Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ.ЕЛЕКТР.СХЕМИ ТА ДРУКОВАНІ ПЛАТИ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
33.1 Mб
Скачать

6 Міністерство освіти і науки україни херсонський національний технічний університет

Кафедра Основ конструювання

Рабчевська К.В.

Войтович О.А.

Реєстр. № 46/260-08.09.2010

Методичні рекомендації

та індивідуальні завдання для практичних занять

і самостійної роботи студентів

з дисципліни "Інженерна графіка"

за темою «Електричні схеми та друковані плати»

для студентів першого курсу

напрямів 050102 Комп’ютерна інженерія

050201 Системна інженерія

050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

050701 Електротехніка та електротехнології

050702 Електромеханіка

050801 Мікро- та наноелектроніка

факультету кібернетики

напряму 051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

факультету машинобудування

Х ерсон – хнту – 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ національний ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Основи конструювання

Рабчевська К.В.

Войтович О.А.

Методичні рекомендації

та індивідуальні завдання для практичних занять

і самостійної роботи студентів

з дисципліни "Інженерна графіка"

над темою «Електричні схеми та друковані плати»

для студентів першого курсу

напрямів 050102 Комп’ютерна інженерія

050201 Системна інженерія

050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

050701 Електротехніка та електротехнології

050702 Електромеханіка

050801 Мікро- та наноелектроніка

факультету кібернетики

напряму 051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

факультету машинобудування

Х

ерсон – ХНТУ – 2010

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна графіка" над темою «Електричні схеми та друковані плати» для студентів першого курсу напрямів 050102 Комп’ютерна інженерія, 050201 Системна інженерія, 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 050701 Електротехніка та електротехнології, 050702 Електромеханіка, 050801 Мікро- та наноелектроніка факультету кібернетики, напряму 051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології факультету машинобудування

Уклали: Рабчевська К.В. – к.т.н., доцент, Войтович О.А. – к.т.н., ст.викладач.

Херсон, ХНТУ, 2010, 68 с.

Рецензент: Блінов Едуард Іванович – д.ф-м.н., професор

Затверджено

на засіданні кафедри

Основи конструювання

пр. № 1 від 30.08.2010.

Зав. кафедри

____________________

Ю.Г. Розов

В

ідповідальний за випуск: зав. кафедри ОК

Ю

рій Георгійович Розов

Зміст

С.

1.

Короткі відомості про друковану плату.

7

2.

Вихідні дані, зміст і обсяг завдання.

8

3.

Виконання переліку елементів.

9

3.1.

Загальні відомості.

9

3.2.

Заповнення таблиці переліку елементів.

11

3.3.

Заповнення основного напису.

11

4.

Виконання електричної схеми.

12

4.1.

Загальні відомості.

12

4.2.

Креслення електричної схеми.

14

4.3.

Заповнення основного напису за формою 1 (ГОСТ 2.104-68).

15

5.

Виконання креслення деталі «Плата друкована».

16

5.1.

Загальні відомості.

16

5.2.

Виконання креслення друкованої плати. Підготовчий етап.

17

5.3.

Виконання креслення друкованої плати. Робота над завданням.

19

5.4.

Нанесення розмірів на кресленні.

20

5.5.

Заповнення таблиці й позначення монтажних отворів.

20

5.6.

На кресленні плати проставляється значення шорсткості поверхонь.

21

5.7.

Заповнення технічних вимог.

23

5.8.

Заповнення основного напису.

24

6.

Виконання специфікації до складального креслення друкованої плати.

24

6.1.

Загальні відомості.

24

6.2.

Заповнення специфікації.

25

6.3.

Заповнення основного напису.

28

7.

Виконання креслення установки елементів на друкованій платі.

28

7.1.

Загальні відомості.

28

7.2.

Виконання креслення установки.

29

7.3.

Заповнення основного напису.

31

8.

Виконання складального креслення друкованої плати.

31

8.1.

Загальні відомості.

31

8.2.

Виконання складального креслення.

33

8.3.

Виконання написів на креслення плати.

34

8.4.

Нанесення розмірів.

34

8.5.

Нанесення позицій на кресленні.

34

8.6.

Заповнення технічних вимог.

35

8.7.

Заповнення основного напису.

36

Додаток 1. Варіанти індивідуальних завдань до графічних робот.

37

Додаток 2. Креслення та варіанти настанови виробів, які є елементами плати.

61

Додаток 3. Спрощенні зображення елементів на складальному кресленні.

66

Література

69

Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів факультету кібернетики за курсом інженерна й комп'ютерна графіка при виконанні завдання по темі "Електричні схеми й друковані плати". При роботі над завданням студенти повинні ознайомитися зі специфікою виконання креслень електричних схем і друкованих плат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.