Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост_работа.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
286.21 Кб
Скачать

5. Вимоги до якості навігації:

• працездатність елементів навігації;

• якість інтерфейсу;

• доцільність та раціональність використання навігації.

6. Вимоги до ефективності використання презентації:

• забезпечення всіх рівнів комп'ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи учнів;

• педагогічна доцільність використання презентації;

• врахування санітарних вимог до використання технічних засобів (тривалість безперервної роботи за комп'ютером для учнів 1-х класів не більше 10 хв, 2-4-х класів - 15 хв; тривалість безперервного перегляду презентації - не більше 20 хв);

• творчий, оригінальний підхід до створення презентації.

7. Презентація не повинна бути монотонною і громіздкою (оптимально це 10-20 слайдів).

8. Якість методичного супроводу: вказівка даних автора, докладні методичні рекомендації для вчителів, або детально описаний сценарій уроку. 9. На титульному слайді вказуються дані автора (ПІБ і назву навчального закладу), назва матеріалу, дата розробки. Можливий варіант використання колонтитулів. Інше розміщення даних автора припустимо у випадку, якщо воно заважає сприйняттю матеріалу на титулі.

10. На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні і точні посилання на всі графічні об'єкти. На завершальному слайді можна ще раз вказати інформацію про автора презентації.

Теми для розробки резентацій

 1. Типи даних Excel Інтерфейс програми Microsoft Word 2003 Загальна структура Інтернет

 2. Комп'ютерні віруси Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 3.   Електронна пошта. Принципи організації електронної пошти (email) Загальна структура мережі інтернет

 4. Загальна структура мережі інтернет

 5. Файловий менеджер Total Commander

 6. Текстовий процесор MS Word.

 7.   Використання логічних функцій у табличному процесорі Excel

 8. Табличний процесор Excel Робота з таблицями. Форматування даних

 9. Економічна Інформатика та КТ

 10. Електронна пошта

 11. Безпровідні мережі

 12. Високошвидкісні локальні мережі

 13. Класифікація і структура інформаційних систем

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

Після виконання самостійної роботи студент складає звіт, яким підтверджує реалізацію встановленої програми. При відсутності такого Звіту студента не допускають до складання заліку.

Звіт оформляють на аркушах паперів формату А4 (210 х 297 мм). Звіти виконують комп’ютерним або рукописним способом на одному боці аркуша білого паперу.

Текст роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній - 20 мм , лівий - 30 мм, правий - 15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують до надрукованого тексту, повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатись до щільності основного зображення. Скорочення слів і словосполучень у роботі допускають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш Звіту про виконання самостійної роботи оформлюють відповідно до Додатку А.

Наступним обов’язковим аркушем є Лист оцінювання Звіту про самостійну роботу (Додаток Б).

Виконаний у повному обсязі і відповідно оформлений Звіт про самостійну робот здають викладачу (лектору) не пізніше 10 днів до проведення підсумкового контролю знань. Студентів, які своєчасно не надали на перевірку звіт щодо виконання самостійної роботи, до підсумкового контролю знань е допускаю.

ДОДАТОК С

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.