Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на экзамен МПУЯ.docx
Скачиваний:
231
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
113.29 Кб
Скачать

10. Можливості «Букваря» для розширення знань, кола уявлень першокласників про навколишній світ.

11. Дослідження лексики діючого «Букваря» і розробка прийомів розкриття лексичного значення нових для першокласників слів.

ИНФОРМАЦИЮ НЕ НАШЛА. ВСЕ,ЧТО НАШЛА ПРО БУКВАРЬ!

Буквар – особливий підручник у системі шкільної освіти, оскільки за ним першокласники набувають початкових основоположних загальнонавчальних умінь і навичок читання і письма.

Буквар створюэться за звуковим аналітико-синтетичним методом – «від звука до букви». Діти мають навчитися слухати звукове мовлення, чути в ньому не тільки окремі речення, слова, а й звуки, з яких складаються ці слова, впізнавати на слух окремі звуки в інших словах, правильно вимовляти почуті звуки, виділяти їх зі слів у різних позиціях, тобто здійснювати елементарний звуковий аналіз мовлених слів. Цей аналіз полягає в умінні послідовно назвати в почутих спочатку коротких односкладових словах (дім, сад, рак, лось, ліс), пізніше в двоскладових (мама, тато, літо, липа, вода, сіно, роса) ланцюжок звуків. Опанувавши це вміння, дитина пізніше, під час графічного відтворення слова (письма), не пропустить у ньому жодного звука, позначаючи їх відповідними буквами. А в процесі читання кожен звук, позначений графічно, буквою, вона буде вимовляти в комплексі, синтезуючи, поєднуючи їх у склади, відповідно до правил, встановлених у мові.

Метод читання, запроваджений у Букварі, спирається на основну одиницю читання – «злиття приголосного з голосним», якими, власне, є всі прості прямі склади типу на, ми, ти, ля, ні та ін. Іншою одиницею читання є букви голосних звуків – а, о, у, е, і, я, ю, є, ї.     Навчившись злито читати прямі склади, а саме з них розпочинається робота над вивченням кожної літери, що позначають приголосні, учень спроможний прочитати слово будь-якої графічної складності.

Наступним дидактичним «секретом» є система підготовчих аналітико-синтетичних вправ, які передують читанню зв’язних текстів. Поряд з традиційними «стовпчиками» слів, пропонується учням вправи для зіставлення звукової і графічної форм слова, для читання – різні складові таблиці, побудовані по горизонталі і вертикалі, та променевидні, слова, подані в аналітико- синтетичній формі, різноманітні словниково-логічні вправи, вправи на добір слів із букв заданого слова, читання скоромовок, загадок тощо.

Ще один «секрет» підвищення дитячого інтересу до змісту Букваря. Послідовно чергується монологічні і діалогічні тексти, прозові і віршовані.

Невід’ємною складовою дидактичної системи Букваря є наявні в ньому ілюстрації. Вони повинні бути не звичайною прикрасою сторінок, а виконувати функціональну роль, пов’язану з усвідомленням дітьми змісту текстів, слугувати вправлянням у розвитку зв’язного мовлення, мати загальнорозвивальний характер. За своїм змістом, художньою манерою ілюстрації в Букварі повинні відповідати змісту текстового матеріалу, їх не можна переобтяжувати деталями, які відволікають увагу дітей на уроці від основного.

Першокласники є не байдужими до дитячих імен, вжитих у тексті букваря. Вони радіють, коли там трапляється ім’я, наявне серед учнів їхнього класу. Учитель має нагоду розповісти дітям, що це ім’я означає, звідки воно походить.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.