Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

Визначення формули типу господарських операцій, проведених в ат “Зоря” у квітні 200_ року

№ з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Статті балансу, що змінюються:

Форму­ла типу операції

активу, пасиву (+,-)

активу, пасиву (+,-)

1

2

3

4

5

6

1

Введені в експлуатацію основні засоби

220000

2

Оприбутковані на склад придбані у постачальників запасні частини

98000

3

Перераховано з поточного рахунку в банку в погашення заборгованості постачальникам

102000

4

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

38000

5

Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітників для перерахування до бюджету

11200

6

Витрачено паливо на потреби основного виробництва

50000

7

Списані з балансу підприємства основні засоби з причини їх повного зносу

102000

8

Видана з каси заробітна плата робітникам підприємства

2800

9

Отримано в касу кошти з поточного рахунку в банку

57900

10

Придбані за рахунок короткострокового кредиту банку запасні частини

98000

11

Перераховані кошти з поточного рахунку в банку на погашення короткострокового кредиту

90000

12

Зараховані на поточний рахунок в банку кошти отримані від покупців продукції

10800

13

Відпущені зі складу матеріали на потреби виробництва

56000

14

Оприбуткована в касу підприємства повернена підзвітна сума

400

15

Оприбуткована отримана з виробництва готова продукція

200000

16

Частина нерозподіленого прибутку звітного року направлена на поповнення резервного капіталу

40000

Продовження таблиці 4

1

2

3

4

5

6

17

Нарахована премія робітникам підприємства за рахунок нерозподіленого прибутку звітного року

20000

18

Куплений у населення за готівку молодняк тварин для подальшої відгодівлі

2500

19

Оприбутковано приплід тварин

1500

20

Нарахований податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету

5100

21

Утримується із заробітної плати робітників невикористаний ними залишок підзвітних сум на витрати у відрядженні

130

22

Отримано на поточний рахунок підприємства довгостроковий кредит банку

550000

23

Частково погашений раніше отриманий в банку довгостроковий кредит

60000

24

Виплачена з каси робітникам підприємства премія

20000

25

Оприбутковано придбані підзвітною особою будівельні матеріали

1360

26

Відвантажена покупцю зі складу готова продукція

60000

27

З поточного рахунку підприємства здійснена попередня оплата товарів

8500

28

Отримані і оприбутковані на склад раніше оплачені товари

8500

29

Частково оплачено заборгованість підприємства перед бюджетом

12300

30

Частково погашено раніше отриманий в банку довгостроковий кредит

200000

Завдання 7. Взаємозв’язок між балансом і об’єктами бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти будову бухгалтерського балансу підприємства як економічної таблиці, що відображає стан засобів і джерел їх утворення в статиці і динаміці.

  1. На основі даних про стан господарських засобів і джерел їх утворення в АТ “Зоря” станом на 1 квітня 200_ року (табл.5), скласти вступний баланс підприємства на відповідну дату.

Таблиця 5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]