Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Иноваційні технології.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
1.18 Mб
Скачать

4. Дайте визначення поняттю:

… –це сукупність взаємодії державних, приватних, суспільних організацій та структур, у рамках якої здійснюється діяльність по створенню, розвитку, збереженню та розповсюдженню нових знань та перетворенню їх на технології, продукти та послуги.

5. Дайте визначення поняттю:

… – це сучасна форма взаємодії освіти, науки, техніки і виробництва, в результаті якої виникають науково-інноваційні комплекси для розробки новітніх технологій, швидкого

запровадження науково-технічних розробок і виробництва новітньої продукції. 6. Дайте визначення поняттю: це наукові містечка із власною соціальною інфраструктурою, розміщені у спеціально визначених районах. 7. Виберіть 2 правильних варіанти відповіді Основоположними законами, які регулюють інноваційну діяльність в Україні є: а). "Про наукову и науково-технічну діяльність" б). "Про Спеціальний режим інвестіційної та інноваційної діяльності технологічних парків " в). Закони України "Про інноваційну діяльність" г). "Про пріорітетні напрямки інноваційної діяльності в Україні"

8. Дайте визначення поняттю:

… - це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію наукових досліджень та розробок, яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

9. Що включає інноваційна діяльність: а). випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; б). захист інтелектуальної власності інноваційних підприємств; в). узгодження держ. інноваційної політики з конкуренцією; г). розробку і впровадження нових, ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соц. і еколог. становища.

10. Заповніть три крапки: Інноваційним підприємством вважається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ...% обсягу його продукції становить інноваційна продукція (продукти). а). 40% б). 60% в). 70% г). 90%

11. Дайте визначення поняттю: … - це взаємовідносини володіння, користування, розпорядження ідеальними об’єктами, які виражені у будь-яких об’єктивних формах, що втілюють науково-технічну, літературну чи інші види творчості індивідуальних чи колективних суб’єктів.

12. Об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ) поділяються: а). об'єкти наукової і науково-технічної сфери б). об'єкти промислової власності в). об'єкти суміжних прав г). об'єкти паралельного права д). об'єкти авторського права

13. Державне регулювання інноваційної діяльності включає:

а) обмеження прав та інтересів суб´єктів інноваційної діяльності;

б) визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;

в) створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;

г) стримування розвитку пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів

14. Державна інноваційна політика – це

а) сукупність заходів прямого і непрямого впливу на соціально-економічний розвиток суспільства загалом і кожного з його членів зокрема.

б). комплекс правових, організаційно-економічних та інших заходів держави, спрямованих на створення належних умов для розвитку інноваційних процесів в економіці, стимулювання впровадження результатів інноваційної діяльності у виробництво.

в). найважливіша складова політики держави, інструмент забезпечення фундаментальних прав і свобод особи, підвищення темпів соціально-економічного і науково-технічного розвитку, гуманізації суспільства, зростання культури. Політика встановлює на основі суспільної згоди докорінні цілі й завдання розвитку освіти, гарантує їх утілення в життя шляхом узгоджених дій держави й суспільства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.