Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Skripai_Proekt.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
4.75 Mб
Скачать

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів попереднім лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не проводились.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

а) Позитивні сторони ведення лісового господарства:

  • відсутність загиблих та незадовільних лісових культур ревізійного періоду, в результаті своєчасно проведених доглядів і доповнень;

  • відсутність осередків шкідників і захворювань лісу (крім кореневої губки), в результаті досить високого рівню проведеної роботи по лісозахисту;

  • відсутність випадків самовільних рубок, внаслідок добре встановленої охорони лісу від правопорушень;

  • раціональне використання лісових ресурсів;

  • спостереження і охорона науково-дослідних об'єктів, які були закладені в попередні роки.

б) Негативні сторони ведення лісового господарства:

  • досить високий рівень сухостою в насадженнях (12 м3/га);

  • наявність осередків кореневої губки в насадженнях сосни звичайної;

  • наявність випадку пожежі, яка нанесла значних збитків лісовому господарству;

  • проведення не в повному обсязі прохідних рубок;

  • не виконаний проект попереднього лісовпорядкування по реконструкції малоцінних деревостанів.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу: на протязі ревізійного періоду проект лісовпорядкування в цілому виконувався, в роботі були використані всі проектні відомості і планові матеріали.

Господарську діяльність Скрипаївського лісгоспу можна вважати як задовільну.

Розділ 5. Проект лісокористування і лісогосподарських заходів

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням встановлений на площі 135,0 га із стовбурним запасом 38,81 тис.м3(табл. 5.1.1.).

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель на включені та виключені з розрахунку рубок головного користування (площа - га; запас -тис.М3)

Станом на 01.01.1989 р

Станом на 01.01.1999 р.

Підстави для

виключення

вкриті лісовою рослинністю землі

стиглі і перестійні

вкриті лісо-вою рослин-ністю землі

стиглі і перестійні

площа

запас

площа

запас

Ліси 1 групи

Усього за державним обліком лісів по групі і держлісгоспу

7900,7

473,8

142,31

7889,0

457,8

126,27

в т.ч.: а) включено в розрахунок

6530,1

198,6

61,44

6390,6

135,0

38,81

б) виключено із розрахунку

1370,6

275,2

80,87

1498,4

322,8

87,46

З них за видами: 1. Державні захисні лісові смуги

36,8

-

-

36,8

-

-

Рішення колишніх РМ СРСР та ЦК ВКП(б) від 20.10.1948 р. Приведені у відповід-ність з “Порядком по-ділу лісів на групи,від-несення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду”

2. Лісопаркові частини лісів зелених зон

426,8

118,2

33,69

426,1

119,3

31,68

Рішення Харківського облвиконкому №41 від 23.01.1967 р. Приведені у відповід-ність з “Порядком по-ділу лісів на групи, від-несення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду”

3. Особливо охоронні частини заказників

131,4

104,4

35,82

25,2

-

-

Постанова КМ України №557 від 27.07.1995 р. додаток 10, п.10

4. Ділянки лісів на ярах, берегах балок і річкових долин

35,3

8,3

1,33

35,5

11,5

1,78

додаток 10, п. 4

5. Пам’ятки природи

-

-

-

109,4

106,6

34,47

Стаття 53 лісового Кодексу України

6. Ділянки лісів, що використовуються для цілей насінництва

-

-

-

5,6

-

-

додаток 10, п. 11

7. Насадження – медоноси

-

-

-

10,8

10,8

2,12

додаток 10, п. 11

8. Ділянки лісів, що мають спеціальне господарське призначення

260,1

-

-

315,4

33,1

9,02

додаток 10, п. 20

9. Ділянки лісів, що мають наукове, або історичне значення

82,6

19,0

5,04

91,0

4,5

1,67

пункт 31

10. Берегозахисні ділянки лісу

132,1

18,3

3,87

221,2

22,6

4,33

додаток 10, п. 3

11. Насадження, в складі яких є породи, які не підлягають рубці

-

-

-

0,3

0,3

0,02

додаток 10, п. 10

12. Ділянки лісів навколо оздоровчих та рекреаційних територій

265,5

7,0

1,12

221,1

14,1

2,37

додаток 10 пункт 5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]