Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
44.38 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. Каразіна

Кафедра журналістики

Аудіоряд у телерекламі. Параметри креативності та ефективності

Курсова робота

студентки V курсу

філологічного факультету

(спеціальність – журналістика)

Безчасної Ольги сергіївни

Науковий керівник: Хавкіна Любов

Марківна,доктор наук з соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Харків 2014

Зміст

Вступ

Розділ 1

  1. Реклама в сучасному інформаційному потоці: створення іміджу, основні способи впливу на свідомість

  2. Особливості впливу звукових ефектів на споживачів

Розділ 2

2.1. Історія виникнення музики в рекламі

2.2. Значення музики у телевізійній рекламі

Розділ 3

3.1. Мовлення і його вплив на сприйняття інформації

3.2. Роль гучності

3.3. Роль темпу та ритму

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Будучи формою маркетингових комунікацій, реклама виявляє собою важливу сферу людської діяльності. Рекламні твори служать потужним засобом культурного впливу на людину, формують її смаки і пріоритети.

На сьогоднішній день телевізійна реклама є одним з найефективніших методів донесення інформації до споживачів. Вона впливає відразу на декілька каналів сприйняття людини: візуальний, слуховий і підсвідомий, що теж важливо. Тому метою роботи є дослідження аудіо ряду, як одного з параметрів впливу на споживача у телевізійній рекламі.

Актуальність теми полягає в тому, що в роботі досліджується роль та способи впливу на масову свідомість в текстах масової комунікації, а саме, в телевізійних рекламних роликах. В останні десятиліття в усьому світі спостерігається бурхливий розвиток комунікативних технологій. Фахівці в області реклами і PR шукають все нові способи впливу на масову свідомість, оскільки від їхнього вміння впливати на якомога ширші верстви населення залежить успіх фірми або виборчої кампанії.

Об'єктом дослідження є аудіоряд у телерекламі.

Предметом дослідження є використання звукових ефектів у телерекламі та особливості їх сприйняття споживачем.

Метою цієї роботи є дослідження параметрів, які використовуються при створені аудіоряду у телерекламі, як засобів впливу на споживача.

 1. Реклама в сучасному інформаційному потоці: створення іміджу, основні способи впливу на свідомість.

Термін "реклама" походить від лат. reclamare — викрикувати (у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикували на майданах та в інших людних місцях). Нині реклама є найдієвішим, отже, найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів. Однак досить складно знайти визначення поняття "реклама". Воно багатозначне, тому існують різноманітні визначення і тлумачення:

 • Реклама — це неособиста форма комунікації, що здійснюється за допомогою платних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування.

 • Реклама — це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про

особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою збільшення обсягів збуту, розширення

клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки.

 • Реклама — це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску.

Термін «імідж» містить у собі одночасно відповіді на два запитання:  Формування іміджу відбувається на основі об'єктивних характеристик діяльності окремої особистості чи організації. Він може складатися як природним шляхом (результат діяльності організації чи індивіда), так і в результаті цілеспрямованої діяльності з застосуванням спеціальних соціо- і психотехнічних засобів і технологій. Прикладами такої діяльності є передвиборні компанії, реклама товарів, послуг і організацій.

Завдання, які вирішуються за допомогою іміджу:

 • залучення уваги цільової аудиторії, що розв'язується з допомогою реклами;

 • виклик у аудиторії позитивних емоцій;

 • формування доброзичливого ставлення;

 • підвищення споживчого інтересу до продукції підприємства (фірми, компанії).

Рекламний імідж може будуватися на основі наділення товару додатковими психологічними чи культурними цінностями, які безпосередньо пов'язані з провідним мотивом. Спосіб побудови рекламного іміджу по асоціації, коли товар « прив'язується » до психологічних або культурним цінностям, залежить від ведучого мотиву. Матеріал показує, що в телевізійній рекламі переважають такі мотиви як патріотизм, традиції, престиж і прагнення до самоствердження, любов і гармонія в сім'ї, бажання бути привабливим .

  1. Роль звуку в телерекламі

Реклама сьогодні є одним з найважливіших носіїв інформації і не тільки комерційного плану. Звуковий потік, наприклад, голоси птахів і тварин, шум хвиль, фрагменти музики різних стилів - класичного, джазового і т.д. щодня вривається в нашу свідомість і засвоюється як один з компонентів навколишнього світу, утворюючи звукове середовище.

