Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост_работа.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
286.21 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

 1. Що таке комп’ютерна презентація?

 2. Для чого використовують комп’ютерні презентації?

 3. Чотири основні етапи підготовки і розробки презентації.

 4. У яких формах може бути представлена презентація?

 5. Як відкрити презентацію?

 6. Які режими використовуються при роботі зі слайдами? Їх особли­вості і можливості.

 7. Якими способами здійснюється перемикання режимів?

 8. Як здійснюється переміщення по презентації в різних режимах MS PowerP oint?

 9. У яких форматах може бути збережена презентація MS PowerPoint ? На підставі чого вибирається той чи інший формат? Які розширен­ня мають файли?

 10. Якими способами створюються презентації MS PowerPoint ? Пере­ваги і недоліки кожного способу.

 11. Що таке шаблон оформлення, шаблон змісту? Коли використову­ють ці шаблони?

 12. Як здійснюються операції зі слайдами (вставка, видалення, пере­міщення, дублювання)?

 13. Як вставляються в слайди малюнки, таблиці, діаграми та інші об’єкти?

 14. Як форматуються маркіровані списки слайдів?

 15. Для чого і як використовуються зразки заголовків, слайдів, видач, заміток?

 16. Які параметри можуть бути задані командою Сервис/Параметры?

 17. Що таке гіперпосилання?

 18. Як вставити і використовувати гіперпосилання на слайдах презен­тації?

 19. Як додати кнопки управління на слайд? Як на кнопці розмістити малюнок?

 20. Як зробити слайд прихованим? Для чого це потрібно? Як його про­глянути?

 21. Що таке колірна схемою і шаблон оформлення? Для чого і як вони застосовуються?

 22. Як змінити фон слайда?

 23. Як задати ефекти зміни слайдів і анімації елементів? Які є види ефектів?

 24. Призначення і створення довільних презентацій.

 25. У яких режимах може бути показана презентація? У чому їх від-мінності?

 26. Як помітити важливі місця на слайді під час показу презентації?

Завдання до теми “створення презентації”

Мета завдання - створення презентації у середовищі MS PowerP oint.

Вимоги до презентації

Загальні вимоги до презентацій приведено на стр.____

Обсяг презентації - не менше 10 слайдів, з них 2 титульних. Презентація повинна містити такі обов’язкові об’єкти:

 • таблицю;

 • діаграму;

 • малюнок;

 • об’єкт WordArt;

 • організаційну діаграму;

 • три гіперпосилання на титульному аркуші для переходу до слайдів з малюнком, таблицею, діаграмою або організаційною діаграмою;

 • кнопки управління для повернення в місце виклику за гіперпоси-ланнями.

Оформлення презентації:

 • задати ефекти зміни слайдів і об’єктів анімації;

 • розбити умовно презентацію на 2 розділи і застосувати до них різні колірні схеми.

Збереження презентації:

 • файл типу Демонстрация;

 • файл типу Презентация.

Опис презентації

Після створення презентації оформляється пояснювальна запис­ка, яка містить її опис. Опис надається в електронному і надруковано­му вигляді. Зміст його має певну структуру.

Варіанти завдань

Індивідуальні завдання для створення презентації викладач видає для кожної підгрупи. Студенти мають можливість самостійно вибрати тему презентації на стр.____.

Рекомендована література:

    1. Информатика: Базовый курс/ С.В.Симонович и др. – Спб.: Питер, 2001.–640с.

    2. Руденко В.Д., Макарчук А.М., Патланжоглу М.А. Курс информатики / Под ред. Мадзигона В.Н. – К.: Феникс, 1998. – 368 с.

    3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. : Основы информатики и информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. – 320с.

    4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 440с.

    5. Коляда М.Г. Информатика и компьютерные технологии: Учебное пособие – Донецк: Отечество, 1999 – 608с.

    6. Алексеев А.П. Информатика 2001. – М.: Солон-Р, 2001. – 365с.

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.