Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Імунна система (для студ) укр..doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
384 Кб
Скачать

27

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

« Затверджено»

на методичній нараді кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології

Завідувач кафедри д.м.н. проф. О. П. Волосовець

_________________________

« «___________________200

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів

при підготовці до практичного ( семінарського заняття)

Навчальна дисципліна

Модуль №

Змістовий модуль

Тема заняття

Імунна система. Особливості функціонування І.С. у новонароджених та дітей інших вікових груп. Поняття про імунодефіцитні стани, класифікація. Методика дослідження, семіотика ураження.

Курс

3

Факультет

Медичний

1. Актуальність теми.

Ми живемо в потенційно ворожому світі, який наповнений великою кількістю інфекційних агентів , які мають різні розміри , будову, вірулентність та руйнівну силу. Вони би з великим задоволенням використали нас для розмноження своїх паразитичних генів, якщо би ми, в свою чергу, на протязі еволюції не створили цілий ряд захисних механізмів рівних по ефективності та варіабельності. Ці захисні механізми здійснюються за допомогою імунної системи (І.С). Імунітас -з грецького вільний від чого – то. Загальна функція імунної системи - це функція імунного нагляду за екзот – та ендогенними речовинами які несуть ознаки генетично чужорідну інформацію і тому її розглядають як систему контролю , що забезпечує індивідуальність і цілісність організму. На сьогодення , враховуючи екологічну ситуацію в країні яка дуже несприятливо впливає на імунну систему, знання патології ІС має першочергове значення.

2.Конкретні цілі.

Знати:

 • будову та функцію імунної системи;

 • основні клітинні та гуморальні фактори вродженого імунітету;

 • за допомогою яких клітинних факторів здійснюється набутий імунітет;

 • які клітинні фактори імунної системи відносяться до мікрофагів, макрофагів та їх загальну функцію;

 • загальну функції системи комплементів, інтерферонів;

 • гормони які синтезує вилочкова залоза;

 • різновидність Т- лімфоцитів та загальну функцію окремих видів Т - лімфоцитів.

 • різновидність Ig ( імуноглобулінів) функцію окремих видів Ig;

 • онтогенез імунної системи;

 • особливості функціонування ІС у плоду та дітей різних вікових груп ( критичні періоди розвитку імунної системи)

 • класифікацію імунодефіцитних захворювань ( ІДЗ);

 • основні клінічні симптоми на підставі яких можна запідозрити ІДЗ;

Вміти:

 • проводити пальпацію лімфатичних вузлів і інтерпретувати дані цього дослідження;

 • збирати анамнез і виявляти основні клінічні симптоми на підставі яких можна запідозрити ІДЗ;

 • інтерпретувати показники загального аналізу крові, показники імунограми;

 • на R О- грамі грудної клітини визначити тімомегалію;

3.Базові знання , вміння , навички необхідні для вивчення теми

Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

Нормальна анатомія

Знати аанатомічну будову органів ІС

Нормальна фізіологія

Визначити загальну функцію ІС

Патологічна анатомія та фізіологія

Знати анатомо фізіологічні зміни ІС при патологічних станах.

4.Завдангня для самостійної праці під час підготовки до занять.

4.1 Теоретичні питання до заняття.

 1. Які структури відносяться до центральних органів імунної системи.?

 2. Які структури відносяться до периферичних органів імунної системи.?

 3. За допомогою яких клітинних факторів здійснюється набутий імунітет ?

 4. Назвіть основні клітинні та гуморальні фактори вродженого імунітету.

 1. Які клітини відносяться до мікро – та макрофагів та яку функцію в організмі вони виконують.?

 2. Яку функцію в організмі виконують компоненти системи комплементу та інтерферони.?

 3. На які субпопуляції поділяються лімфоцити. ?

 4. Яка основна функція Т-Л та В-Л?

 5. Назвіть різновидність Т –Л та функцію окремих субпопуляцій.

 6. Знати класифікацію імуноглобулінів та їх функцію.

 7. Знати онтогенез імунної системи.

 8. Знати особливості функціонування імунної системи у плоду, новонародженої дитини, та в другі критичні вікові періоди.

 9. Знати структуру патології імунної системи

 10. Знати класифікацію імунодефіцитних захворювань