зокрема, у 1885 р. французький криміналіст Альфонс Бертильон запропонував спеціальну систему опису ознак зовнішності, назвавши її словесним портретом. Розвиток цього та інших методів і засобів певним чином сприяв становленню криміналістики як науки.

Натепер існує досить розвинена галузь криміналістичної техніки, яка, проте, називається по-різному, але мета спільна - дослідження питань роботи з інформацією про зовнішні ознаки людини в інтересах правосуддя.

Криміналістична габітологія як галузь криміналістичної техніки - це система теоретичних положень про зовнішній вигляд людини, його матеріальні та ідеальні відображення й базовані на них техніко-криміналістичні методи, прийоми, засоби збирання, дослідження та використання даних про ознаки зовнішності з метою розкриття і розслідування злочинів. Терміни габітологія (а в деяких джерелах габітоскопія) походять від habitus (лат.) - зовнішній вигляд, зовнішність та вже відомих грецьких logos, skopeo.

Криміналістична габітологія вивчає: 1) структуру і властивості зовнішнього вигляду людини, систему його елементів і ознак, основні передумови його використання в практиці попередження й розкриття злочинів; 2) закономірності відображення зовнішнього вигляду людини в різних відображеннях, систему і характеристики відображень і можливості їх використання в криміналістичній практиці; 3) загальні закономірності збирання і використання даних про зовнішній вигляд людини, систему науково-технічних засобів і методів збирання даних про зовнішній вигляд людини, їх вивчення і використання; 4) науково-технічні засоби і методи вивчення й використання, методику криміналістичної портретної експертизи.

Науково-природничі засади криміналістичної габітології становлять дані антропології, анатомії, фізіології, морфології людини. До них також віднесено положення матеріалістичної діалектики, що становлять методологічні передумови ідентифікації об'єктів матеріального світу; дані окремих криміналістичних учень і теорій, насамперед криміналістичної ідентифікації, криміналістичного вчення про ознаки тощо.

Криміналістична габітологія має важливе значення в боротьбі зі злочинністю. Положення цієї галузі, розроблені методи, засоби використовуються для розшуку живих осіб, передусім злочинців під час розслідування злочину, безвісти зниклих людей, що нерідко стають жертвами злочинів, ідентифікації живих осіб, невпізнаного трупа. Одержані за допомогою методів і засобів криміналістичної габітології дані використовуються для побудови версій, планування розслідування злочинів. Зафіксовані в протоколах слідчих дій, серед яких найважливішим є пред'явлення для впізнання, висновках фотопортретної, інших експертиз, деяких документах ці дані набувають статусу доказів. Як такі вони сприяють доказуванню всіх обставин у кримінальній справі, передбачених ст. 64, 23 КПК України, а також вини певної особи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]