Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mizhnarodna_ekonomika_shpori.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
233.47 Кб
Скачать

1. Основні типи зовнішньоекономічної орієнтації країн (закрита модель, відкрита модель, частково відкрита модель). Назвіть критерії та основні показники відкритості, наведіть приклади країн

За критерієм відкритості національні економіки поділяють на відкриті, частково відкриті та закриті.

Під відкритою економікою розуміють господарство, напрям розвитку якого визначається тенденціями, що діють у світовому господарстві, а зовнішньоторг оборот досягає такого рівня, коли він починає стимулювати загальне економічне зростання. 

Закрита економіка – це економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталу), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на торгівлю і рух капіталу. У закритій економіці нац продукт виробляється виключно для потреб самої країни та за рахунок власних ресурсів. Саме тому тут ВВП та ВНП є тотожні.(Північна Корея, Індія (1950-1991рр), Камбоджа (1975-199))

До країн з частково відкритою економікою можна віднести: Бразилію, Аргентину, Судан, Бірма

Критеріями відкритості на макрорівні є:

а) зовнішньоекономічна спеціалізація країни; б) співставленість пропорцій вітчизняних і світових цін на основні товари; в) міжнародна конвертованість національної валюти.

На мікрорівні:

а) вільний вихід підприємств усіх форм власності на зовнішні ринки товарів, послуг і капіталів, включаючи вільний вибір зарубіжних партнерів;

б) перетворення зовнішньоекономічної діяльності в органічну складову господарської діяльності підприємств.

Міра чи ступінь функціональної відкритості вимірюється такими показниками:

1) експортна квота (вартість експорту щодо ВВП);

2) процентне співвідношення обсягу зовнішньоторговельного обороту (експорт + імпорт) до ВВП;

3) обсяг експорту в розрахунку на душу населення;

4) коефіцієнт спеціалізації (спеціалізація за «нішами» )

Ступінь відкритості світовому ринкові зазвичай вимірюється часткою експорту у ВНП. За рекомендаціями Світового банку, до відкритих економік належать країни, частка експорту яких у ВВП становить більше 35 %; умовно відкритими вважаються економіки з часткою експорту від 10 до 35 % ВВП; закритими є економіки з експортом менше 10 % ВВП.

2. Основні політико-правові фактори розвитку мев, проблеми створення єдиного політико-правового середовища.

Сукупність політико-правових факторів, які впливають на функціонування та ефективність участі країни в цілому та окремих суб’єктів підприємницької діяльності в МПП, можна класифікувати за такими напрямами: 1) політико - правове середовище своєї країни; 2) політико-правове середовище країни-партнера; 3) законодавче регулювання, прийняте у світовому співтоваристві. Політико-правове середовище своєї країни аналізується за наступною схемою: а) аналіз законодавчих актів, які діють всередині країни, але опосередковано впливають на ефективність зовнішньоекономічних операцій: – регулювання мінімального розміру заробітної плати; – законодавство з охорони навк сер; – рівень оподаткування; б) зовнішня політика країни. Політико-правове середовище зарубіжної країни детально аналізується з метою запобігання або зниження ризиків на зарубіжних ринках. Для оцінки рівня привабливості політико-правового середовища країни-партнера аналіз, аналогічний відповідному аналізу щодо своєї країни, доповнюється додатковими напрямами дослідження: а) співвідношення політичних сил у країні; б) характер і ступінь впливу державних інституцій на економічні процеси; в) ступінь розвитку державного суверенітету; Третій напрям аналізу – міжнародне політико-правове середовище. Воно складається з таких елементів: а) міжнародна політика – сукупність методів і засобів, спрямованих на досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів усіх суб’єктів міжнародних відносин. Міжнародна політика має більший вплив на розвиток міжнародних економічних відносин, ніж внутрішня політика – на розвиток національної економіки, оскільки нац економічна система у більшості країн складалася протягом тривалого часу і набула ознак самодостатності. Тому раптова зміна внутрішньої економічної політики не може відразу помітно змінити напрям її розвитку.

б) міжнародні правові інституції – сукупність міжнародних правових органів: конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій, організацій: Основною проблемою створення єдиного політико правового середовища є те, що незважаючи на економічну цілісність сучасного світу, стереотипи поведінки та системи цінностей, які проявляються в ході контактів між людьми, ще далеко не уніфіковані. Кожна країна має свої традиції, норми та заборони. Ігнорування культурних особливостей та їх основних елементів може суттєво гальмувати розвиток міжнародних економічних відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]