Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Seminari_z_Novoyi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
171.52 Кб
Скачать

28

Семінарські заняття з курсу «Нова історія Азії та Африки»

Викладач: к.і.н., ст.. викладач Антощак М.М.

2012-2013

Плани семінарських занять.

Семінар 1: Революція Мейдзі в Японії. –.( 2 год.).

1. Соціально -  економічний розвиток Японії в І половині ХІХ ст. Загострення кризи  феодальних відносин.

2. Суспільно – політична  ситуація на середину ХІХ ст. Формування дворянсько -  буржуазної антисьогунської опозиції.

3. Революція  1868 – 1869 рр. : соціальна база,  хід і значення.

4.Буржуазні реформи і перетворення Мейдзі  та їх наслідки.

Теми індивідуальних навчально – дослідних завдань та рефератів:

 1." Відкриття " Японії західними країнами та його наслідки.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Заповніть таблицю :

У чому проявляється  розвиток капіталізму в Японії в І пол. ХІХ ст.

Що гальмувало розвиток капіталізму

1.

2.

3.

4.

 

 

2. Складіть таблицю: Соціальна структура японського суспільства в І пол. ХІХ ст.

Які верстви суспільства входили

Якою власністю володіли

Права

Обов'язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Як вплинуло на внутрішньополітичний розвиток Японії підписання в  50 – 60 – х рр. ХІХ ст.нерівноправних договорів із США і європейськими державами ?

4.Заповніть таблицю : Реформи Мейдзі.

Реформа

Суть

Наслідки

 

 

 

 

 

5.Які особливості Японії допомогли їй успішно  провести перетворення і реформи ?

 

Джерела та література .

Васильев Л. С.  История Востока: в 2т. Т.2. – М, 1998.

История Японии : В 2 т. Т.1. – М., 1998.

Кузнецов Ю. Д.,  Навлицкая Г. Б.,  Сырицин  И. М.  История  Японии.  М.,  -  1988.

Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугавы.  -  М.,1999.

Очерки новой истории Японии (1640 – 1917). – М., 1957.

Спеваковский А. Б. Самураи – военное сословие Японии. – М., 1981.

Эйдус Х. Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М.,1968.

 

Семінар 2: Японія на шляхах модернізації в кін.ХіХст. – поч хХст. (2 год.)

1. Особливості економічного розвитку. Початок становлення індустріального суспільства.

2. суспільно – політичний устрій Японії:

а) виникнення і діяльність політичних партій;

б) конституція 1889 р. і становлення нової політичної системи.

3. Зовнішня політика Японії: ідеологія і практика експансіонізму.

Теми індивідуальних навчально – дослідних завдань та рефератів:

1.Робітничий і соціалістичний рух в Японії в кін. Хіх – на поч. ХХст.

2. Особливості японського варіанту індустріального суспільства  на поч. ХХ ст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]