Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПТБД КУРСОВАЯ .docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
17.05.2020
Размер:
321.52 Кб
Скачать

Київський державний коледж туризму та готельного господарства

Циклова комісія підприємництва,торгівлі та біржової діяльності

Курсова робота

з дисципліни

„ Комерційна діяльність”

на тему :„ Товаропостачання магазину та шляхи його вдосконаленняна основі магазину «ТОВ Буква»

Студента 3 курсу 32 групи

Спеціальності підприємство торгівля

та біржова діяльність.

Керівник Діденко Т.Л.

Оцінка___________

Члени комісії___________ Діденко Т.Л.____

___________ Каничковська Т.І.

___________ Давиденком Т.П.

м.______-20__рік

План

Вступ

1.Теоретичні обгрунтування проблеми удосконалення товаропостачання роздрібної тоpгiвельної мережі.

1.1 . Товаропостачання , його сутність , вимоги до нього , правове забезпечення (ст.5)

1.2 . Форми товаропостачання , іх сутність та характеристика(ст.12)

1.3 . Організація постачання товарів в магазин(ст.16)

1.4 . Вітчизняний та закордонний досвід товаропостачання(ст.18)

2.Практичне розв'язання проблеми оптимізації товаропостачання .

2.1 .Характеристика магазину «ТОВ Буква». (ст.22)

2.2 . Характеристика джерел закупівлі товарів . (ст.28)

2.3 . Порядок укладання договорів на постачання товарів(ст.36)

Висновки (ст.41)

Перелік використаних джерел .

Додатки .

Вступ

Актуальність даної теми не викличає зайвих питань,на даний момент постачання товарів на підприємство є однією з головних задач компанії.Висока якість виконання даної функції забеспечіть високий рівень ефективності роботи підприємства,підвиціть конкурентно спроможність та збілшить прибутки.

Перехід до ринкової економіки, поява різноманітних організаційно-правових форм підприємств, залучення в сферу торговельної діяльності значної частини працюючого населення, розвиток конкуренції, необхідність широкого впровадження сучасного обладнання та прогресивних технологій зумовили пошук нових підходів до організації технологічних процесів на підприємствах торгівлі.

Однією з вирішальних умов забезпечення безперервного функціонування сфери товарного обігу, задоволення попиту населення та конкурентоспроможності роздрібних торговельних об’єктів є їх товаропостачання.

Рівень управління процесом товаропостачання впливає на його плановість, ритмічність і оперативність. Кваліфікований аналіз інформації про хід реалізації товарів, обсяги й структуру запасів товарів у роздрібній торговельній мережі дозволяє отримати необхідні дані про стан торгівлі, більш обґрунтовано розробляти замовлення на виробництво і поставку товарів народного споживання, оперативно регулювати товарні потоки.

Саме тому, вивчення процесу товаропостачання до роздрібної торговельної мережі є актуальним.

Об’єктом дослідження є книжковий магазин «Буква».

Предметом дослідження є практичне розв'язання проблеми оптимізації товаропостачання ТОВ ”Буква”.

Метою даної курсової роботи є теоретичие обгрунтування проблеми удосконалення товаропостачання роздрібної тоpгiвельної мережі ТОВ ”Буква”, організація постачання товарів в магазин.

Завдання даної курсової роботи є : Теоретичие обгрунтування проблеми удосконалення товаропостачання роздрібної тоpгiвельної мережі:  товаропостачання , його сутність , вимоги до нього , правове забезпечення; форми  товаропостачання , іх сутність та характеристика;oрганізація постачання товарів в магазин;вітчизняний та закордонний досвід товаропостачання;

Практичне розв'язання проблеми  товаропостачання:характеристика  магазину «ТОВ Буква»;характеристика джерел закупівлі товарів; порядок укладання договорів на постачання товарів;

Соседние файлы в предмете Коммерческая деятельность