Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NE2_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
409.6 Кб
Скачать

Не 2.2. Вибіркове спостереження

1. Поняття вибіркового спостереження

2. Методи формування вибірки

3 Середня (стандартна) та гранична помилки вибірки

4. Визначення необхідного обсягу вибірки

6. Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність

5. Мала вибірка

1. Поняття вибіркового спостереження

Як відомо, першим етапом статистичного дослідження є статистичне спостереження (або збір статистичних даних), яке може бути суцільним (спостереження здійснюється за всіма одиницями сукупності) або несуцільним (спостереження здійснюється за окремими одиницями сукупності).

Найбільш досконалим і науково обґрунтованим видом несуцільного спостереження є вибіркове спостереження.

Вибіркове спостереженняце несуцільне спостереження, при якому вивчаються не всі одиниці досліджуваної сукупності, а лише певним способом відібрана їх частина.

Вся сукупність одиниць, з якої здійснюється відбір, називається генеральною сукупністю, а відібрана частина одиниць – вибірковою сукупністю або вибіркою.

Вибіркове спостереження має ряд переваг над суцільним. До цих переваг, зокрема, належать такі:

  1. економія часу та коштів у зв’язку зі скороченням обсягів роботи (проведення 1% – спостереження дозволяє скоротити обсяг роботи в 100 разів);

  2. зведення до мінімуму втрат і пошкоджень досліджуваних об’єктів (відомо, що контроль якості продукції часто супроводжується такими втратами);

  3. неможливість детального обстеження всіх одиниць генеральної сукупності (обсяг генеральної сукупності може бути дуже великим);

  4. досягнення більшої точності завдяки скороченню помилок реєстрації одиниць вибірки, пов’язаних з недосконалістю вимірювальних приладів, недостатньою кваліфікацією спостерігача, неточністю підрахунків тощо (відомо, що таких помилок більше при суцільному спостереженні).

До основних завдань вибіркового спостереження належать:

а) вивчення середнього розміру досліджуваної ознаки (наприклад, середньої зарплатні робітників):

б) визначення частки досліджуваної ознаки в певній сукупності (наприклад, частки підприємств приватної власності у сукупності всіх підприємств).

Основною вимогою, якій повинна відповідати вибірка, є вимога репрезентативності. Це означає, що вибір з генеральної сукупності повинен бути таким, щоб на основі вибірки можна було отримати достатньо точну характеристику всієї генеральної сукупності.

Вибірку вважають репрезентативною, якщо кожна одиниця генеральної сукупності має однакову ймовірність потрапити у вибіркову сукупність і відбір здійснюється випадковим чином.

Однак вибіркові статистичні показники не будуть точно збігатись із відповідними показниками для генеральної сукупності. Це залежить від помилок спостереження, тобто від помилок реєстрації (точності) та помилок репрезентативності, які, в свою чергу, бувають систематичними та випадковими.

Систематичні помилки виникають при порушенні встановлених правил відбору одиниць із генеральної сукупності.

Випадкові помилки виникають у зв’язку з недостатньо рівномірним представленням у вибірковій сукупності різних категорій одиниць генеральної сукупності.

Систематичних помилок можна уникнути. Зовсім інша ситуація з випадковими помилками, яких уникнути не вдається і величина яких залежить від обсягу вибірки, методу її формування, коливання ознаки в генеральній сукупності.

Величина випадкової помилки визначає надійність даних вибіркового спостереження, їх придатність для характеристики генеральної сукупності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]