Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachi_po_grazhdanskomu (1).doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
250.88 Кб
Скачать

Тема 11. Недоговірні зобов’язання

ІЗ ПРАВОМІРНИХ ДІЙ

Питання для самостійної роботи

1. Поняття і значення зобов’язань, що виникають внаслідок рятуван-

ня майна.

2. Поняття і значення зобов’язань, що виникають внаслідок рятуван-

ня життя фізичної особи.

3. Поняття зобов’язань, що виникають внаслідок безпідставного

придбання або збереження майна.

4. Зміст вимог про повернення безпідставно придбаного або збере-

женого майна.

5. Підстави стягнення в дохід держави безпідставно отриманого

майна.

Список літератури

1. Брагинский М. И. Договорное право: общие положения. – М. И. Брагинский,

В. В. Витрянский. – М., 1998.

2. Голубєва Н. Ю. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди : автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Голубєва Н. Ю. – Одеса, 2005. –

22 с.

3. Гражданское право : учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – М.,

1997.

4. Гражданское право : учебник / под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева. – М.,

1997.

5. Гусев А. Н. Гражданское право : учебник / А. Н. Гусев. – М., 2003. – Т. 3.

6. Майданик Н. І. Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Майданик Н. І. –

К., 2006. – 16 с.

7. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України : у 2 т. – 2-е

вид., перероб. і доп. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової,

В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – Т. 2.

8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. –

2003. – № 40–44. – Ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).

Задача 1

Гр. О. випадково знайшов у метро гаманець, в якому виявилася

візитка з домашньою адресою та фотографією гр. К. Виявилося, що

гаманець дійсно належить К., якому О. його і повернув. Після цього

О. випадково у газеті натрапив на оголошення про винагороду в роз-

мірі 300 грн., обіцяну К. тому, хто знайде його гаманець. Гр. О. звер-

нувся до гр. К. з вимогою про сплату винагороди, посилаючись на те,

що він виконав умови публічної обіцянки винагороди, визначені К.

Останній відмовився виплатити винагороду, пославшись на те, що він

здійснив би її виплату, якби О. пред’явив до нього вимогу одночасно з

поверненням гаманця.

Чи має право гр. О. претендувати на одержання винагороди?

Задача 2

Повертаючись додому з роботи, пожежник Т. побачив, що з-під

дверей магазину, що належить TOB “Весна”, йде густий дим. Оскіль-

ки в магазині ніхто не відповідав на крики Т., останній вибив вітрину

магазину, загасив пожежу і врятував непритомну прибиральницю ма-

газину С, через недопалок цигарки якої виникла пожежа.

TOB “Весна” пред’явило вимогу до Т. про відшкодування шкоди,

завданої знищенням вітрини, посилаючись на те, що товариство не

уповноважувало Т. на вчинення зазначених дій. Т. у свою чергу зазна-

чив, що рятувати чуже життя та майно від пожежі – його службовий

обов’язок, тому ці відносини взагалі не можуть регулюватися цивіль-

ним правом, адже є трудовими. Т. вважав, що пожежна частина, в якій

він працює, зобов’язана відшкодувати шкоду, завдану його здоров’ю,

адже, рятуючи життя і майно інших від пожежі, Т. ушкодив руку і за-

знав опіків, на лікування яких витратив 1 500 грн.

Чиї вимоги є правомірними? Вирішіть справу по суті.

Задача 3

По телеканалу “ТВТ” торговельна марка “Старт” оголосила кон-

курс про створення найкращого рекламного слогану для спортивних то-

варів, що нею виробляються. Поет П. вирішив узяти участь у конкурсі, надіславши на адресу, зазначену в оголошенні, кілька варіантів рек-

ламних слоганів.

На ім’я П. надійшов лист від торговельної марки “Старт”, в якій

була висловлена вдячність П. за його працю, проте вказувалося, що у

зв’язку з перепрофілюванням її діяльності вона більше не займається

виробництвом спортивної продукції, а відтак конкурс був скасований,

про який раніше повідомлялося по радіо.

Хто виступив організатором конкурсу? Чи правомірні дії торго-

вельної марки “Старт”? Чи може П. претендувати на виплату вина-

городи?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]