Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост_работа.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
286.21 Кб
Скачать

3.1. Поглиблене вивчення лекційного матеріалу

У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал. Даний вид самостійної роботи здійснюють у формі:

 • роботи з бібліотечними каталогами;

 • опрацювання студентами наукової літератури з окремих тем;

 • роботи з довідковою літературою (енциклопедія, словник, статистичний довідник тощо);

 • конспектування рекомендованої літератури з навчальної дисципліни;

ЗМ №1-2 Робота у середовище Windows

Тема1. Економічна інформація та її обробка основні категорії і поняття інформатики

Тема2. Технічні засоби обробки інформації.

Тема3. Основи роботи з ОС WINDOWS. Здійснення наладок.

Тема4. Робота зі стандартними додатками Калькулятор, Блокнот

Навчальні елементи, що повинні бути засвоєні:

 • Основні  поняття економічної інформатики

 • Історія розвитку інформатики

 • Інформація і інформатика     

 • Інформаційні технології та ситеми

 • Поняття обчислювальної машини

 • Основні характеристики обчислювальних машин, їх класи.

 • Характеристика основних периферійних пристроїв.

 • Загальна характеристика Windows. Рабочій стіл. Панель задач

 • Запуск і завершення роботи

 • Об’єкти Windows

 • Структура вікна папки

 • Стандартний додаток  Калькулятор.

 • Стандартний додаток  Блокнот.

 • Стандартний додаток  Paint

Питання для самоконтролю знань

 1. Які режим роботи Калькулятора використовується для простих обчислень?

 2. Який порядок обчислень використовується при роботі з програмою Калькулятор?

 3. Які кнопки Калькулятора використовуються для редагування введення, для роботи з пам'яттю?

 4. Як здійснюється редагування тексту в програмі Блокнот?

 5. Які блокові операції роботи з текстом ви знаєте?

 6. У чому різниця між дією команд Зберегти і Зберегти як?

 7. Які можливості надає пункт Виправлення терміни меню вікна програми Блокнот?

 8. Яким образом можна працювати з двома різними документами одночасно в програмі Блокнот?

 9. Як зв'язані по використанню результатів роботи програмні додатки Калькулятор і Блокнот?

Рекомендована література: Основна література:

 1. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2001. – 640 с.: ил.

2. Информатика для юристов и экономистов / С.В.Симонович и др.. – СПб: Питер, 2001. –688с.

 

                                   Додаткова література:

 

3. Руденко В.Д., Макарчик А.М., Патланжоглу М.А. Курс інформатики / Под. ред  Мадзигона В.Н. _ К.: Фенікс, 1998. – 368 с.

4. Дибкова Л.М. Іформатика та комп'ютерна техніка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Академія: К., 2002.

5. Макарова Н.  Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс. – СПб: Питер, 2000.

Зм №3-4 Основи обробки текстової інформації

Тема5. Введення, редагування, форматування тексту у текстовому процесорі Word

Тема6. Робота з графічними об’єктами в текстовому процесорі Word

Навчальні елементи, що повинні бути засвоєні:

 • Загальна характеристика вікна текстового процесору Word.

 • Введення символів.

 • Редагування фрагментів тексту. Автоматизація ввода тексту

 • Загальні принципи з графічними об'єктами.

 • Створення малюнків.

 • Робота з малюнками

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.