Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
48
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Зразок модульного завдання

1. Тестове завдання

  1. Фінансовий менеджмент страхової компанії включає:

а) розробку й реалізацію фінансової політики компанії за допомогою різних фінансових інструментів;

б) прийняття рішень із фінансових питань, їхню конкретизацію й розробку методів реалізації;

в) інформаційне забезпечення за допомогою складання й аналізу фінансової звітності компанії;

г) оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;

д) фінансове планування й контроль.

2. Зароблена страхова премія визначається на підставі:

а) страхових премій належних страховику;

б) прибутку страховика;

в) резерву незароблених премій;

г) гарантійного фонду;

д) частки перестраховика в резерві незаробленої премії страховика.

3. Технічні резерви страховика включають:

а) резерв довгострокових зобов’язань;

б) резерв незароблених премій;

в) резерв коливань збитковості;

г) резерв виплат;

д) резерв збитків

4. Яка мінімальна кількість осіб потрібна для створення страхової компанії:

а) не менше п’яти;

б) не менше трьох;

в) визначається в залежності від спеціалізації страхової компанії;

г) не менше однієї особи;

д) кількість осіб немає значення.

5. Які з наведених випадків мають ознаки страхового шахрайства:

а) невідповідність описання страхувальником обставин страхового випадку висновкам офіційних органів;

б) страхувальник надав заяву про настання страхової події по факсу;

в) страхування одного об’єкта в декількох страхових компаніях;

г) суттєве заниження або завищення вартості об’єкта страхування;

д) подання заяви про страхову подію через декілька днів після її настання в термін, зазначений у договорі страхування.

2. Задача.

Страхова компанія отримала за рік 18 000 тис. грн страхових премій. Передано перестраховикам 6500 тис. грн. Повернуто страхувальникам страхових премій у зв’язку з достроковим припиненням дії договорів — 45 тис. грн. Отримано банківських процентів за розміщення коштів на депозитних рахунках — 320 тис. грн. Дивіденди на акції розміщені в нерухомість — 140 тис. грн. Виручка від реалізації зайвого автомобіля 38 тис. грн. Витрати на здійснення інвестиційної діяльності 12 тис. грн. Визначити суму належного податку з прибутку страхової компанії.

2.6.3. Зразок екзаменаційного білета для денної та вечірньої форми навчання

1. Зароблена страхова премія: сутність та порядок визначення.

2. Життєвий цикл страхової організації і його вплив на управлінські процеси.

3. Тестове завдання

3.1. Страховий агент працює:

а) від власного імені та за власний рахунок;

б) від імені страховика та за власний рахунок;

в) від імені та за рахунок страховика;

г) від імені страховика та за рахунок страхувальника;

д) від імені страхувальника та за рахунок страховика.

3.2. Операції за ризиковими видами страхування оподатковуються:

а) за ставкою 6 %;

б) не оподатковуються;

в) за ставкою 30 %;

г) за ставкою 3 %;

д) за ставкою 25 %.

3.3. До технічних резервів страховика відносяться:

а) резерв незароблених премій;

б) резерв збитків;

в) математичні резерви;

г) резерв катастроф:

д) резерв належних виплат страхових сум.

3.4. Страховик, проводячи інвестиційну діяльність може використовувати кошти:

а) страхового резервного фонду;

б) кредиторської заборгованості;

в) статутного капіталу;

г) нерозподіленого прибутку;

д) страхувальників.

3.5. Ресурсний потенціал страховика – це (дати визначення):

Соседние файлы в папке Normativ_discipline