Звук грає важливу роль в найрізноманітніших видах реклами. Такий ефективний засіб поширення рекламної інформації, як телебачення, немислимий без звукового ряду взагалі. Шум пилососа, жваво всмоктуючого пил;чипсове хрустіння або пиво, яке з шипінням наповнює бажаний у спеку келих, - різноманітність і винахідливість у використанні цього ряду звучань безмежна і повністю залежить від конкретного рекламного завдання. Подібні звукові пласти можуть використовуватися автономно, але частіше вбудовуються в більш складний звуковий контекст, що поєднує їх зі словом і музикою. Звукові ефекти створюють настрій і занурюють споживача в потрібну обстановку. Вони можуть створити ефект присутності, або створити образ, який асоціюється з рекламованим товаром.

Звукові ефектами можна умовно розділити на два види:

 • що створюють ефект присутності

 • символізують що-небудь

Перший вид це звуки, що імітують властиві подіям, які відбуваються в ролику. Так, наприклад, якщо події ролика відбуваються на морському узбережжі, то плескіт хвиль і крики птахів створять відчуття присутності. У рекламі корму для кішок розумно використовувати голоси цих тварин.

Другий тип звукових ефектів припускає використання звуків, що безпосередньо не відносяться до рекламованого товару і подіям ролика. Наприклад для реклами шоколаду Lion в роликах використовують гарчання лева, як символ царственого могутності, яке може перейти до людини, яка з'їла цей продукт. Багато фірм вибирають для своїх рекламних компаній певний звук, якої повторюють у всіх рекламних роликах, роблячи його своїм фірмовим знаком .

Незважаючи на те, що за допомогою слуху людина сприймає лише невеликий відсоток інформації, яка надходить, звук - це саме той фактор впливу, якого людина не може уникнути. Так можна не дивитися на екран телевізора під час рекламної паузи або взагалі піти в іншу кімнату, але не можливо при цьому не чути звуковий ряд (текстовий або музичний). Звукові ефекти впливають в першу чергу на підсвідомість, адже рекламу слухають часто дуже неуважно і у більшості випадків реклама виконує роль фону для різних видів діяльності. Утім, добре зроблений ролик, змусить пам'ять працювати. Він спрацює, коли людина побачить на полиці магазину той самий товар, рекламу якого запам'ятала його підсвідомість.

 1. Мовлення і його вплив на сприйняття інформації

Мовлення відіграє важливу роль у впливі на масову свідомість, оскільки воно володіє великим потенціалом впливу на емоційний стан людини, знижуючи критичність сприйняття реклами. Воно здатне передавати найрізноманітніші відтінки значень, залучати увагу за рахунок гучності, перепаду висоти тону, тембру і т.д.

Використання параметрів голосу дає величезні можливості для рекламного впливу, оскільки голос тісно пов'язаний з емоційними проявами людини. Голос може заспокоювати і дратувати, може викликати цілу гаму почуттів - від радості до гніву. Емоційність створюється за рахунок зміни мелодії, перепаду діапазону, різноманітних ритмічних засобів, коливань гучності і темпу, використання всіляких якостей голосу.

Емоційність рекламного тексту володіє однією важливою відмінністю: вона штучно перебільшена, оскільки мета авторів реклами полягає не в тому, щоб висловити реальні почуття, а в тому, щоб маніпулювати аудиторією, керуючи її психічними процесами (мимовільним увагою і запам'ятовуванням ).

      Голос, поряд з відеорядом, є в рекламі найважливішим подразником, що привертає мимовільне увагу і стимулюючим мимовільне запам'ятовування. Психологи при цьому вважають , що «чим досконаліша реклама з точки зору ефективності її впливу на певні психічні процеси » (насамперед, увагу , сприйняття і пам'ять ) , « тим швидше досягнута рекламою мета співпаде з поставленою метою : створенням і збереженням інтересу до товару». Такі невід'ємні риси рекламного тексту, пов'язані з мимовільним увагою, як інтенсивність подразника, його унікальність і новизна, повторюваність, контрастність, емоційність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]