Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Testi_mikrobi.docx
Скачиваний:
113
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
152.94 Кб
Скачать

Додаток 2.

Тестові завдання до заняття по темі:

Морфологія спірохет, актиноміцетів, грибів”

I Варіант

1.Для генетичної організації прокаріотів характерна наявність:

А-ядра Г-митозу

Б-нуклеоїду Д-ядерної мембрани

В-гістонів в хромосомі

2. Що належить до цитоплазматичної структури прокаріотів?

А-апарат Гольджі Г-лізосоми

Б-мітохондрії Д-ендоплазматичний ретикулюм

В-мезосоми

3. Які мікроорганізми відносяться до еукаріотів?

А-бактерії Г.мікоплазми

Б-віруси Д-мікроскопічні гриби

В-спірохети

4.За морфологічними властивостями актиноміцети відносять до:

А-паличкоподбних Г-коків

Б-звивистих форм Д-пліснявих грибів

В-променевих грибів

5.Чим обумовлена рухливість у спірохет?

А-джгутиками Г-фібрилами

Б-війками Д-капсулами

В-псевдоподіями

6.До вищих грибів належать плісені,що мають:

А-септований міцелій Г-не септований міцелій

Б-псевдоміцелій Д-війки

В-джгутики

7.Який метод використовують для дослідження рухливості у спірохет?

А-фарбування за Грамом

Б-фарбування за Романовським-Гімза

В-контрастний метод Бурі

Г- в нативному стані при темнопольній мікроскопії

Д- в нативному стані при світловій мікроскопії

8.Які збудники викликають запальні процеси на шкірі і при мікроскопічному дослідженні ексудату являть собою грампозитивні тонкі ниткоподібні мікроорганізми з колбовидними потовщеннями на кінцях?

А-актиноміцети Г-спірохети

Б-стрептобактерії Д-дріжджоподібні гриби

В-плісняві гриби

9.При мікроскопічному дослідженні слизу з ротової порожнини хворої були виявлені грампозитивні мікроорганізми овальної форми з брунькуванням,що розташувувалися хаотично,скупченнями і ланцюжками.Які збудники є причиною захворювання?

А-дріжджі Г-стрептобактерії

Б-дріжджоподібні гриби кандида Д-актиноміцети

В-стрептококи

10. Які мікроорганізми виділені з виразки хворого,якщо мають звивисту форму і рухливі?

А-палички Г.дріжджі

Б-актиноміцети Д-плісняві гриби

В-спірохети

Тестові завдання до заняття по темі:

Морфологія спірохет,актиноміцетів грибів”

II Варіант

 1. Які мікроорганізми належать до еукаріотів?

 2. А-мікроскопічні гриби Г-бактерії

 3. Б- спірохети Д-мікоплазми

 4. В-віруси

 5. Які структури знаходяться в цитоплазмі прокаріотів?

 6. А- лізосоми Г-апарат Гольджі

 7. Б- мезосоми Д- ендоплазматичний ритикулюм

 8. В- мітохондрїї

 9. До якої групи мікроорганізмів належать актиноміцети за морфологічними властивостями?

 10. А-коки Г-променеві гриби

 11. Б-плісняві гриби Д-звивисті форми

 12. В-паличкоподібні

 13. Як можна дослідити рухливість у спірохет?

 14. А-при використанні контрастного методу Бурі

 15. Б-при фарбуванні за Грамом

 16. В-в нативному стані при темнопольній мікроскопії

 17. Г-в нативному стані при світловій мікроскопії

 18. Д-при фарбуванні за Романовським-Гімза

 19. Що входить до генетичної організації прокаріотів?

 20. А-ядерна мембрана Г-ядро

 21. Б-митоз Д-гістони в хромосомі

 22. В-нуклеоїд

 23. З слизової оболонки хворої виділені грампозитивні мікроорганізми, що мають овальну форму клітин, брунькування, розташовані хаотично і ланцюжками. Які це збудники?

 24. А-стрептококи Г-дріжджі

 25. Б-дріжджоподібні гриби кандида Д-актиноміцети

 26. В-стрептобактерії

 27. 7.Чим обумовлена рухливість у спірохет?

 28. А-фібрилами Г-джгутиками

 29. Б-псевдоподіями Д-капсулами

 30. В-війками

 31. 8. При мікроскопічному дослідженні вмісту запального вогнища на шкірі хворого були виявлені грампозитивні ниткоподібні з колбовидними потовщеннями на кінцях мікроорганізми.Які збудники викликать запалення?

 32. А-стрептобактерії Г-нитчасті гриби

 33. Б-спірохети Д-дріжджі

 34. В-актиноміцети

 35. 9. З виразки хворого виділені рухливі збудники, що мають звивисту форму.Для яких мікроорганізмів характерні такі ознаки?

 36. А-паличок Г-актиноміцетів

 37. Б-дріжджів Д-спірохет

 38. В-грибів

 39. 10. За якою ознакою плісняві гриби відносять до вищих? Наявністю:

 40. А-псевдоміцелію Г-септованого міцелію

 41. Б-не септованого міцелію Д - війок

 42. В-джгутиків

Соседние файлы в предмете Микробиология