Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

Таблиця 30 Класифікація витрат на виробництво

Класифікаційна

ознака

витрат

Види

витрат

За еко­номічним змістом

За відноше­нням до тех­нологічного процесу

За спо­собом від­несення на собі­вартість

За відно­шенням до обсягу виробни­цтва

За складом

За галузями господарської діяльності

За від­ношен­ням до плану

Всього

виробничі

позавиробничі

капітальні інвестиції

живої праці

уречевленої праці

основні

пов’язані з управлінням та обслу­говуванням

прямі

непрямі

змінні

умовно-постійні

прості

комплексні

в допоміжних

в рослин­ництві

в тварин­ництві

в промисловості

заплановані

позапланові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Вантажний автотранспорт:

Витрати на оплату праці

7688

Відрахування на соціальні заходи

2022

Матеріали

299

Запасні частини

821

Амортизація основних засобів

1965

Роботи та послуги

624

Послуги допоміжних виробництв

154

Тваринництво:

Витрати на оплату праці

23625

Відрахування на соціальні заходи

6275

Корми

10265

Засоби захисту тварин

4872

Послуги автотранспорту

3500

Пальне

2860

Водопостачання

4916

Амортизація основних засобів

6252

Витрати на управління та обслуговування виробництва

5150

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]