Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravo_1-50.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
88.69 Кб
Скачать

45. Понятие и признаки преступления

Преступление – это предусмотренное УЗк общественно – опасное деяние ( действие или бездействие), посягающее на правопорядок.

Признаки преступления:

- общественно опасное деяние;

- противоречивость деяния;

- виновное деяние;

- наказуемость.

46. Понятия и признаки состава преступления

Элементы состава преступления:

-субъект преступления (только физ. лица, достигшие 16-летнего возраста, 14 лет – по особо тяжким преступлениям);

- субъективная сторона (это отношение субъекта нарушения к совершаемому им противоправному деянию). Выражается в форме вины:

- умысел;

- неосторожность:

1.преступная самонадеянность;

2.преступная небрежность;

Объект преступления (общественные блага и отношения, на которые направлено посягательство)

Объективная сторона (это внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого в определенных условиях, месте, времени и причиняющего вред общественным отношениям)

47. Стадии преступления.

Стадии преступления:

- приготовление преступления;

- покушение на преступление;

- оконченное преступление.

48. Соучастники преступления:

- исполнитель;

- организатор;

- подстрекатель;

- пособник.

49. Стаття 50 КК України говорить: «Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не лише кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність».

Таким чином, до ознак кримінального покарання слід віднести:

це захід примусу;

застосовується від імені держави лише за вироком суду;

застосовується тільки до особи, визнаної винною у вчиненні злочину;

полягає в передбаченому законом позбавленні чи обмежені прав і свобод засудженого.

Система покарань — це встановлений кримінальним законом вичерпний перелік видів покарань, які розташовані послідовно від найменш тяжкого до найбільш тяжкого. Система покарань покликана забезпечити досягнення мети (цілей) покарання.

В основу побудови діючої системи покарань покладені такі принципи кримінального права як законність, справедливість і гуманізм.

Значення системи покарань полягає в тому, що вона:

а) відкриває простір для реалізації принципів кримінального права;

б) забезпечує досягнення мети покарання;

в) полегшує нормотворчу діяльність законодавця;

г) встановлює чіткі рамки для суду при призначенні ним пока

рання.

Діюча система покарань наведена в ст. 51 КК і включає в себе 12 видів покарань:

 • штраф;

 • позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

 • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

 • громадські роботи;

 • виправні роботи;

 • службові обмеження для військовослужбовців;

 • конфіскація майна;

 • арешт;

 • обмеження волі;

 • тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

 • позбавлення волі на певний строк;

 • довічне позбавлення волі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]