Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
облік.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
80.97 Кб
Скачать

1. Види вкладів (депозитів).

2. Документообіг і облік за операціями кас щодо приймання готівки.

3. Документообіг і облік операцій видаткових кас.

4. Економічний зміст вкладних (депозитних) операцій.

5. Класифікація рахунків для обліку операцій з міжбанківських розрахунків.

6. Методику аудиту валютних операцій.

7. Методику внутрішньо-банківського аудиту доходів і витрат.

8. Методику внутрішньо-банківського аудиту розрахункових операцій.

9. Методику внутрішнього аудиту касових операцій.

10. Облік вкладних (депозитних) операцій.

11. Облік операцій з касового обслуговування комерційних банків.

12. Облік операцій з формування статутного капіталу банків.

13. Облік операцій кредитного характеру.

14. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками при розрахунках акредитивами, при здійсненні розрахунків векселями.

15. Організація касової роботи в установах банку.

16. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками через НСЕП.

17. Основні принципи методики внутрішньо-банківського аудиту операцій з цінними паперами.

18. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків.

19. Порядок відкриття та режим функціонування депозитного рахунку.

20. Порядок організації вечірніх кас та інкасація грошової виручки.

21. Порядок формування статутного капіталу банку. 22. Призначення прямих кореспондентських рахунків та види операцій, що обліковуються за цими рахунками. 23. Принципи методики внутрішньо-банківського аудиту кредитних операцій. 24. Суть методів кредитування і форми позичкових рахунків. 25. Суть міжбанківських розрахунків та їх форми.

26. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку.

1. Види вкладів (депозитів).

Існують різні види депозитів, але в основному вони поділяються на два типи:

- Депозити до запитання. Видача грошей з такого вкладу здійснюється на першу вимогу. Практично це звичайний розрахунковий рахунок. Відсоток за таким вкладом мінімальний і зазвичай знаходиться десь на рівні 0,1% річних. Вклад поповнюється.

- Термінові депозити. Такий внесок повертається після закінчення певного строку, який визначається договором. Він може бути від одного місяця до кількох років.

На підставі цих категорій кожен банк формує свої види депозитів.

Види депозитів

Ощадні депозити

Це традиційні вклади населення з невеликими відсотковими ставками і мінімальним набором умов. Деякі банки проводять капіталізацію за цими видами депозитів, тобто нараховані відсотки додаються до основної суми вкладу, збільшуючи його. Отримана сума враховується при подальшому нарахування відсотків.

Накопичувальні депозити

Внески для фізичних осіб для накопичення певної суми. Зазвичай такі види депозитів пропонуються в рамках якихось програм, наприклад: автомобільні, житлові. Вклад поповнюється.

Розрахункові депозити

У рамках договору з цього виду депозиту передбачається регулярна виплата відсотків, наприклад на пластикову картку або зняття грошової суми з обов'язковим мінімальним залишком на рахунку.

Спеціалізовані депозити

Банк пропонує внески для певної категорії громадян. Наприклад: студенти, пенсіонери або співробітники банку.

Валютні депозити

Вклади можна відкрити не тільки в гривні, а й в іншій валюті. Такі види депозитів дозволяють не тільки отримати дохід за процентною ставкою, а й зберегти свої накопичення при зниженні курсу національної валюти.

Мультивалютні депозити

При цьому виді депозиту вкладник має можливість перерозподіляти кошти з однієї валюти в іншу без втрати нарахованих відсотків по вкладу.

Існує ще кілька видів депозитів, які відносяться до категорії екзотичних. Тим не менш, вони користуються попитом у певної категорії клієнтів. До таких вкладах можна віднести:

Металеві депозити

Дохід за такими вкладами нараховується не тільки за рахунок відсотків по вкладу, а й залежить від зміни вартості дорогоцінних металів на світових ринках.

2. Документообіг і облік за операціями кас щодо приймання готівки.

Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приходних документів, які виписуються в одному або в двох примірниках:

а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату будьяких платежів — за об'явами на внесення готівки (додаток 18) з видачею квитанції, а від громадян — також за об'явами або за приходними ордерами;

б) внески для зарахування на поточні рахунки різноманітних фондів — за об'явами на внесення готівки;

в) платежі від населення — за повідомленнями з видачею квитанції;

г) усі інші надходження грошей, в тому числі й від працівників банку,—за приходними касовими ордерами (додаток 19) з видачею підписаних касиром їх копій з відбитком печатки касира.

Одержавши приходні документи, касир зобов'язаний:

— перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників наявним у нього зразкам;

— звірити відповідність сум, зазначених у документі, цифрами і літерами;

— викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти їх поаркушним перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними документами для зарахування на різні рахунки, то касир приймає гроші за кожним документом окремо.

При отриманні готівки на столі касира не повинно бути ніяких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи.

Після одержання грошей касир звіряє суму, зазначену в приходному документі, зі сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповідності сум касир підписує об'яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер до об'яви касир надсилає відповідальному працівнику, який веде касовий журнал, а об'яву залишає в себе.

У випадку виявлення фальшивих грошей касир повинен терміново доповісти про це керівнику установи банку для вжиття необхідних заходів з обов'язковим повідомленням правоохоронних органів.

Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)» (додаток 20).

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси і звіряє суму за довідкою зі сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а зазначені в ній касові обіги звіряються з записами в касових журналах операційних працівників.

Отримані протягом операційного дня гроші касир формує у визначеному порядку і разом з приходними документами та довідкою касира приходної каси здає завідувачу каси під розписку в «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)».

Завідувач каси звіряє суму прийнятих грошей і кількість приходних документів з довідкою касира і підписує довідку.

Гроші, що надійшли в приходні каси, можуть передаватися завідувачу протягом операційного дня декілька разів. Уся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована в касу і зарахована на відповідні рахунки балансу банку того ж робочого дня.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.