Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_2osen.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Теми семінарських занять з курсу «Політологія»:

Семінарське заняття 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

1. Політика як суспільне явище, теоретичне знання та форма діяльності. 2. Предмет, методи, функції, основні закони та категорії політології. 3. Політологія у системі наук про суспільство.

Семінарське заняття 2. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ1. Політична думка у Стародавньому Світі (Індія, Китай)

2. Погляди Платона та Аристотеля на політичну організацію суспільства3. Політичні концепції епохи Середньовіччя, Відродження та Реформації.4. Політичні вчення Нового часу.5. Сучасна зарубіжна політична наука.

6. Розвиток політології на пострадянському просторі

7. Розвиток політичної думки в Україні (М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Липинський, Д. Донцов)

Семінарське заняття 3. ПОЛІТИКА ТА ВЛАДА 1.Політика: визначення та підходи

2. Влада як суспільно-політичне явище. 2.Концепції влади в політології

3.Класифікація панування в теоретичній спадщині М. Вебера.

Семінарське заняття 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ

1. Сутність, структура і функції політичних систем.

2. Класифікація політичних систем

 1. Основні параметри політичних режимів. Типологія політичних режимів. Характеристика основних типів режимів.

 2. Основні риси політичного режиму України на сучасному етапі.

Семінарське заняття 5. ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО1. Походження держави, її сутність та функції.

2. Форми державного правління і державного устрою.

 1. Державна влада та місцеве самоврядування

 2. Поняття громадянського суспільства та його структура

Семінарське заняття 6. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ЛІДЕРСТВО

 1. Підходи до розгляду ролі еліт в політиці

 2. Параметри та зміна елітних груп

 3. Феномен політичного лідерства

 4. Особливості лідерів та еліт на пострадянському просторі

Семінарське заняття 7. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ВИБОРИ

 1. Сутність, типи політичних партій, їх роль у політичному процесі.

 2. Поняття та типи партійних систем. Феномен політичної опозиції

 3. Поняття виборів. Види виборів.

 4. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи.

 5. Виборча система України та її трансформація на сучасному етапі.

Семінарське заняття 8. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЇ

1. Сутність, структура і функції політичної культури.

2. Порівняльна класифікація політичних культур Г. Алмонда та С. Верби3. Політична свідомість як складова політичної культури.

4. Класичні політичні ідеології (лібералізм, консерватизм, соціалізм)

5. Націоналізм як політична ідеологія

5. Роль ідеологій у тоталітарному суспільстві 6. Проблеми формування політичної культури та політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

Семінарське заняття 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

1.Поняття міжнародних відносин. Міжнародна політика: суть, цілі, функція

2. Політична глобалістика: предмет, структура, категорії.

3. Глобальні проблеми сучасності: політичний аспект

4. Україна на міжнародній арені.

5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Політична думка ХХ ст.

2

2

Політичні режими.

2

3

Громадянське суспільство

2

4

Глобалізація та міжнародна політика

2

Усього

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]