Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sam_rob_Pochat_11-12.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
402.22 Кб
Скачать

Нестабільний

мінливий зворушливий

тривожний неспокійний

ригідний агресивний

розсудливий збудливий

песимістичний мінливий

стриманий імпульсивний

некомунікабельний оптимістичний

тихий активний

Інтроверт екстраверт

пасивний товариський

обережний відвертий

вдумливий говіркий

спокійний відповідальний

стриманий доступний

надійний сильний

врівноважений яскравий

тихий лідер

Стабільний

Рис. 1. Виміри особистості за Г. Айзенком

Представники біхевіористичної течії, зокрема Б. Скіннер, А. Бандура, стверджують, що основні характеристики особистості залежать від зовнішніх впливів і є їх наслідком. Зовнішні впливи більше, ніж внутрішні (стабільні), формують особистість.

За основною концепцією Скіннера, поведінка визначається її наслідком, тобто, якщо ми заохочуємо позитивну поведінку, то вона закріплюється.

В. Мішел у 1973 р. запропонував п'ять особистісних змінних складових як важливих структурних елементів:

• здібності (інтелектуальні, фізичні, артистичні — впливають на можливості та наміри діяльності особистості);

• стратегія кодування й конструювання досвіду (отриманої інформації), тобто специфіка сприймання;

• очікування (сподіваємося на наслідки вчинків чи поведінки, якщо чекаємо позитивних наслідків, то відповідно й поводимося);

• цінності (те, на що ми орієнтуємося в житті та поведінці);

• система саморегуляції та плани (поєднує наші цілі, стандарти, з якими узгоджуємо нашу поведінку).

Представники гуманістичної теорії К. Роджерс, А. Маслоу вважають, що особистість має можливість розвиватися, самоактуалізуватися, здійснювати вибір. Вони бачать особистість як комплекс потенцій, які постійно розширюються та розкриваються в процесі самоактуалізації.

Спробуємо дати порівняльну характеристику розглянутих теорій (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних теорій особистості

Назва теорії, представники

Предмет вивчення

Детермінованість поведінки

Основний фактор розвитку особистості

Стабільність чи змінність характеристик

Психоаналіз (психодинамічна) З.Фройд, А.Адлер, Е.Фромм, К.Хорні,

Г. Когут

Підсвідомість

Детермінована, перебуває поза контролем особистості

Спадковість

Стабільність

Персоналістична (теорія рис особистості) Г.Олпорт, Р.Кеттел,

Г.Айзенк

Риси особистості

Детермінована

Сім'я, спадковість

Стабільність

Біхевіоризм (теорія навички, поведінки) Б.Скіннер, В.Мішел А.Бандура, Л.Росс

Воля

Поведінка детермінована її наслідком

Умови, середовище

Гнучкість, мінливість

Гуманістична течія К.Роджерс, А.Маслоу

Свідомість

Свобода у виборі поведінки особистості в житті

Спадковість і середовище

Модифікація поведінки

Отже, як ви переконалися, єдиних поглядів на структуру особистості не існує. Кожна течія розглядає у своєму вченні ті чи інші окремі риси особистості. Особистість же — це цілісна гармонійна істота.

Змістовий модуль № 6. (2 години)

Мета: ознайомитись з основними уявленнями відомих класиків психології про сутність діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]