Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Иноваційні технології.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
1.18 Mб
Скачать

15. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності

а). враховують можливості вітчизняного інноваційног потенціалу

б). формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

16.Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності

а). враховують можливості вітчизняного інноваційног потенціалу

б). формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

17. Об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ) не поділяються на:-

а). На об'єкти авторського права ;-

б). Об'єкти суміжних прав 

в). Об'єкти приватної власності ;

г).Об'єкти промислової власності ;

д). Об'єкти наукової і науково-технічної сфери .

18. Строк дії патенту:

а) 15-25 років

б). 10-20 років

в). 30 і більше років.

19. Найбільш широко розповсюджена форма передачі прав на використання інтелектуальної власності у галузі туризму:

а). кейтеринг,

б). таймшер

в). франчайзинг

20. Що таке копірайт:

а). правова норма, яка регулює відносини, пов'язані з відтворенням творів літератури, мистецтва, аудіо-або відеотворів.

б - після реєстрації є безстроковим і припиняєтьсятільки в разі ліквідації фірми, не підлягає продажу.

в). - позначення, службовці дляіндивідуалізації товарів, виконуваних робіт або надаваних послуг юридичних або фізичних осіб

21. Що таке товарний знак і знак обслуговування:

а). правова норма, яка регулює відносини, пов'язані з відтворенням творів літератури, мистецтва, аудіо-або відеотворів.

б - після реєстрації є безстроковим і припиняєтьсятільки в разі ліквідації фірми, не підлягає продажу.

в). - позначення, службовці дляіндивідуалізації товарів, виконуваних робіт або надаваних послуг юридичних або фізичних осіб

22. Що таке фірмове найменування:

а). правова норма, яка регулює відносини, пов'язані з відтворенням творів літератури, мистецтва, аудіо-або відеотворів.

б - після реєстрації є безстроковим і припиняєтьсятільки в разі ліквідації фірми, не підлягає продажу.

в). - позначення, службовці для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або надаваних послуг юридичних або фізичних осіб

23. Перелічене нижче є принципами чого?

1. забезпечення збільшенняпопитунапродукти іпослугипостійнихта потенційнихклієнтівчерезосвоєнняпринциповоновихвидів абополіпшенихтоварів іпослуг,атакож розширеннясферизбуту;

2.Безперервний розвитокінноваційногопотенціалупідприємства (постійне навчанняі самодослідження) і створенняумов,необхіднихдляреалізаціїнововведень;

3.Комплекснийпідхід,колитехнічні,економічні,соціальніінноваціїтісновзаємопов'язані міжсобою івзаємнопросуваютьодна одну;

4. Мобілізаціяперсоналу;

5. Економічне стимулюванняпрацівників;

а).інноваційної політики

б).маркетингової стратегії

в).підприємницької етики

24. Динамічне моделювання бізнесу (dynamic business modeling - dbm) – це

а). інтегрування знань різних експертів, що дозволяєпоглибити розуміння динаміки подій, що відбуваються на інноваційній арені.

б). бізнес, який швидко розвивається в умовах ринкової економіки

в). створення моделі бізнесу, який підлаштовується під умови навколишнього середовища.

25. Простір,який описується чотирма параметрами інновацій, а саме:технологіями, додатками, ринками або споживчими групами та організаційної (внутрішньої і зовнішньої) структурою. Іншими словами, динамічне моделювання бізнесу полегшує формування загальної моделіінноваційного процесу – це

а).інноваційної політики

б). інноваційна арена

в). інноваційне моделювання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.