Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА общее.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
5.16 Mб
Скачать

Лабораторна робота №3

Тема: ЧИСЛА, КОДУВАННЯ Й АРИФМЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Ціль роботи: Вивчення способів організації й дослідження програм виконання арифметичних операцій, програмування мовою Асемблера й машинній мові.

Теоретична частина вісімкові числа

Вісімковий запис, як і шістнадцятирічна, використовується для подання двійкових чисел. Вісімкова система містить 8 цифр від 0 до 7 і є відповідно системою з підставою 8. У табл. 1 представлено кілька десяткових, вісімкових і двійкових чисел.

Перетворимо двійкове число 11111000100 у його вісімковий еквівалент. Процедура дій у цьому випадку наступна. Починаючи із МБ двійкового числа, ділимо його на групи з 3 біт. Потім, використовуючи табл. 1, перетворимо кожну тріаду (групу з 3 біт) в еквівалентну вісімкову цифру. Таким чином, ми замінимо двійкове число 11111000100 його вісімковим еквівалентом 37048:

Двійкове число 011 111 000 100

Вісімкове число 3 7 0 4

Таблиця 1. Десяткові, вісімкові й двійкові еквіваленти

Десяткові

Вісімкові

Двійкові

4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Перетворимо тепер вісімкове число 6521 у його двійковий еквівалент. Кожна вісімкова цифра заміняється двійковою тріадою й вийде, що 65218 = 1101010100012:

Вісімкове число 6 5 2 18

Двійкове число 110 101 010 0012

Запишемо вісімкове число 2357 у десятковій формі. Класична процедура виконується згідно табл. 2. Тут 512, 64, 8 і 1 є ваги чотирьох перших вісімкових позицій. Помітимо, що в цьому прикладі міститься 7 одиниць, 5 вісімок, 4 числа 64 і два числа 521. Ми їх складаємо й одержуємо результат: 1024 +192 + 40 + 7 = 126310.

Таблиця 2. Вісімково-десяткове перетворення

Степінь вісьми

83

82

81

80

Значення позиції

512

64

8

1

Вісімкове число

Десяткове число

2

512

×

+

3

64

×

+

5

8

×

+

78

1

×

=126310

Нарешті, перетворимо десяткове число 3336 у його вісімковий еквівалент. Процедура показана на мал. 1. У першу чергу 3336 розділене на 8, що дає частку 417 и залишок 010, причому 010 = 08, вісімковий 0 стає значенням МР вісімкового числа. Перша частка (417) стає діленим і знову ділиться на 8 (другий рядок), що дає частку 52 і залишок 110 = 18, що стає другою цифрою вісімкового числа. У третьому рядку частка (52) стає діленим і розподіл його на 8 дає частку 6 і залишок 410 = 48. У четвертому рядку остання частка 6 розділена на 8 із часткою 0 і залишком 610 == 68.

333510 : 8 = 417 залишок 010= 08МР

41710 : 8 = 52 залишок 110= 18

5210 : 8 = 6 залишок 410= 48

610 : 8 = 0 залишок 610= 68СР

333610= 6 4 1 08

Рис. 2 Десятково- вісімкове перетворення.

Тепер рахунок закінчений останньою часткою 0. Цифра 68 стає значенням СР вісімкового числа, і ми можемо бачити на мал. 2., що 333610 = 64108.

Більшість мікропроцесорів і мікро-ЕОМ обробляють групи з 4, 8 або 16 біт. Звідси слідує, що звичайно частіше використовується шістнадцятирічний запис, чим вісімкова. Однак вісімковий запис більше зручний, коли групи біт діляться на 3 (наприклад, групи з 12 біт).

Вправи

1 Для подання двійкових чисел текст документації 8-розрядного мікропроцесора використовує_________________(шістнадцятирічну, вісімкову) систему.

2. Іншою назвою вісімкової системи є ______________.

3. Записати наступні вісімкові числа у двійковому коді: а) 3; б) 7; в) 0; г) 7642; д) 1036; е) 2105.

4. Записати наступні двійкові числа у вісімковому коді а)101; б) 110; в) 010; г) 111000101010; д)1011000111; е) 100110100101.

5. 67248=_________10

6. 264810=_________8

ЛІТЕРАТУРА.

1. Описание «Микролаб». (с. 21-22, с. 47-49, с. 97-100).

  1. Токхайм Р. Микропроцессоры. Курс и упражнения. (с. 161-168).

3. Гилмор Ч. Введение в микропроцессорную технику М., Мир, 1987, (с. 109-137).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.