Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Птбд курсовая-1.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.05.2020
Размер:
2.92 Mб
Скачать

Київський державний коледж туризму та готельного господарства

Циклова комісія підприємництва,торгівлі та біржової діяльності

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

„ Комерційна діяльність”

на тему :

Управління асортиментом та якістю товарів і послуг в сучасних умовах

Студента 3 курсу 32 групи

Спеціальності підприємство торгівля та біржова діяльність.

Керівник Диденко Т.Л.

Оцінка____

Члени комісії

План

Вступ

1. Теоретичні аспекти проблеми управління якістю та товарним асортиментом в сучасних умовах

1.1 Сутність управління та йогo роль в умовах конкуренції.

1.2 Організація контролю за якістю товарів в Україні.

1.3 Закордонний досвід організації контролю за якістю товарів.

2. Практичне розв язання проблеми управління товарним асортиментом та якістю товарів на прикаді «тов Буква».

2.1 Характеристика магазину «ТОВ Буква»

2.2 Організація роботи « Буква » щодо контролно за якістю товарів.

2.3 Управління товарним асортиментом в магазині.

Висновки .

Перелік використаних джерел .

Додатки .

Вступ

Функціонування вітчизняних торговельних підприємств в умовах ринкової економіки зумовлює необхідність адаптованого управління, планування товарного асортименту, який відповідає потребам населення та водночас сприяє прибутковості виробників. У зв’язку з цим доцільним стає використання теоретичних концепцій та практичного інструментарію маркетингу, значною складовою якого є товарна політика. Створення продукту та його розвиток здійснюються підприємствами на основі інноваційної діяльності. Ефективність останньої залежить від використання науково-обґрунтованих підходів до впровадження інновацій. Підґрунтям нарощування інноваційного потенціалу торговельних підприємств України є вирішення спектру завдань, визначених державною програмою розвитку та реформування підприємництва.

Високі показники господарсько-фінансової діяльності та культура торговельного обслуговування населення на підприємствах роздрібної торгівлі залежать від постійної наявності в продажу широкого і стійкого асортименту товарів. Спеціалізація виробників на випуску окремих видів товарів, яка дає їм можливість розширювати асортимент, поліпшувати якість, вдосконалювати технологію виробництва, значно скорочувати термін освоєння та серійного випуску більш конкурентноспроможних нових товарів, разом з тим призводить до звуження асортименту товарів, що випускаються.

Виникає потреба у їх підсортуванні на оптових складах та в роздрібній торговельній мережі, де мають бути представлені товари різних промислових та сільськогосподарських підприємств вітчизняного та закордонного виробництва.

Процес підбирання і встановлення асортименту товарів за різними ознаками спрямований на задоволення попиту населення і забезпечення високої прибутковості роботи підприємств торгівлі, називається формуванням, асортименту. Як відомо, перелік товарів, які реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі, називається торговельним асортиментом.

Формування торговельного асортименту в роздрібній мережі спрямовано на найбільш повне задоволення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання.

Метою дослідження є визначення сутності та особливостей сучасної асортиментної політики підприємства, визначення цілей асортиментної політики, розроблення рекомендацій щодо управлінських рішень у сфері асортиментної політики підприємства.

Предметом дослідження є асортименту продукції підприємства

Об’єктом дослідження є ТОВ «Буква».

Завдання даної курсової роботи є:

Соседние файлы в предмете Коммерческая деятельность