Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
213.5 Кб
Скачать

Теоретичні основи технологій соціально- педагогічної діяльності

Тема № 1. Сутність соціально-педагогічної діяльності

План.

1. Зміст соціально-педагогічної діяльності.

2. Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності.

3. Професійні вміння.

4. Групи особистісних якостей соціального педагога.

5. Групи цінностей соціально-педагогічної діяльності.

6. Основні групи професійних ролей.

7. Ресурсне забезпеченння соціально-педагогічної роботи.

8. Особливості соціально-педагогічної діяльності.

1. Зміст соціально-педагогічної діяльності

Соціально-педагогічна діяльність спрямована на створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку особистості, задоволення її культурних і духовних потреб чи відновлення соціально схвалених способів життєдіяльності людини.

Соціально-педагогічна діяльність є різновидом багаточисленних видів професійної діяльності. Кожна професійна діяльність характеризується наявністю специфічних, притаманних лише їй компонентів, має свою певну структуру. Спираючись на надбання психологічних та педагогічних наук, в системі соціально-педагогічної

діяльності в першу чергу виділяють її суб'єкт та об'єкт. Професійна діяльність не є спонтанною чи фрагментарною. Вона спрямована на досягнення певних цілей та результатів, які обумовлюються метою конкретної діяльності. Загальна мета соціально-педагогічної діяльності полягає у створенні оптимальних умов соціалізації особистості.

Подальша конкретизація цієї мети відбувається у завданнях.

Серед пріоритетних завдань соціально-педагогічної діяльності можна виокремити:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального

здоров'я особистості;

- створення сприятливих умов в мікросоціумі для розвитку

здібностей та реалізації можливостей особистості;

- надання комплексної соціально-психолого-педагогічної

допомоги та

підтримки;

- попередження та локалізація негативних впливів соціального

середовища на особистість.

Зміст соціально-педагогічної діяльності розкривається у процесі соціальної адаптації, профілактики, реабілітації, ресоціалізації та соціально-культурної анімації в певних вікових та соціальних групах. Досягнення мети, виконання завдань і реалізація змісту соціально-педагогічної діяльності здійснюється за допомогою сукупності методів, прийомів, засобів та форм. Вони є складовими різноманітних технологій діяльності соціального педагога. Будучи діяльністю багатогранною і багатомірною, соціально-педагогічна робота вбирає в себе два надзвичайно важливі елементи, без яких ця робота не може відбуватися, - об'єкт і суб'єкт. Що стосується суб'єктів соціально-виховної роботи, то вони є неоднорідними.

2. Суб’єкти соціально – педагогічної діяльності

Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності - це державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують соціальну політику та надають соціальну допомогу різним категоріям дітей та молоді. До державних організацій ми відносимо: органи виконавчої влади, соціальні інститути (загальноосвітні школи, школи-інтернати, вищі навчальні заклади, позашкільні заклади), соціальні служби молоді, притулки, реабілітаційні центри, дружні клініки для молоді, територіальні центри по роботі з населенням.

Недержавні організації (об'єднання громадян) – добровільні громадянські формування, утворені на основі єдності інтересів громадян із метою спільної реалізації прав і свобод. Сюди відносяться: благодійні фонди, товариства, громадські об’єднання, приватні соціальні служби, відділення міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ).

Благодійний громадський фонд – різновид некомерційного фонду, метою якого є залучення різних матеріальних ресурсів, які не заборонені законом, для використання на вирішення окремих соціальних проблем. Сьогодні громадські

організації залучають додаткові матеріальні та людські ресурси, створюють інноваційні соціальні проекти з метою вирішення важливих соціальних проблем. Значна кількість громадських організацій в Україні дає підстави визначати їх як третій сектор держави поряд з органами влади та бізнесом. До фізичних осіб, як суб’єктів соціально-педагогічної діяльності відносяться: соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи, реабілітологи, волонтери.

Соціальний працівник - спеціаліст, що працює в державних органах соціального захисту та підтримки. Його діяльність спрямована на надання індивідуальної допомоги людині, сім'ї чи групі осіб, що знаходяться у важкій життєвій ситуації шляхом інформування, консультування, організації різних форм підтримки та

обслуговування хворих чи одиноких людей.

Соціальний педагог - спеціаліст, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім'я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі та молодіжні об'єднання, клуби тощо) з метою створення для них сприятливих умов соціалізації. Соціальний педагог здійснює комплекс заходів щодо соціально-педагогічної допомоги, соціального виховання, освіти і розвитку особистості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.