Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123321!.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
192.25 Кб
Скачать

25

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ І. До питання історичного розвитку шоу

  1. Вивчення теоретичних понять………………………………………………..5

  2. Виникнення телешоу та їх розвиток…………………………………………8

Розділ ІІ. Шоу-проекти як телевізійна популярна форма дозвілля

2.1. Загальна характеристика різних видів телепроектів ………………………….10

2.2. Як народжується шоу (життя поза кадром)……………………………………15

2.3. Визначення за допомогою соціального опитування найпоширенішого виду шоу……………………………………………………………………………………..18

2.4. Зіставлення відгуків учасників про подальше життя після проекту………..20

Висновки……………………………………………………………………………….24

Список використаних джерел…………………………………………………….…..25

ВСТУП

Раніше люди менше часу витрачали на телебачення, інтернет, пресу, а зараз протягом усього дня ми оточені тим чи іншим видом ЗМІ. Вранці, під час сніданку, ми слухаємо радіо; пізніше, ідучи на роботу чи на навчання, зустрічаємось із купою реклами; під час буденної поїздки в громадському транспорті переглядаємо "новоспечну" пресу; у робочий час звертаємось до інтернету, а прийшовши додому, сідаємо відпочити перед екраном телевізора. Тому телебачення та інтернет є найпоширенішими видами дозвілля.

Зважаючи на це, темою роботи ми обрали «Шоу-проекти як популярна форма дозвілля у контексті журналістики».

Обрану нами тему вважаємо актуальною, бо ЗМІ зараз мають дуже великий плив на особистість. Значну частину ефірного часу займають різні шоу: вокальні, танцювальні, сімейні, інтелектуальні, кулінарні. Та, не зважаючи на це, раніше не було ґрунтовної праці саме в цьому плані, тому вважаємо необхідним дослідити найпопулярніші види телепроектів, дізнатися більше реалізацію шоу.

Мета нашої роботи розглянути історію формування жанру шоу як культурного заходу, розрахованого на масову аудиторію, проаналізувати механізм реалізації шоу та його вплив на учасників та глядачів, за допомогою соціального опитування визначити найпопулярніші види шоу серед масового споживача.

Відповідно до мети ставимо такі завдання:

 • вивчити історію розвитку телешоу;

 • за допомогою соціального опитування визначити, який вид шоу користується найбільшим попитом;

 • зіставити шоу різних тематичних напрямків та порівняти;

 • проаналізувати подальшу долю учасників шоу після його закінчення ;

Новизна роботи полягає у тому, що раніше такий аспект телебачення не досліджувався. Ми, методом соціального опитування, визначаємо найбільш популярні види телешоу, виокремлюємо їх спільні та відмінні риси, порівнюємо життя учасників після закінчення проекту.

Розділ і. До питання історичного розвитку шоу

  1. Вивчення теоретичних понять

Чимало аспектів журналістики і шоу зокрема вже були опрацьовані, проте, як і будь-яке непересічне явище, вони не могли бути описані однозначно й остаточно. Тому обраний нами для аналізу ракурс – шоу в журналістці – є виправданим, оскільки спеціально не вивчався.

Проте, перш ніж висловлювати власні судження, систематизуємо напрацювання попередників. Для поглиблення розуміння понять журналістика, шоу, телепередача, програма, шоу-бізнес у роботу будемо вводити праці як українських, так і зарубіжних науковців; необхідно враховувати те, що сучасні українські території раніше входили до складу Російської імперії, а потім до СРСР.

Одним з основних термінів нашого дослідження є поняття «журналістика», тому вважаємо за необхідне вивчити його детальніше. Основою нашої систематизації буде розташування визначень та їх порівняння за роком видання.

У «Новий тлумачний словник української мови» 1998 року видання, подане таке визначення:

«Журналістика –

1) Періодичні видання.

