Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

Таблиця 10 Оборотна відомість по синтетичних рахунках ват “ Зоря” за листопад 200_ року

Назва синтетичних рахунків

Шифр

рахунку

Сальдо на 1 листопада

200_ року

Обороти за листопад

Сальдо на 1 грудня

200_ року

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Всього:

*

Питання:

  1. Пояснити економічну суть подвійного запису і дати його визначення. Привести приклади подвійного запису окремих операцій.

  2. Що таке кореспонденція рахунків і що вона відображає. Що таке контировка документів?

  3. Що таке бухгалтерська проводка? Які бувають її види?

  4. Визначити роль оборотної відомості за синтетичними рахунками в бухгалтерському обліку.

  5. Який зв’язок існує між синтетичними рахунками і оборотною відомістю по них?

  6. Пояснити особливості та взаємозв’язки хронологічних і систематичних записів господарських операцій у бухгалтерському обліку.

Завдання 10. Аналітичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок аналітичного і синтетичного обліку

Мета – засвоїти техніку відображення господарських операцій на рахунках синтетичного і аналітичного обліку та складання оборотних відомостей за відповідними рахунками, зрозуміти взаємозв’язок рахунків синтетичного і аналітичного обліку.

  1. На підставі оборотної відомості по синтетичних рахунках (завдання 9, п.4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 200_ року, врахувавши, що за рахунком 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” дебетове сальдо дорівнює 7337 грн., а за рахунком 685 “Розрахунки з іншими кредиторами" кредитове сальдо складає 21000 грн.

  2. На підставі відомостей залишків (табл.11,12,13,14,15) відкрити аналітичні рахунки до відповідних рахунків та субрахунків 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”, 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”, 203 “Паливо”, 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, 685 “Розрахунки з іншими кредиторами ”.

Таблиця 11

Відомість залишків на 1.12.200_р. за рахунком 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

з/п

Назва аналітичних рахунків

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

Пшениця

Жито

Ячмінь

Кукурудза

Просо

Соняшник

ц

ц

ц

ц

ц

ц

1400

600

400

150

100

400

25

24

22

20

18

15

35000

14400

8800

3000

1800

6000

Разом

х

х

х

69000

Таблиця 12

Відомість залишків на 1.12.200_ р. За субрахунком 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

з/п

Назва аналітичних рахунків

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Кукурудза

Соняшник

Озима пшениця

Ячмінь

Сіно

Силос

Солома

Концентровані корми

ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц

80

100

195

130

1500

1100

5400

600

20

16

28

23

6

8

3

10

1600

1600

5460

2990

9000

8800

16200

6000

Разом

х

х

х

51650

Таблиця 13

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]