2) Літературно-публіцистична діяльність в журналах, газетах, на радіо і т. ін.» [9, с.41]

«Велика радянська енциклопедія» 1972 року видання подає таке тлумачення:

«Журналістика, вид суспільної діяльності, що полягає у зборі, обробці та періодичному поширенні актуальної інформації через канали масової комунікації (преса, радіо, телебачення, кіно та ін.); одна з форм ведення масової пропаганди та агітації»[1, с. 187].

Безсумнівно, друге визначення є набагато ширшим і змістовнішим.

Дуже стислим є визначення поняття «журналістика» у «Тлумачному словнику живої великоросійської мови» 1995 р.:

«Журналістика ж. Журнальна, термінова словесність».[6, с.234]

У «Сучасному словнику іншомовних слів» 2006 року видання:

«Журналістика – 1) діяльність журналіста – збирання, опрацювання й поширення інформації за допомогою ЗМІ (періодичні видання, радіо, телебачення та ін..); 2) наукова дисципліна, яка вивчає таку діяльність [13, с. 286].

У «Словнику журналіста» 2007 року видання знаходимо таке визначення: «Журналістика – одна з форм масової інформаційної діяльності, що передбачає збір, обробку й поширення інформації через канали масової комунікації». [10, с. 67]

Та в інтернеті висвітлюється схоже значення цього слова:

«Журналістика; ж. (фр.)

 1. Література періодичних видань - газет, журналів і т. ін.

 2. Фах і праця журналіста». [15]

Зіставивши ці способи тлумачення, можемо сказати, що найбільш для нас влучним є визначення зі «Словника журналіста», ним ми і будемо користуватися.

Не менш важливим є поняття шоу.

У «Словнику іншомовних слів» 1951 року видання взагалі немає визначення «шоу». Робимо висновок, що такого поняття в той час ще не існувало. [11]

Але, продивившись сторінки сучасних словників, можемо сказати, що цей термін є у кожному:

 • «Словник іншомовних слів» 2000 року видання:

«Шоу [англ. show, букв. - показ] – 1) яскрава естрадна вистава; 2) перен. про що-небудь, що привертає увагу; що розраховане на зовнішній ефект.

Шоу-бізнес [англ. show business] – підприємство, пов’язане з організацією і проведенням видовищних вистав, індустрія розваг.

Шоумен [англ. showman<show – показ і man – людина] – той, хто організовує і проводить шоу» [12, с. 897].

• «Великий тлумачний словник сучасної української мови» 2001 року видання:

«Шоу, невідм., с.1. Видовище, вистава. 2. Перен. Чиї-небудь дії, заходи, розраховані на привернення до себе уваги.

Шоу-бізнес – сукупність форм індустрії розваг (вистави, концерти, шоу, теле- та радіопрограм, преса і т.ін); професій (продюсер, артистичний менеджер, промоутер і т.ін); закладів (нічні клуби, дискотеки, концертні зали, студії звукозапису і т.ін.)».

Також треба взяти до уваги однокореневе слово «шоумен», яке тісно пов’язано з нашою роботою:

«Шоумен, -а, ч. Той, хто веде естрадно-циркову програму» [5, с. 1403].

• «Словник іншомовних слів» 2006 року видання:

«Шоу (англ. show, букв.- показ) -1) яскрава естрадна вистава; 2)перен. Про що-небудь, що привертає увагу; проте, що розраховане на зовнішній ефект».

Також є тлумачення слова, яке є синонімом слова «шоу», слово «шоу-бізнес»:

«Шоу-шоубізнес - підприємство, пов'язане з організацією та проведенням видовищних вистав, індустрія розваг » [12, с. 756].

Трохи інакше висвітлюється це поняття на сторінці інтернету:

«Шоу -

1) перша частина складних слів, із значеннями: "належить до естради", "естрадна вистава", напр., шоу-бізнес ;

2) велична вистава з участю зірок естради, цирку, спорту тощо ;

3) дія, розрахована на вражаючий ефект». [14]

Порівнявши визначення шоу, доходимо до висновку, що найбільш влучним для нас є термін зі «Словника іншомовних слів».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]